Inżynier ds. zastosowań przy swoim biurku programuje oprogramowanie pomiarowe PC-DMIS

PC-DMIS 2023.1

Połącz się z oprogramowaniem PC-DMIS i zyskaj dane jakościowe w procesie produkcji

PC-DMIS 2023.1 stanowi serce każdego procesu produkcji, zapewniając łączność typu „plug and play” z najnowszym sprzętem pomiarowym Hexagon, a także możliwość połączenia z wieloma aplikacjami oprogramowania, aby bezproblemowo przenosić dane jakościowe z miejsca, w którym zostały wygenerowane, do miejsca, w którym powinny się znaleźć. Dodatkowe funkcje i udoskonalenia umożliwiają specjalistom ds. jakości zwiększenie jakości, wydajności i produktywności. PC-DMIS 2023.1 to wiodące na świecie oprogramowanie pomiarowe, stanowiące główny element każdego inteligentnego procesu produkcji.

Dynamiczna Kontrola z Q-DAS

Oprogramowanie do statystycznej kontroli procesu Q-DAS monitoruje stabilność procesu w oparciu o dane pomiarowe z oprogramowania PC-DMIS. Po analizie wyników pomiarowych oprogramowanie Q-DAS decyduje, czy wszystkie cechy muszą zostać zmierzone, czy tylko ma zostać przeprowadzona kontrola poszczególnych cech. Q-DAS instruuje oprogramowanie PC-DMIS czy ma przeprowadzić pełną procedurę pomiarową, czy też skróconą (mini) procedurę Kontroli Dynamicznej utworzoną za pomocą Pomiarów Realizowanych w Oparciu o Cechę (Feature Based Measurement) w PC-DMIS.

Kontrola Dynamiczna nie wymaga interwencji operatora i skraca czas cyklu pomiarowego w oparciu o analizę statystyczną, zapewniając znaczną redukcję kosztów i oszczędność czasu. W rezultacie wydajność maszyny CMM jest większa, a liczba przestojów mniejsza.

Wyszukiwanie i Filtrowanie w Trybie Podsumowania

QIF (Quality Information Framework) to neutralny format plików CAD zgodny z normą ISO, stworzony z myślą o interoperacyjności i identyfikowalności w całym cyklu życia produktu. PC-DMIS 2022.2 umożliwia teraz import plików QIF, dzięki czemu można w pełnym zakresie korzystać z CAD, wbudowanej funkcji GD&T, opcji nazewnictwa charakterystyk oraz innych użytecznych metadanych, które mogą być wykorzystywane do symulacji i produkcji.

Udoskonalenia dla sześcianu prześwitu (clearance cube)

Ulepszony interfejs użytkownika znacznie ułatwia przeglądanie i modyfikowanie ustawień sześcianu prześwitu (clearance cube) dla każdej cechy. Nowe polecenie MoveSet może zostać zastosowane do MovePoints. Polecenie może być przydatne podczas pomiaru cech wewnętrznych – np. można wyłączyć opcję Clearance Cube (sześcian prześwitu) w celu wykonania sekwencji pomiarów wewnętrznych, aby uniknąć powrotu sondy do sześcianu prześwitu po pomiarze każdej cechy.

Nowe Narzędzia do Tworzenia Profili Siatkowych

PC-DMIS oferuje teraz wiele predefiniowanych profili siatkowych. Wstępnie zdefiniowane profile siatkowe eliminują niewiadome związane z wyborem właściwych parametrów. Użytkownicy mogą wybrać chmurę punktów (CoP), a następnie wybrać Profil Siatki (Mesh Profile) – Szybki/Standardowy/Szczegółowy lub dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Wsparcie dla Trackera AT500

Użytkownicy oprogramowania PC-DMIS mogą teraz przeprowadzać kontrolę z zastosowaniem trackera AT500 w tym samym, dobrze znanym im środowisku. Dzięki temu nasze wiodące na świecie trackery laserowe zapewniają spójne środowisko użytkownika. Od pomiarów z zastosowaniem reflektora w odległości do 160 metrów od trackera laserowego po uproszczone pomiary 6DoF – tracker AT500 jest gotowy na każde wyzwanie związane z produkcją i montażem, bez względu na wielkość lub lokalizację.

