PC-DMIS: Create

Stwórz procedury pomiarowe, aby móc wydajnie pozyskiwać dane jakościowe dla procesu produkcji

Thumbnail to download pc-dmis create
 
Stwórz procedury pomiarowe jeszcze zanim część zostanie wyprodukowana, bez konieczności stosowania współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Dzięki zastosowaniu najlepszych praktyk pomiarowych oraz narzędzi do intuicyjnej symulacji i programowania, program PC-DMIS umożliwia szybkie tworzenie optymalnych procedur pomiarowych.

  • Proste pomiary zaledwie jednym kliknięciem myszki dzięki funkcji QuickFeature
  • Bezpośrednie przesyłanie danych wejściowych GD&T z CAD
  • Edytor strategii kontroli wizualnej
  • Symulacja w trybie offline współrzędnej maszyny pomiarowej (CMM)
  • Dostosowanie interfejsu do potrzeb operatora
Wprowadź plany pomiarowe w czyn zaledwie jednym kliknięciem myszki
Tworzenie procedur pomiarowych trwa teraz znacznie krócej dzięki narzędziom funkcji Quick Features. Wystarczą proste gesty, aby przy minimalnym wysiłku przeprowadzić pomiar cechy lub wielu cech.

Bezkolizyjne wyniki pomiarowe
Funkcja Quick Path tworzy bezkolizyjne ścieżki podczas tworzenia cech w możliwie najkrótszym czasie niezbędnym do osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Prostszy proces osiowania
Automatyczne osiowanie dzięki zastosowaniu algorytmu opartego o zasady nadrzędności danych pomiaru wielkości geometrycznych i tolerancji (GD&T) zgodnie z normą ASME Y14.5.1M. Funkcja Quick Alignments ułatwia proces osiowania, od samego początku zapewniając spójność pomiarów.

Automatyczna redukcja czasu cyklu pomiarowego
Automatyczne wyszukiwanie "ścieżki o najmniejszym oporze" dla wszystkich cech w procedurze pomiarowej w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Wszystkie kąty sond (pomiarowe) wyznaczane są automatycznie w funkcji Path Optimizer (Optymalizacja Ścieżki - Optymalizacja Ruchów Sondy Pomiarowej). Ruch dodawany jest automatycznie, zapewniając bezkolizyjność całej ścieżki, a także szybkość pomiarową i zaufanie odnośnie uzyskanych wyników.

Zmiana projektu oznacza automatyczną zmianę procedury pomiarowej
Dzięki funkcji Change Manager (Menedżer Zmian) możesz automatycznie przeprowadzić aktualizację swojej procedury pomiarowej. Pobierz najnowszą wersję modelu CAD. Posiadając najnowszy projekt kontroli pomiarowej zapewniasz spójność swoich pomiarów.

Czym jest oprogramowanie PC-DMIS?

PC-DMIS to oprogramowanie pomiarowe przeznaczone dla specjalistów z dziedziny metrologii i operatorów hal produkcyjnych, które wspomaga pracę...

PC-DMIS: Execute

Dzięki uproszczonemu interfejsowi użytkownika w oprogramowaniu PC-DMIS, operator maszyny może szybko i sprawnie wybrać oraz zrealizować procedurę pomiarową odpowiednią dla...

PC-DMIS: Collaborate

Za pomocą dostosowanych do potrzeb klienta raportów, opartych na chmurze powiadomień i alertów mobilnych oprogramowanie PC-DMIS dostarcza wyniki pomiarowe...

Pobierz PC-DMIS

Kliknij tutaj aby pobrać najnowszą wersję PC-DMIS