Aplikační inženýr při programování metrologického softwaru PC-DMIS

PC-DMIS 2023.1

Propojte se se systémem PC-DMIS a využívejte data o kvalitě ve výrobním procesu

PC-DMIS 2023.1 je srdcem každého výrobního pracovního postupu a nabízí konektivitu typu plug and play s nejnovějším metrologickým hardwarem Hexagon plus integraci s řadou softwarových aplikací pro bezproblémový přenos údajů o kvalitě z místa, kde jsou vytvořena, do místa, kde jsou potřeba. Další funkce a vylepšení umožňují inženýrům kvality zvýšit kvalitu, efektivitu a produktivitu. PC-DMIS 2023.1 představuje špičkovou světovou metrologii, která je jádrem každého chytrého výrobního procesu.

Dynamická kontrola s Q-DAS

Software pro statistické řízení procesů Q-DAS sleduje stabilitu procesu na základě naměřených dat z PC-DMIS. Po analýze výsledků měření systém Q-DAS rozhodne, zda je třeba měřit všechny prvky, nebo jen jejich podmnožinu. Q-DAS instruuje PC-DMIS, aby spustil buď kompletní program, nebo miniprogram dynamické kontroly vytvořený pomocí měření na základě prvků v PC-DMIS.

Dynamická kontrola nevyžaduje zásah obsluhy a zkracuje dobu měřicího cyklu na základě statistické analýzy, což přináší významnou úsporu nákladů/času. Výsledkem je zvýšení kapacity měření a snížení počtu úzkých míst na souřadnicovém měřicím stroji.

Vyhledávání a filtrování v souhrnném režimu

QIF (Quality Information Framework) je neutrální formát souborů CAD s ISO standardem vytvořený pro následnou interoperabilitu a sledovatelnost během životního cyklu výrobku. PC-DMIS 2022.2 nyní nabízí import souborů QIF, takže můžete plně využít CAD, integrované GD&T, pojmenování charakteristik a další užitečná metadata, která lze následně použít pro simulaci a výrobu.

Vylepšení výškové kostky

Vylepšené uživatelské rozhraní umožňuje mnohem snadněji zobrazit a upravit nastavení výškové kostky pro jakýkoli prvek. Nový příkaz MoveSet lze použít pro MovePoints. To může být užitečné při měření interních prvků – např. vypnout výškovou kostku pro sekvenci interních měření, aby se sonda po každém prvku nepřesunula zpět na výškovou kostku.

Nové síťové profily

PC-DMIS nyní nabízí řadu pohodlných přednastavených síťových profilů. Předdefinované síťové profily vám ušetří zdlouhavou práci s výběrem vhodných parametrů. Uživatelé mohou vybrat CoP a poté zvolit Síťový profil – rychlý / normální / podrobný – nebo vlastní.

Podpora trackeru AT500

Zákazníci PC-DMIS mohou nyní používat AT500 ve stejném prostředí, na které jsou zvyklí. Tím je zajištěno konzistentní uživatelské prostředí s našimi špičkovými trackery. Od měření s reflektorem ve vzdálenosti až 160 metrů od trackeru až po zjednodušené funkce snímání se 6 stupni volnosti je traker AT500 připraven na každou výrobní a montážní výzvu bez ohledu na velikost nebo umístění.

Podpora PC-DMIS pro HP-L-10.10 na souřadnicových měřicích strojích s horizontálním ramenem

HP-L-10.10 je nyní k dispozici pro použití se systémy horizontálního ramena.  V kombinaci s PC-DMIS tak vzniká výhodné řešení pro rychlé a rozsáhlé skenování, např. pro použití v automobilovém průmyslu.


PC-DMIS 2023.1 nabízí mnoho dalších nových funkcí a vylepšení, včetně:


Konstruovaný extrahovaný povrch z dat CoP / sítě

Segregace bodů z COP nebo sítě vztahujících se k jednomu nebo více povrchům CAD. Snadné řešení v jednom kroku pro izolaci dat mračna bodů / sítě tak, aby je bylo možné identifikovat jako profil povrchu pomocí dřívějšího měření rozměrů nebo příkazu geometrické tolerance.

Vylepšená podpora geometrických tolerancí pro společné základny

Rozšířená podpora typů společných základen, na které lze odkazovat v příkazu Geometrická tolerance. 

