3D Form Inspect Software

Software 3D Form Inspect společnosti - originální řešení s vedoucí pozicí na trhu již od roku 2002 !

3DFormInspect-M

Jste připraveni začít?

Promluvte si s odborníkem a zjistěte, co může Hexagon udělat pro vaši organizaci.
Osvědčené Řešení pro váš úspěch – 3D Form Inspect. Měření a kontrola kvality na obráběcím stroji mají v pokročilém výrobním procesu stále větší význam. Pomocí softwaru 3D Form Inspect lze jednoduše a rychle změřit geometrie a tvary na všech stranách a všemi osami přímo na obráběcím stroji a o provedeném měření vytvořit protokol. To šetří čas, zaručuje jistotu a zvyšuje kvalitu.

Jednoduché měření a protokolování napřímo za stejného upnutí  
Se softwarem 3D Form Inspect lze jednoduše a rychle měřit pravidelné geometrie a formy na všech stranách se všemi osami přímo na obráběcím stroji a protokolovat přímo na obráběcím stroji. To nabízí velkou výhodu zejména v nástrojářství a konstrukci forem, jakož i v leteckém průmyslu. Software 3D Form Inspect zajišťuje bezpečnost již během výroby a zvyšuje kvalitu.
 • Intuitivní ovládání a příprava komplexních měřicích úloh bez nutnosti předchozích znalostí programování
 • Spolehlivé výsledky měření díky RTC – Real Time Calibration 
 • Snadná a bezpečná kontrola volných ploch a pravidelných geometrií na 3- a 5-osých strojích
 • Jednoduché dodatečné opracování kritických ploch pomocí vyrovnání Best-Fit na hotových obrobcích
 • Možnost automatizace pomocí 3DFI JobMaster.
Snadné použití
 • Intuitivní uživatelské prostředí pro nejsnadnější manipulaci
 • Měřicí funkce s orientací na praktické zkušenosti, navržené pro uživatele obráběcího stroje
 • Automatický přenos měřicího programu a výsledků měření Start of Brightcove Player
Univerzální použití
 • Velké množství importních filtrů pro povrchová data systému CAD
 • K dispozici pro téměř všechny řídicí systémy CNC
Úspora nákladů – zvýšení konkurenceschopnosti
 • Optimální definování nulového bodu obrobku podle obrysu obrobku
 • Vyhodnocení výsledku ihned po obrábění
 • Bez nutnosti přenosu do měřicího stroje
 • Možnost okamžitých dokončovacích prací bez dalšího vybavení stroje
 • Žádné prostoje stroje z důvodu chybějících informací/výsledků měření
 • Dokumentace o měření kvality a zápis do protokolu v automatizované výrobě
 • Vlastnosti a výhody

  Standardní funkce

  • Kontrola volných ploch 
  • Kontrola standartních geometrií, jako jsou kužely, otvory, válce atd.
  • Stanovení úhlové polohy u volných ploch a standartních geometrií
  • Vyhodnocení tolerancí tvaru a polohy
  • Podpora křížových sond

  Patentovaná kalibrace v reálném čase za reálných podmínek

  • Eliminace chyb měření, vyskytujících se na rozhraní vřetene (SK/BT). 
  • Automatická detekce a kompenzace kinematických změn během měření
  • Teplotní změny v pracovním prostoru obrábění jsou zjištěny a zohledněny ve výsledku měření.
  • Odstranění vlivu vlečné odchylky z měřících procedur
  • Eliminace prostorové odchylky-rozdílu při sepnutí / rozběhu sondy prostřednictvím vektorové kalibrace.

  Plná podpora 4. a 5. osy (možnost)  

  • Měření na všech stranách obrobku v pracovní poloze, na zarážkách nebo na šikmých 
   geometrických útvarech
  • Podchycení kinematických chyb 4. a 5. osy skrze patentovanou kalibrační stratgii „Nejvyšší přesnost“
  • Zjištěné kinematické odchylky budou kompenzovány během měření

  Funkce Best Fit (možnost)  

  • Optimalizace poziční a polohové odchylky otáčením a posunováním obrobku
  • Použitelné pro rychlé umístění polotovaru do nejlepší polohy pro obrábění
  • Rychlé opětovné upnutí forem při opravách
  • Určení polohy a stanovení nulového bodu po měření

  3DFI Jobmaster pro maximální produktivitu 

  • Automatické měření a protokolování
  • Ideální pro stroje s paletovým systémem nebo automatickým nakládáním
  • Automatické operace Best-Fit i u rozdílných součástek
 • Ke stažení
 • Applications
 • Nakupte příslušenství pro měření v obráběcích strojích online

Standardní funkce

 • Kontrola volných ploch 
 • Kontrola standartních geometrií, jako jsou kužely, otvory, válce atd.
 • Stanovení úhlové polohy u volných ploch a standartních geometrií
 • Vyhodnocení tolerancí tvaru a polohy
 • Podpora křížových sond

Patentovaná kalibrace v reálném čase za reálných podmínek

 • Eliminace chyb měření, vyskytujících se na rozhraní vřetene (SK/BT). 
 • Automatická detekce a kompenzace kinematických změn během měření
 • Teplotní změny v pracovním prostoru obrábění jsou zjištěny a zohledněny ve výsledku měření.
 • Odstranění vlivu vlečné odchylky z měřících procedur
 • Eliminace prostorové odchylky-rozdílu při sepnutí / rozběhu sondy prostřednictvím vektorové kalibrace.

Plná podpora 4. a 5. osy (možnost)  

 • Měření na všech stranách obrobku v pracovní poloze, na zarážkách nebo na šikmých 
  geometrických útvarech
 • Podchycení kinematických chyb 4. a 5. osy skrze patentovanou kalibrační stratgii „Nejvyšší přesnost“
 • Zjištěné kinematické odchylky budou kompenzovány během měření

Funkce Best Fit (možnost)  

 • Optimalizace poziční a polohové odchylky otáčením a posunováním obrobku
 • Použitelné pro rychlé umístění polotovaru do nejlepší polohy pro obrábění
 • Rychlé opětovné upnutí forem při opravách
 • Určení polohy a stanovení nulového bodu po měření

3DFI Jobmaster pro maximální produktivitu 

 • Automatické měření a protokolování
 • Ideální pro stroje s paletovým systémem nebo automatickým nakládáním
 • Automatické operace Best-Fit i u rozdílných součástek

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.

3DFI Jobmaster – přídavný modul

Flexibilita při nízkých výrobních nákladech v nejvyšší kvalitě jsou „magickým trojúhelníkem“ pro každý podnik v oblasti leteckého průmyslu nebo nástrojářství či konstrukce forem. Kontrola kvality jako subsystém musí nabídnout smysluplnou podporu.