En applikationsingenjör vid sitt skrivbordsprogrammeringsprogram PC-DMIS

PC-DMIS 2023.1

Skapa en anslutning till PC-DMIS och driv kvalitetsdata genom tillverkningsarbetsflödet

Kontakta oss

PC-DMIS 2023.1 är hjärtat i alla tillverkningsflöden och erbjuder plug and play-anslutning med Hexagons senaste mätmaskinvara, plus integrationer med en rad mjukvaruapplikationer för att sömlöst flytta kvalitetsdata från där de skapas till där de behöver vara. Ytterligare funktioner och förbättringar gör det möjligt för kvalitetsingenjörer att öka kvalitet, effektivitet och produktivitet. PC-DMIS 2023.1 är världsledande mätteknik i centrum för alla smarta tillverkningsflöden.

Dynamisk inspektion med Q-DAS

Programvaran Q-DAS för statistisk processkontroll övervakar processtabiliteten baserat på mätdata från PC-DMIS. Efter analys av mätresultaten avgör Q-DAS om alla eller en del av funktionerna behöver mätas. Q-DAS instruerar PC-DMIS att antingen köra en fullständig rutin eller en minirutin för dynamisk inspektion som skapats med hjälp av funktionsbaserad mätning i PC-DMIS.

Dynamisk inspektion kräver inget mänskligt ingripande och förkortar mätcykeltiden baserat på statistisk analys för betydande kostnads- och tidsbesparingar. Resultatet är ökad kapacitet och färre flaskhalsar i koordinatmätmaskinen.

Summary Mode Search & Filter

Med den nya funktionen Summary Mode Search & Filter (Sökning och filter i sammanfattningsläge) kan användaren snabbt hitta ett kommando, en funktion eller en textsträng som används i en mätrutin. Användare kan till exempel söka och filtrera efter funktionsnamn eller måttyp. Resultaten från sökningen visas också i CAD-fönstret för snabbare identifiering och placering. Detta sparar tid vid skapande eller felsökning av rutiner eller skapande av rapporter.

Förbättringar av Clearance Cube

Ett förbättrat användargränssnitt gör det mycket enklare att visa och ändra inställningarna i Clearance Cube för olika egenskaper. Det nya MoveSet-kommandot kan tillämpas på MovePoints. Detta kan vara användbart vid mätning av interna egenskaper – t.ex. Stäng av Clearance Cube för en sekvens av invändiga mätningar för att undvika att proben flyttas tillbaka till Clearance Cube efter varje egenskap.

Nya meshverktyg

PC-DMIS erbjuder nu en rad praktiska förinställda meshprofiler. Fördefinierade rutnätsprofiler gör att man inte längre måste gissa sig till vilka parametrar som ska gälla. Användare kan välja en CoP och sedan välja en Mesh-profil – Snabb/Normal/Detaljerad – eller anpassad.

Stöd för AT500 Tracker

PC-DMIS-kunder kan nu använda AT500 i samma välbekanta miljö som de är vana vid. Detta ger en konsekvent användarupplevelse med våra världsledande spårningsenheter. Från reflektormätning på upp till 160 meter från trackern till förenklad 6DoF-probfunktion – AT500 tar sig an alla tillverknings- och monteringsutmaningar, oavsett storlek eller plats.

Stöd för PC-DMIS för HP-L-10.10 på koordinatmätmaskiner med horisontell arm

HP-L-10.10 finns nu tillgänglig för användning med horisontella armsystem.  I kombination med PC-DMIS skapar detta en vinnande lösning för snabb skanning av stora ytor, t.ex. för användning i fordonskarosser och montering.


PC-DMIS 2023.1 har många nya funktioner och förbättringar, däribland:


Constructed Extracted Surface från CoP/nätdata

Separera punkter från en COP eller ett nät relaterat till en eller flera CAD-ytor. Enkel lösning i ett steg för att isolera punktmolns-/nätdata så att de kan identifieras som en profil av en yta med antingen vanlig dimensionering eller det geometriska toleranskommandot.

Geometrisk tolerans Förbättrat stöd för gemensamma data

Utökat stöd för de typer av gemensamma data som kan refereras i ett geometriskt toleranskommando. 