Řízení viditelnosti anotace ve ViewSet

Zapínání a vypínání jednotlivých anotací barevné mapy před použitím ViewSet Image v reportu – to umožňuje uživateli vyčistit zobrazení nebo přidat zaměření na konkrétní anotace.

Přidání popisů k příkazu Geometrická tolerance

Nyní mohou uživatelé přidávat popisy v dialogovém okně Geometrická tolerance prostřednictvím nové karty.

Výběr PMI – Přidružení prvků

Umožňuje uživatelům propojit stávající prvky z jejich měření s příslušnými povrchy CAD. Poskytuje větší flexibilitu a jednodušší pracovní postup při správě dat PMI (GD&T Selection formulář CAD).

Generování více formátů reportů (PDF, RTF, TXT)

Vytváří více formátů souborů reportu PC-DMIS v jednom programu. Tím se šetří čas a služby pro různé zúčastněné strany, které vyžadují různé formáty, v rámci jednoho procesu.

Auto Feature – zlepšení přepínače Measure Now

Chování přepínače „Measure Now“ (Měřit nyní) v dialogovém okně Auto Feature (Automaticý prvek) bylo přepracováno, aby se zabránilo neočekávaným pohybům stroje, které mohl předchozí uživatel ponechat aktivní.

Konfigurátor prostředí

Funkce definuje typ stroje, řídicí jednotku stroje a bezkontaktní sondu pomocí jednoduchého nastavení uživatelského rozhraní. Tím se uživatelé vyhnou nutnosti přejmenovávat soubory rozhraní stroje ve složce

Robotická automatizace – měření statického bodu

Robotická automatizace a PC-DMIS nyní mohou měřit statický bod v robotické buňce. To lze použít pro vyrovnání a na prvky, které jsou obtížně dostupné pro měření.


Řízení viditelnosti anotace ve ViewSet

Zapínání a vypínání jednotlivých anotací barevné mapy před použitím ViewSet Image v reportu – to umožňuje uživateli vyčistit zobrazení nebo přidat zaměření na konkrétní anotace.


Rozšířená kompatibilita se SMS HP-C-TS 5.10

Nyní kompatibilní s širším spektrem nových i stávajících strojů. Kompatibilita byla rozšířena na stroje Global a Gantry včetně řídicích jednotek RC1.

 • Technické údaje

  Operační systém

  PC-DMIS 2023.1 pracuje s 64bitovými systémy Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 a Windows Vista. Žádné jiné operační systémy nejsou podporovány.

  • U HP-L a systémů, které používají plošný skener RS-SQUARED se softwarem PC-DMIS v režimu DCC, je třeba použít 64bitový počítač se systémem Windows 10 Pro a až se čtyřmi jádry. Seznam podporovaných operačních systémů pro většinu verzí systému PC-DMIS najdete zde: https://support.hexagonmi.com/s/article/Windows-OS-Compatibility-Listing-for-PC-DMIS
  • Pokud používáte ovladače jiných výrobců, kontaktujte lokálního zástupce Manufacturing Intelligence pro zajištění kompatibility operačního systému.
  • Spuštění softwaru PC-DMIS uvnitř virtuálního stroje (VM) je podporováno jen tehdy, pokud VM podporuje OpenGL 3 nebo vyšší.
  • Stroje s PC-DMIS Vision nepodporují 64bitový systém Windows 8. Hardwarové komponenty Matrox Frame grabber PC-DMIS Vision nepodporují 64bitový operační systém.

  Microsoft .NET Framework

  Pokud nemáte rozhraní Microsoft .NET Framework 4.6.1 pro Windows, instalační program softwaru PC-DMIS ho nainstaluje za vás.

  RAM

  4 GB paměti RAM nebo více

  • Na množství paměti má vliv velikost datového souboru CAD a hodnota násobitele teselace. Oba tyto parametry mají vliv na počet plošek potřebných k zobrazení modelu. Čím menší hodnota násobitele teselace je použita, tím větší paměť je pro plošky zapotřebí. U velkých CAD modelů to může vyvolat chybu „Nedostatek paměti“. Pokud k tomu dojde, aktuální relace PC-DMIS se ocitne v nestabilním stavu a musí být ukončena.
  • Výchozí hodnota násobitele teselace je 1,0. Nastavení násobitele teselace 0,1 bude mít za následek 10-20 % zvýšení požadované paměti oproti výchozí hodnotě 1,0. Další snížení násobitele teselace na 0,01 povede k dalšímu nárůstu potřebné paměti o 50 až 65 procent.
   1 GB video RAM

