Firma Hexgaon wprowadza platformę skracającą proces autonomicznej kontroli jakości, umożliwiającą wdrożenie idei Przemysłu 4.0 (Industry 4.0)

26 sierpień 2021

Firma Hexagon Manufacturing Intelligence, która dostarcza technologie inteligentnej produkcji takim gigantom jak m.in. Volkswagen i Boeing, wprowadziła na rynek HxGN Robotic Automation, pionierskie oprogramowanie do automatycznego programowania i sterowania, umożliwiające niewykwalifikowanym pracownikom programowanie robotów przemysłowych w celu przeprowadzenia w pełni automatycznej kontroli jakości.

Platforma pozwala producentom na wyposażenie nowych fabryk lub retrofit linii produkcyjnych poprzez zastosowanie nowoczesnych autonomicznych optycznych cel pomiarowych, eliminujących wąskie gardła procesu produkcji dzięki możliwości pozyskiwania kompletnych danych bezpośrednio z linii w realnym czasie wytwarzania produktów.

HxGN Robotic Automation umożliwia producentom szybsze wdrożenie idei Przemysłu 4.0 dzięki możliwości inteligentnego opracowania optymalnych procedur pomiarowych - dotychczas zadanie to było czasochłonne i wymagało uwagi zarówno specjalistów z zakresu metrologii, jak i automatyki. Dzięki HxGN Robotic Automation producenci mogą teraz opracować program w trybie offline, w rzeczywistości cyfrowej, z dala od linii produkcyjnej, a następnie wdrożyć ten program w automatycznej celi pomiarowej. Oprogramowanie jest już stosowane przez liderów światowego rynku, takich jak ŠKODA AUTO, w celu usprawnienia linii produkcyjnych.

Martin Jehlička, Dyrektor Centrum Pomiarowego w ŠKODA AUTO, mówi: “Dzięki HxGN Robotic Automation skróciliśmy czas wymagany do programowania zrobotyzowanej celi pomiarowej z kilku dni do kilku godzin - teraz możemy przeprowadzić kontrolę nowego pojazdu, gdy tylko chcemy rozpocząć jego produkcję. Zrobotyzowana automatyzacja oraz bardzo szybkie systemy skanerów laserowych firmy Hexagon o połowę skróciły czas kontroli części i podzespołów, a instalacja tych automatycznych cel pomiarowych na linii produkcyjnej stanowi kluczowy element naszej strategii Przemysłu 4.0 polegającej na udostępnieniu i wykorzystaniu danych, dzięki którym możliwa jest szybka kontrola jakości, a w niektórych przypadkach również automatyczna korekta jakości”.

Stworzone w oparciu o zasady otwartej konstrukcji oprogramowanie współdziała z wszystkimi nowymi lub starszymi modelami robotów przemysłowych, a jego elastyczność sprawia, że specjaliści ds. kontroli jakości mogą stosować najbardziej odpowiednie sondy pomiarowe, dzięki czemu fabryki przyszłości mogą przeprowadzać pomiary w czasie rzeczywistym i na linii produkcyjnej. Technologia umożliwiająca automatyczne pozyskiwanie w czasie rzeczywistym danych pomiarowych u źródła i zastosowanie ich w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji produkcji stawia kontrolę w samym centrum produkcji, zapewniając szybszy, samokorygujący proces wytwarzania, dzięki czemu personel fabryki może zająć się innymi zadaniami, takimi jak np. analiza danych

Technologia pozwala specjalistom ds. kontroli jakości zwielokrotnić wysiłki w zapewnianiu jakości na linii produkcyjnej, zapewniając stałą jakość i łącząc dane pomiarowe z wszystkich linii produkcyjnych. Programowanie w trybie offline umożliwia zmianę zastosowania lub udoskonalenie działania cel pomiarowych przy minimalnym przestoju w produkcji, zachowując bardziej uniwersalne operacje i umożliwiając nowym modelom produkcji opartym na celi pomiarowej personalizację produktu przy zachowaniu szybkości bez zmniejszania wydajności procesu wytwarzania wielkoseryjnego.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem integracji w celu konsolidacji kontroli jakości na różnych liniach dostaw nowe oprogramowanie może przeprowadzać kontrolę wszystkich części, od małych po wielkogabarytowe. Idealnie sprawdza się również podczas pomiarów w celach z pojedynczym, zamocowanym na stałe robotem oraz w celach z wieloma różnymi sondami i robotami na prowadnicach lub stołach.