Wsparcie PC-DMIS dla skanera laserowego HP-L-10.10 na ramionach wysięgnikowych CMM

Skaner laserowy HP-L-10.10 jest teraz dostępny z systemami ramion wysięgnikowych.  W połączeniu z oprogramowaniem PC-DMIS stanowi idealne rozwiązanie do szybkiego skanowania dużych obszarów, np. podczas kontroli karoserii i montażu.


PC-DMIS 2023.1 oferuje również wiele innych nowych funkcji i udoskonaleń, w tym:


Możliwość Wydzielenia Powierzchni (Constructed Extracted Surface) z danych chmury punktów/modelu siatki

Funkcję segregacji punktów z chmury punktów lub siatki dla jednej lub kilku powierzchni CAD. Łatwe, jednoetapowe rozwiązanie do izolacji danych chmury punktów/modelu siatkowego, aby umożliwić łatwą identyfikację jako profilu powierzchni za pomocą opcji wcześniejszego wymiarowania lub polecenia Tolerowania Geometrycznego.

Udoskonalone Wsparcie dla Polecenia Tolerowania Geometrycznego dla Wspólnych Układów (Baz) Odniesienia

Udoskonalone wsparcie dla różnego rodzaju wspólnych układów (baz) odniesienia w poleceniu Tolerowania Geometrycznego. 

Widoczność Adnotacji dotyczących Kontroli w ViewSet

Możliwość włączania i wyłączania poszczególnych adnotacji w formie kolorowej mapy przed zastosowaniem ViewSet Image w zakładce Raport – dzięki tej opcji użytkownik może wyczyścić ekran lub skupić uwagę na poszczególnych adnotacjach.

Możliwość Dodawania Opisów w Poleceniu Tolerowania Geometrycznego

Użytkownicy mogą teraz dodawać opisy w oknie dialogowym Tolerancja Geometryczna za pomocą nowej zakładki.

Wybór PMI – Powiązanie Cech

Funkcja umożliwia użytkownikom połączenie istniejących zmierzonych cech z odpowiednimi powierzchniami CAD. Zapewnia również większą elastyczność i łatwiejszą pracę podczas zarządzania danymi PMI (Wybór GD&T z CAD).

Generowanie Raportów w Różnych Formatach (PDF, RTF, TXT)

Funkcja umożliwia generowanie raportów PC-DMIS w wielu różnych formatach plików podczas jednej procedury pomiarowej. Dzięki temu można nie tylko oszczędzić czas, ale również spełnić wymagania klientów odnośnie różnych formatów podczas jednego procesu pomiarowego.

Auto Feature – Udoskonalony Przełącznik „Mierz Teraz”

Na nowo zaprojektowano działanie przełącznika „Mierz Teraz” (Measure Now) w oknie dialogowym Auto Feature, aby zapobiec nieprzewidzianym ruchom maszyny, która mogła zostać pozostawiona aktywna przez poprzedniego użytkownika.

Konfigurator Środowiska

Funkcja określa typ i sterownik maszyny oraz sondę bezdotykową za pomocą prostych ustawień interfejsu użytkownika. Dzięki temu nie jest konieczna zmiana nazwy plików interfejsu maszyny w folderze

Robotic Automation – Pomiar Punktu Statycznego

Oprogramowanie Robotic Automation i PC-DMIS umożliwia teraz pomiar punktu statycznego w automatycznej celi pomiarowej. Funkcja ta może być stosowana do osiowania i pomiaru trudno dostępnych cech.