  64 GB paměti RAM Dual-Channel @1063 MHz DDR4-2666 MHz ECC RDIMM (pro systémy HP-L a systémy používající snímače RS-SQUARED)

  PROCESOR

  • 2GHz nebo vyšší, čtyřjádrový procesor
  • Procesor Intel Xeon W-2223 (3,6 GHz, 3,9 GHz) pro systémy HP-L
  • Procesor Intel Xeon E3-1505M (3,00 GHz) pro systémy používající snímače RS-SQUARED
  • Intel Core i7 9. generace nebo vyšší (například i7-9xxxHx) 6 jader s podporou hyper-threadingu (pro skenery HP-L a systémy používající plošný skener RS-SQUARED)

  Grafika

  Kompatibilní s jakoukoliv populární grafickou kartou, která splňuje nebo překračuje následující doporučená minima:

  • Paměť GPU 2 GB DDR3*
  • 6 GB paměti s šířkou pásma 29,0 GB/s (pro systémy HP-L)
  • Šířka pásma paměti 29,0 GB/s
  • CUDA Cores 384
  • Open GL 3.0
  • NVIDIA Quadro P5000 (4 GB) (pro skenery HP-L a systémy s plošným skenerem RS-SQUARED)
  • Karta Wi-Fi typu AC nebo AX pro systémy využívající plošný skener RS-SQUARED

  * Pro laserový senzor RS4 nebo novější model potřebujete GPU minimálně 4 GB DDR3.

  Grafický ovladač musí podporovat OpenGL 3.0 nebo vyšší. Pokud ovladač nepodporuje OpenGL 3.0, nebo je ovladač grafického adaptéru starší než tři roky, při spuštění softwaru PC-DMIS se zobrazí upozornění.

  Pevný disk

  2 GB volného místa na pevném disku plus přidělená virtuální paměť osmkrát větší než je největší použitý soubor CAD.

  SSD disk, HDD 10K, nebo dva disky v režimu RAID 0 (vysoce výkonný pevný disk).
  128 SSD, 128 SSD RAID, 1 TB HDD

  Displej

  Rozlišení obrazovky 1920 x 1080 nebo vyšší
   
  Možnosti připojení

  • Jeden sériový port
  • Tři porty Ethernet. Mohou být vyžadovány pro specifické instalace po zvážení místních požadavků, kde je jeden port vyžadován pro komunikaci s řídicí jednotkou a druhý pro připojení k intranetu/internetu.
  • Dva porty USB
  • Správně nakonfigurovaná licence LMS nebo HW klíč HASP (fyzický zámek portu USB)
  • Port LAN s čipovou sadou Intel (například I219) (pro systémy HP-L)

  Poznámka: HASP klíč nefunguje jako univerzální úložiště dat; proto HASP klíč nelze použít k ukládání (stahování) libovolných dat z počítače. Podobně HASP klíč nelze použít ke vkládání (ukládání) libovolných dat do počítače. Dále pouze aplikace společnosti Hexagon mohou z klíče HASP číst nebo do něho zapisovat; jiné aplikace tuto schopnost nemají. V důsledku toho HASP klíč nelze použít k načítání dat do počítače a k získání dat z počítače.

  Prohlížeč

  Internet Explorer 10 nebo novější

  Antivirový software

  Společnost Hexagon použila k testování systému PC-DMIS 2023.1 antivirový nástroj Sophos. Funkci jakéhokoliv jiného antivirového nástroje je nutné ověřit. 
  Řešení pro SMS využívající komunikaci RS-232

  Pokud instalujete software PC-DMIS 2023.1 do nového nebo stávajícího počítače, ale máte starší model SMS využívající komunikaci pomocí RS-232, budete muset do počítače instalovat jedno z následujících řešení:

  • Externí adaptérový kabel RS-232 s konektory pro sériové a USB rozhraní a ovladač pro adaptérový kabel s konektory pro sériové a USB rozhraní
  • Interní kartu sériového adaptéru se sériovými porty
   
 • Ke stažení
  Stáhněte si nejnovější verzi softwaru PC-DMIS