Styra synbarheten för kommentarer i ViewSet

Aktivera och inaktivera individuella färgmappsanteckningar innan du använder ViewSet Image i rapporten. Det gör att användaren kan rensa skärmen eller lägga till fokus på specifika anteckningar.

Lägg till beskrivningar till geometriska toleranskommandon

Användare kan nu lägga till en beskrivning i dialogrutan Geometrisk tolerans via en ny flik.

PMI-val – funktionsassociering

Gör det möjligt för användare att länka befintliga funktioner från sin mätning till respektive CAD-ytor. Ger större flexibilitet och ett enklare arbetsflöde vid hantering av PMI-data (GD&T Selection form CAD).

Generera flera rapportformat (PDF, RTF, TXT)

Skapar flera filformat för en PC-DMIS-rapport i en rutin. Detta sparar tid och tjänster för en rad olika intressenter som kräver olika format i en och samma process.

Auto Feature – Förbättring av Measure now-omkopplare

Beteendet hos omkopplaren ”Measure Now” i dialogrutan Auto Feature har utformats om för att förhindra oväntade maskinrörelser som kan ha lämnats aktiva av en tidigare användare.

Miljökonfigurator

Funktionen definierar maskintyp, maskinstyrenhet och beröringsfri prob med en enkel UI-inställning. På så sätt slipper användarna byta namn på maskingränssnittsfiler i mappen

Robotic Automation – Mäta en statisk punkt

Robotic Automation och PC-DMIS kan nu mäta en statisk punkt i en robotcell. Detta kan användas för inriktning och på objekt som är svåra att komma åt för mätning.


Styr synbarheten för kommentarer i ViewSet

Aktivera och inaktivera individuella färgmappsanteckningar innan du använder ViewSet Image i rapporten. Det gör att användaren kan rensa skärmen eller lägga till fokus på specifika anteckningar.


HP-C-TS 5.10 utökad CMM-kompatibilitet

Nu kompatibel med ett bredare sortiment av nya och befintliga maskiner. Kompatibiliteten har utökats till Global- och Gantry-maskiner inklusive RC1-styrenheter.

 • Tekniska data

  Operativsystem

  PC-DMIS 2023.1 kan köras med 64-bitars Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 och Windows Vista. Inga andra operativsystem stöds.

  • För HP-L-system och system som använder RS-SQUARED-sensorer som kör PC-DMIS i DCC-läge måste ni använda en 64-bitars Windows 10 Pro-dator med upp till fyra kärnor. Du hittar en lista över operativsystem som stöds för de flesta versioner av PC-DMIS här: https://support.hexagonmi.com/s/article/Windows-OS-Compatibility-Listing-for-PC-DMIS
  • Om ni använder drivrutiner från tredje part ska du kontakta din lokala kontaktperson på Manufacturing Intelligence och kontrollera att operativsystemet är kompatibelt.
  • PC-DMIS kan bara köras i en virtuell maskin (VM) om den stöder OpenGL 3 eller högre.
  • PC-DMIS Vision-maskiner stöder inte 64-bitars Windows 8. Maskinvarukomponenten Matrox Frame grabber för PC-DMIS stöder inte 64-bitars operativsystem.

  Microsoft .NET Framework

  Om du inte har Microsoft .NET Framework 4.6.1 för Windows kommer PC-DMIS-installeraren att installera det åt dig.

  RAM

  Minst 4 GB RAM

  • CAD-datafilens storlek och det multipliceringsvärde för tessellation som används påverkar hur mycket minne som krävs. De påverkar hur stort antal tessellerade fasetter som krävs för att visa modellen. Ju lägre multipliceringsvärdet för tessellationen är, desto mer minne krävs för fasetterna. För stora CAD-modeller kan detta orsaka ett "Out of Memory"-fel. Om ett sådant fel uppstår hamnar den aktuella sessionen med PC-DMIS i ett instabilt läge och bör avslutas.
  • Standardmultipliceringsvärdet för tessellationen är 1,0. När multipliceringsvärdet för tessellationen ställs in på 0,1 krävs 10 till 20 procent större minne jämfört med standardvärdet på 1,0. Om tessellationens multipliceringsvärde minskas till 0,01 krävs 50 till 65 procent större minne.
   1 GB video-RAM