Widoczność Adnotacji dotyczących Kontroli w ViewSet

Możliwość włączania i wyłączania poszczególnych adnotacji w formie kolorowej mapy przed zastosowaniem ViewSet Image w zakładce Raport – dzięki tej opcji użytkownik może wyczyścić ekran lub skupić uwagę na poszczególnych adnotacjach.


Zwiększona Kompatybilność HP-C-TS 5.10 z CMM

Zapewniono kompatybilność z większą liczbą nowych i istniejących maszyn. Kompatybilność została zwiększona o maszyny Global i współrzędnościowe maszyny pomiarowe typu portalowego, włącznie ze sterownikami RC1.

 • Dane techniczne

  System operacyjny

  PC-DMIS 2023.1 działa na 64 bitowych systemach operacyjnych Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 oraz Windows Vista. Żadne inne systemy operacyjne nie są obsługiwane.

  • W przypadku systemów HP-L i systemów współdziałających ze skanerami RS-SQUARED, które uruchamiają oprogramowanie PC-DMIS w trybie DCC, niezbędny jest 64 bitowy system operacyjny Windows 10 Pro Computer do 4 rdzeni. Listę obsługiwanych systemów operacyjnych dla większości wersji oprogramowania PC-DMIS można znaleźć tutaj: https://support.hexagonmi.com/s/article/Windows-OS-Compatibility-Listing-for-PC-DMIS
  • W przypadku wykorzystywania sterowników innego producenta należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hexagon Manufacturing Intelligence, aby zapewnić kompatybilność systemu operacyjnego.
  • Uruchamianie oprogramowania PC-DMIS w Virtual Machine (VM) możliwe jest tylko gdy obsługuje OpenGL 3.0 lub nowszą wersję.
  • Oprogramowanie PC-DMIS Vision nie obsługuje 64-bitowego systemu operacyjnego Windows 8. Karta Matrox Framegrabber oraz elementy sprzętu komputerowego z PC-DMIS Vision nie obsługują 64-bitowego systemu operacyjnego

  Microsoft .NET Framework

  Jeśli nie posiadasz Microsoft .NET Framework 4.6.1 dla Windows, instalator PC-DMIS zainstaluje go dla Ciebie.

  RAM

  4 GB lub więcej pamięci RAM

  • Rozmiar pliku danych CAD i stosowana wartość mnożnika tesselacji wpływa na ilość potrzebnej pamięci. Oba czynniki mają wpływ na ilość ścian (faset) tesselacji niezbędnych do wyświetlenia modelu. Im mniejsza stosowana wartość mnożnika tesselacji, tym większa pamięć potrzebna jest dla faset. W przypadku dużych modeli CAD może to przyczynić się do powstania błędu „Out Of Memory” (błędu braku pamięci). Gdy pojawi się ten błąd, bieżąca sesja PC-DMIS pozostanie w stanie niestabilnym i powinna zostać zakończona.
  • Domyślna wartość mnożnika teselacji wynosi 1.0 Ustawienie mnożnika tesselacji jako 0.1 doprowadzi do wzrostu wymaganej pamięci ponad wartość domyślną 1.0 od 10 do 20%. Zmniejszenie mnożnika teselacji do 0.01 doprowadzi do dodatkowego wzrostu wymaganej pamięci od 50 do 65%.
   Karta graficzna z 1 GB pamięci RAM

  Pamięć 64 GB RAM Dual-Channel @1063 MHz DDR4-2666 MHz ECC RDIMM (dla systemów HP-L i systemów współdziałających ze skanerami RS-SQUARED)

  PROCESOR (CPU)

  • 2 GHZ lub szybszy czterordzeniowy procesor
  • Procesor Intel Xeon W-2223 (3.6GHz, 3.9GHz) dla systemów HP-L
  • Procesor Intel Xeon E3-1505M (3.00 GHz) dla systemów współdziałających ze skanerami RS-SQUARED
  • Intel Core i7 9. generacji lub wyższej (np. i7-9xxxHx) 6 rdzeni technologii hyper-threading (dla systemów HP-L i systemów współdziałających ze skanerami RS-SQUARED)