Pozyskane dane pomiarowe mogą również usprawnić symulacje projektu, dzięki czemu producenci będą w stanie oszacować wydajność post-produkcyjną produktów już na etapie projektowania, na przykład przewidując naprężenia szczątkowe, które mogą wystąpić w procesie odlewania. Duża liczba danych pomiarowych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym na linii produkcyjnej może stanowić źródło informacji dla przyszłych systemów uczenia maszynowego w celu optymalizacji projektów, części i procesów produkcji oraz stworzenia coraz bardziej autonomicznych samokorygujących linii produkcyjnych.

Stephen Graham, Prezes Działu Oprogramowania Pomiarowego i Oprogramowania dla Produkcji w firmie Hexagon Manufacturing Intelligence, mówi: "Automatyczna kontrola jest niezwykle ważna. Dzięki niej producenci mogą zebrać dane jakościowe coraz bardziej zróżnicowanych i złożonych produktów oraz procesów. Prawdziwie inteligentna produkcja wymaga natychmiastowych, dokładnych i dostępnych danych pomiarowych. Jednak wśród automatycznych systemów pomiarowych wiele z nich to drogie, skomplikowane i zamknięte systemy, które nie współdziałają z wybranymi narzędziami producentów i które nie zostały stworzone z myślą o niewykwalifikowanych pracownikach. Oprogramowanie HxGN Robotic Automation opiera się na otwartości, dzięki czemu producenci w szybki i prosty sposób mogą przygotować całe linie produkcyjne na wyzwania przyszłości, czyli na automatyczną kontrolę pomiarową".

Oprogramowanie HxGN Robotic Automation współdziała z trackerami laserowymi oraz skanerami Leica T-Scan oraz AS1 firmy Hexagon, a także zapewnia możliwość bezpośredniego połączenia z robotami FANUC i KUKA. Natomiast wbudowane postprocesory umożliwiają sterownikowi robota współdziałanie z wieloma robotami innych producentów. Kolejne wersje oprogramowania będą współdziałać również ze skanerem wykorzystującym technologię światła strukturalnego HxGN SLS oraz sondami innych producentów.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy wejść na stronę:
https://www.hexagonmi.com/products/robotics-and-automation/hxgn-robotic-automation

Kontakt dla mediów
Robin Wolstenholme
Global Media Relations and Analyst Relations Manager
Hexagon Manufacturing Intelligence
Telefon: +44(0)7407 642190
e-mail: robin.wolstenholme@hexagon.com
media.mi@hexagon.com

Hexagon to globalny lider rozwiązań w dziedzinie rzeczywistości cyfrowej, które łączą technologie czujników, oprogramowania i systemów autonomicznych. Wykorzystujemydane aby poprawić efektywność, produktywność, jakość i bezpieczeństwo w zastosowaniach przemysłowych, produkcyjnych, infrastrukturalnych, sektora publicznego i mobilności.

Nasze technologie przekształcają ekosystemy produkcyjne i związane z ludźmi w takisposób, że stają się coraz bardziej połączone i autonomiczne — gwarantując skalowalną i zrównoważoną przyszłość.

Hexagon Manufacturing Intelligence oferuje rozwiązania, które wprowadzają inteligencję do produkcji na podstawie danych z projektowania i konstruowania, produkcji i metrologii.Więcej informacji można znaleźć na stronie hexagonmi.com. 

Hexagon (indeks NASDAQ w Sztokholmie: HEXA B) zatrudnia około  24,500 pracowników w 50 krajach i osiąga przychody w wysokości 5.4bn mld euro rocznie. Dowiedz się więcej na hexagon.com i obserwuj nasze konto @HexagonAB.

How can we help?

Do you have a media enquiry or are in need of a visionary speaker? We're glad to help!