  64 GB RAM Dual-Channel @1063 MHz DDR4-2666 MHz ECC RDIMM-minne (för HP-L-system och system som använder RS-SQUARED-sensorer)

  CPU

  • Minst 2 GHz processor med dubbla kärnor
  • Intel Xeon W-2223-processor (3,6 GHz, 3,9 GHz) för HP-L-system
  • Intel Xeon-processor E3-1505M (3,00 GHz) för system som använder RS-SQUARED-sensorer
  • Intel Core i7 9:e generationen eller högre (till exempel i7-9xxxHx), 6 kärnor, hypertrådning aktiverat (för HP-L-system och system som använder RS-SQUARED-sensorer)

  Grafik

  Kompatibel med alla vanliga grafikkort som uppfyller eller överskrider följande rekommenderade minimikrav:

  • GPU-minne 2 GB DDR3*
  • 6 GB minnesbandbredd 29,0 GB/s (för HP-L-system)
  • Minnesbandbredd 29,0 GB/s
  • CUDA-kärnor 384
  • Open GL 3.0
  • NVIDIA Quadro P5000 (4 GB) (för HP-L-system och system som använder RS-SQUARED-sensorer)
  • Wi-Fi-kort av AC- eller AX-typ för system som använder RS-SQUARED-sensorer

  * För en RS4-lasersensor eller en senare modell måste du ha en GPU med minst 4 GB DDR3.

  Drivrutinen för grafiken måste stödja OpenGL 3.0 eller högre. Om drivrutinen inte stöder OpenGL 3.0, eller om drivrutinen för grafiken är äldre än tre år, visas ett varningsmeddelande på startsidan för PC-DMIS.

  Hårddisk

  2 GB ledigt utrymme på hårddisken och ett tilldelat virtuellt minne som är åtta gånger så stort som den största använda CAD-filen.

  SSD-enhet, HDD 10K, eller två diskar med RAID 0 (hårddiskenhet med extra hög prestanda)
  128 SSD, 128 SSD RAID, 1 TB HDD

  Display

  Skärmupplösning på 1920 x 1080 eller högre
   
  Anslutningar

  • En seriell port
  • Tre Ethernet-portar. Detta kan krävas för särskilda installationer med hänsyn till behoven på plats, inklusive men inte begränsat till CMM-system som kräver en port för kommunikation med styrenhet och en annan för kommunikation med intranet/internet.
  • Två USB-portar
  • En rätt konfigurerad LMS-licens eller en HASP-nyckel (ett fysiskt USB-portlås)
  • LAN-port med Intel-kretsuppsättning (till exempel I219) (för HP-L-system)

  OBS! En HASP-nyckel fungerar inte för allmän datalagring och därför kan inte en HASP-nyckel användas för att lagra (ladda ned) godtycklig data från en dator. Det går inte heller att använda en HASP-nyckel för att överföra (ladda upp) godtycklig data till en dator. Endast programvara från Hexagon kan läsa eller skriva till och från en HASP-nyckel; annan programvara kan inte användas för detta ändamål. Av denna anledning kan en HASP-nyckel inte användas för att ladda upp och ladda ned data till och från en dator.

  Webbläsare

  Internet Explorer version 10 eller senare

  Antivirusprogram

  Hexagon använder antivirusprogrammet Sophos för att testa PC-DMIS 2023.1. Om ett annat antivirusprogram används kommer användaren att behöva verifiera dess prestanda. 
  Lösningar för CMM-modeller med RS-232-kommunikation

  Om du installerar PC-DMIS 2023.1 på en ny eller befintlig dator men har en äldre CMM-modell som använder kommunikation med RS-232 behöver du installera en av dessa lösningar på din dator:

  • En extern seriell USB-adapterkabel för RS-232 och en drivrutin för USB-adapterkabeln
  • Ett internt seriellt adapterkort med seriella portar
   
 • Nedladdningar
  Ladda ned den senaste versionen av PC-DMIS