3D Form Inspect programvara

3D Form Inspect programvara – originalet, ledande på marknaden sedan 2002

3DFormInspect-M

Är du redo att komma igång?

Prata med en expert och upptäck vad Hexagon kan göra för din organisation.

3D Form Inspect är den beprövade lösningen för dig som vill säkerställa framgång. Mätning och kvalitetskontroll på verktygsmaskinen blir allt viktigare i progressiva tillverkningsanläggningar. Denna programvara möjliggör snabb och enkel mätning och loggning av viktiga geometrier och former på alla sidor och med alla axlar direkt på verktygsmaskinen. Det gör att ni sparar tid och förbättrar både säkerhet och kvalitet.


Enkel mätning och loggning direkt vid samma fixering 

Med 3D Form Inspect kan du enkelt och snabbt mäta och logga regelgeometrier och former på alla sidor med alla axlar direkt på verktygsmaskinen. Det medför stora fördelar, särskilt inom gjutnings- och stansningsindustrin samt flygindustrin. 3D Form Inspect sparar tid, erbjuder förbättrad säkerhet under produktionen och förbättrar kvaliteten.

• Intuitiv hantering och skapande av komplexa mätuppgifter utan att det krävs några programmeringskunskaper
• Tillförlitliga mätresultat tack vare RTC – Real Time Calibration
• Enkel och säker kontroll av friformsytor och regelgeometrier på 3- till 5-axliga maskiner
• Enkel efterbearbetning av kritiska ytor med Best Fit-justering på färdiga arbetsstycken
• Automatiseringsalternativ med 3DFI JobMaster.


Enkel hantering

• Lättbegripligt användargränssnitt för enkel hantering
• Praktiska mätfunktioner, utformade för maskinoperatören
• Kollisionsdetektering med hjälp av beröringsprob tillhandahåller säkerhet
• Automatisk överföring av mätprogram och mätresultat


Universell tillämpning

• Omfattande importfilter för CAD-ytdata
• Finns för nästan alla CNC-styrenheter


Spara kostnader – förbättra konkurrenskraften

• Optimal definition av arbetsstyckets nollpunkt i förhållande till arbetsstyckets kontur
• Utvärdering av resultat omedelbart efter bearbetning
• Ingen överföring till mätmaskinen
• Omedelbar omarbetning utan ny inställning
• Inga maskinstillestånd till följd av saknad information/saknade mätresultat
• Högkvalitativ dokumentation
• Mätning och resultat i en helt automatisk cykel

HxGN LIVE Global

Lär dig hur våra tekniker digitalt kan omvandla anläggningar, tillgångar och arbetsflöden för att öka produktiviteten.

3DFI JobMaster – programvarumodul

Flexibilitet med låga produktionskostnader och hög kvalitet är den ”magiska triangeln” för alla företag inom flyg- eller verktygstillverkningsindustrin. Visst måste kvalitetskontroll vara ett användbart stöd som en del av hela systemet. Hexagon Manufacturing Intelligence driver på innovationen inom mätteknik för verktygsmaskiner och har skapat en programvarumodul för 3D Form Inspect som ökar produktiviteten, minskar produktionskostnaderna och garanterar hög flexibilitet – tillsammans är detta Connected Probing.

Köp tillbehör till verktygsmaskiner online

Identifiera dina reservdelar med säkerhet och dra nytta av snabba leveranser med UPS