PC-DMIS: Collaborate

Prosta komunikacja z innymi wydziałami przedsiębiorstwa i współpraca podczas podejmowania decyzji

Collaborate Szybkie rozwiązywanie problemów wymaga obfitujących w informacje raportów dostarczanych odpowiednim grupom pracowników w odpowiednim formacie. Za pomocą dostosowanych do potrzeb klienta raportów, opartych na chmurze powiadomień i alertów mobilnych oprogramowanie PC-DMIS dostarcza łatwo interpretowalne wyniki pomiarowe, aby dostarczyć informacje zwrotne o jakości dla działu produkcji i projektowania.
  • Raport dostosowany do potrzeb klienta 
  • Raport kontekstowy
  • Networking aplikacji mobilnych
  • Alerty środowiskowe 
  • Mobilne powiadomienia oparte na chmurze
Wyniki pomiarowe dostosowane do potrzeb klienta
W przypadku, gdy operator musi sprawdzić czy wszystkie wyniki są właściwe (zielone) lub czy nie przekroczono wyznaczonych granic bądź gdy osoba nadzorująca wymaga szczegółowych informacji, by podjąć właściwe, oparte na uzyskanych informacjach decyzje, moduł SlideShow zapewnia odpowiedni poziom i format łatwo interpretowalnych informacji. Dzięki temu proces podejmowania decyzji jest prosty.

Dostęp do danych statystycznych z innego oprogramowania
Użytkownicy oprogramowania qs-STAT, za pomocą prostej komendy dodanej do procedury pomiarowej PC-DMIS automatycznie otrzymują dostęp do wykresów danych statystycznych.

Raportowanie dostosowane do potrzeb klienta 
W wyniku kontroli pomiarowej pozyskiwane są wartościowe i przydatne w działaniu informacje. Raportowanie to proces organizacji i łączenia danych pomiarowych w jeden stanowiący podstawę do działania format. Ważne informacje udostępniamy w prosty, intuicyjny i przyjemny sposób, dzięki czemu każdy może je przyswoić szybko i sprawnie. Przeciąganie i opuszczanie (Drag&Drop) obiektów z procedury "widok drzewa" do swojego raportu sprawia, że pozyskiwanie niezbędnych informacji jest teraz prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Narzędzia Dostosowanego do Potrzeb Klienta Raportu (Custom Report) pozwalają osobom decyzyjnym na wykonywanie swoich obowiązków, podczas gdy my dostarczamy im to, czego potrzebują, by móc je wypełniać.

Czym jest oprogramowanie PC-DMIS?

PC-DMIS to oprogramowanie pomiarowe przeznaczone dla specjalistów z dziedziny metrologii i operatorów hal produkcyjnych, które wspomaga pracę...

Pobierz PC-DMIS

Kliknij tutaj aby pobrać najnowszą wersję PC-DMIS

PC-DMIS: Create

PC-DMIS pozwala inżynierom kontroli jakości i specjalistom z dziedziny metrologii na tworzenie zaawansowanych procedur pomiarowych jeszcze zanim część zostanie...

PC-DMIS: Execute

Dzięki uproszczonemu interfejsowi użytkownika w oprogramowaniu PC-DMIS, operator maszyny może szybko i sprawnie wybrać oraz zrealizować procedurę pomiarową odpowiednią dla...