  Grafika

  Współdziała z każdą popularną kartą graficzną, która spełnia lub przekracza następujące sugerowane minimalne wymagania:

  • GPU Memory 2 GB DDR3*
  • 6 GB Memory Bandwidth 29.0 GB/s (dla systemów HP-L)
  • Memory Bandwidth 29.0 GB/s
  • CUDA Cores 384
  • Open GL 3.0
  • Karta graficzna NVIDIA Quadro P5000 (4 GB) (dla systemów HP-L oraz systemów współdziałających ze skanerami RS-SQUARED)
  • Typ AC lub AX karty Wi-Fi dla systemów współdziałających ze skanerami RS-SQUARED

  * W przypadku skanera laserowego RS4 lub nowszego modelu wymagany jest GPU z co najmniej 4 GB DDR3.

  Sterownik graficzny musi obsługiwać OpenGL 3.0 lub nowszą wersję. Podczas uruchamiania PC-DMIS pojawi się ostrzeżenie, jeśli sterownik nie obsługuje OpenGL 3.0 lub jeśli sterownik dla kart graficznych ma więcej niż trzy lata.

  Dysk twardy

  2 GB wolnego miejsca na dysku plus zaalokowana pamięć wirtualna 8 razy większa niż największy używany plik CAD.

  Dysk SSD, HDD 10K lub dwa dyski połączone w trybie RAID 0 (napęd dysku twardego o najwyższej wydajności).
  128 SSD, 128 SSD RAID, 1 TB HDD

  Ekran

  Rozdzielczość ekranu:1920 x 1080 lub wyższa
   
  Łączność

  • Jeden port szeregowy
  • Trzy porty Ethernet Mogą być one wymagane do specjalnych instalacji w zależności od potrzeb, włącznie z, ale nie ograniczając się do systemów współrzędnościowych maszyn pomiarowych, w których jeden port wymagany jest do komunikacji ze sterownikiem, a drugi do komunikacji Intranet/Internet.
  • Dwa porty USB
  • Odpowiednio skonfigurowana licencja LMS lub klucz sprzętowy typu HASP (klucz sprzętowy USB)
  • Port LAN z chipsetem Intel (np. I219) (dla systemów HP-L)

  Uwaga: Klucz sprzętowy typu HASP nie służy do przechowywania danych, dlatego nie można wykorzystać klucza HASP do przechowywania (pobierania) danych z komputera. Podobnie, nie można wykorzystać klucza HASP do dostarczenia (załadowania) dowolnych danych na komputer. Tylko aplikacje Hexagon można odczytać lub zapisać na kluczu HASP. Nie jest to możliwe w przypadku innych aplikacji. W rezultacie nie można zastosować klucza HASP w celu pobrania lub załadowania danych z lub na komputer.

  Przeglądarka

  Internet Explorer 10 lub nowszy

  Oprogramowanie antywirusowe

  Podczas testowania oprogramowania PC-DMIS 2023.1 firma Hexagon korzystała z programu antywirusowego Sophos. Użytkownik będzie musiał potwierdzić działanie innych programów antywirusowych.
  Rozwiązania dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych wykorzystujących interfejs komunikacyjny RS-232

  Jeśli użytkownik instaluje PC-DMIS 2023.1 na nowym lub istniejącym komputerze, ale ma starszy model współrzędnościowej maszyny pomiarowej wykorzystujący interfejs komunikacyjny RS-232, na komputerze należy zastosować jedno z poniższych rozwiązań:

  • Kabel adaptera USB na zewnętrzny port szeregowy RS-232 plus sterownik do kabla adaptera USB na port szeregowy
  • Wewnętrzna karta adaptera portu szeregowego z portem szeregowym
   
 • Do pobrania
  Pobierz najnowszą wersję oprogramowania PC-DMIS