ETALON X-AX LASERBAR

Minskar avsevärt komplexiteten vid verktygsmaskinkalibrering och volymetrisk felkompensering

Etalon-X-AX_Laserbar

Är du redo att komma igång?

Prata med en expert och upptäck vad Hexagon kan göra för din organisation.

Med ETALON X-AX LASERBAR elimineras behovet av flera enheter vid kalibrering av små och medelstora 3- till 5-axliga verktygsmaskiner. Enheten består av ett enda halvautomatiskt system som snabbt ger resultat med en enda knapptryckning. Det är en kompakt, lätt och kostnadseffektiv lösning där patenterad mätteknik används för bestämning av volymetriska maskinavvikelser.

Bestämning av avvikelsevärden för linjära axlar och rotationsaxlar

Med konventionell mätutrustning kan det ta flera dagar att registrera den totala geometriska avvikelsen för en 5-axlig maskin. X-AX LASERBAR kan däremot registrera alla geometriska avvikelser hos en 5-axlig maskin på bara några få timmar.

X-AX LASERBAR använder interferometriska mätningar för att bestämma verktygets geometriska tillstånd. Maskinen styr lasern genom arbetsområdet via ett flerstegs teleskoprör. Varje ände på röret stöds av precisionssfärer som vilar på magnetiska nästen. Det gör det möjligt att kalibrera mindre och medelstora verktygsmaskiner med 3, 4, 5 eller fler axlar.

Snabb mjukvaruanalys och rapportering

I kombination med den sofistikerade TRAC-CAL-programvaran analyserar mätsystemet verktygsmaskinens hela arbetsområde. Det tillhandahåller spatial noggrannhet på 1 µm och fastställer positionsavvikelser, rakhetsavvikelser i båda riktningarna, rotationsavvikelser (pitchning, girning, rullning) och axlarnas rätvinklighet mot varandra. Vinkelpositioneringsavvikelsen, de axiella och radiella rörelserna och svängningarna hos roterande axlar registreras också helt, precis som axelorienteringen i maskinens koordinatsystem. Systemet genererar även en mätrapport för dokumentationsändamål med en enda knapptryckning.

För att precisionen hos verktygsmaskinen ska förbättras kan korrigeringsdata för styrsystemet genereras automatiskt. Det minimerar geometriska fel och resulterar i en stabil produktionsprocess nästan utan några kasseringar eller delar som behöver omarbetas.

X-AX LASERBAR
 • Funktioner och fördelar

  Snabb och oberoende övervakning av maskiner
  Med bara några få steg kan olika maskiner övervakas, verifieras och dokumenteras. Jämfört med andra lösningar samlar X-AX LASERBAR in mer geometriska data på kortare tid och med mindre ansträngning. 

  Bestämning av kvalitetsrelevant axelgeometri 
  För linjära axlar: rakhet i båda riktningarna, lutning, girning, rullning, positionering (6 DOF) + rätvinklighet, upp till axellängder på 1,5 m.
  För roterande axlar: axiellt och radiellt kast, vackling och vinkelpositionering (6 DOF) + inriktning.

  Volymetrisk kompensation som tillval för maximal precisionsförstärkning
  Om en maskins geometri ligger utanför toleransen kan kompenseringsdata exporteras i ett enda steg och importeras till lämplig maskinstyrning för säkerställande av högsta möjliga precision.

  Maskinverifiering enligt standard

  Verifieringsmåtten överensstämmer med standarderna ISO 230-2, -6 eller VDI 3441, och som tillval med ISO 230-4 (ballbar-test).

  Lätt och flexibel enhet för universell användning
  Tack vare den moderna industridesignen kan X-AX LASERBAR enkelt monteras på maskiner av olika storlekar och typer. Detta gör att X-AX LASERBAR lämpar sig för användning på olika platser och begränsar behovet av flera anskaffningar.

 • Tekniska data
     
  Osäkerhet  U(95 %) = 1,0 µm
  Mätområde  270 mm–1 050 mm / 210–745 mm
  Horisontellt vinkelområde  ingen fast gräns
  Vertikalt vinkelområde  -45° till +75°
  Vikt  0,4 kg (utan sensorlåda)
 • Nedladdningar
  Broschyr om Etalon X-AX Laserbar
  Ladda ner 
   

HxGN LIVE Global

Lär dig hur våra tekniker digitalt kan omvandla anläggningar, tillgångar och arbetsflöden för att öka produktiviteten.