Kun kaiken on sovittava täsmällisesti

Hansa-Flex Hydraulic Solutions - Alankomaat

Image of Tube inspection system in use on a production line
Kun maailmanlaajuinen hydrauliikka-alan asiantuntija uudisti putkien tuotannon, Hexagonin putkien tarkastusohjelma oli olennainen osa täydellistä ratkaisua.

Hansa-Flex on maailmanlaajuinen hydrauliikkaalan asiantuntija, jolla on tytäryhtiöitä kaikkialla maailmassa. Hansa-Flex Hydraulic Solutionsin Hollannin liiketoimintayksikkö Deventerissä tarjoaa asiakkailleen täydellisiä nestetekniikan ratkaisuja, jotka kattavatkaiken alkuvaiheen konsultoinnista täydellisten hydrauliikkakoneikkojen tuotantoon ja asennukseen.

Sen lisäksi, että Hansa-Flexillä on laaja-alainen kansainvälinen asiantuntemus useilta tekniikan aloilta, kuten hydrauliikasta, sähköjärjestelmistä ja mekaniikasta, sillä on myös jatkuvasti laajeneva yhteistyöyritysten verkosto, joka pystyy täyttämään asiakkaiden vaatimukset monipuolisesti.Hansa-Flex Nederland BV:n teknisen päällikön Erik-Jan Klompsin mukaan tällainen keskitetyn yhteyspisteen kullekin projektille tarjoava lähestymistapa on hyvin tärkeä loppuasiakkaille.

Osana ydinliiketoimintaansa Hansa-Flex Nederland BV:n on kyettävä toimittamaan asiakkailleen valtava, tuhansista eri malleista koostuva valikoima putkia.

"Mittausratkaisun mukautettavuus on välttämätöntä, jotta voimme vastata asiakkaittemme yksilöllisiin vaatimuksiin."


Nopea reagointi ja toimitusaika ovat Hansa-Flexin asiakkaiden tärkeimpiä tarpeita.

Aiemmin putket valmistettiin ja tarkastettiin Hansa-Flexin Saksan toimipaikassa. Koska yhä useammat asiakkaat tarvitsivat valmiit putket parin päivän sisällä, Hansa-Flex Nederland BV teki vuonna 2015 päätöksen investoida omaan CNC-putkentaivutuskoneeseen ja valmistaa putket itse. Uusi tuotantotapa vaati kuitenkin tavan tarkastaa valmiit putket ennen toimitusta. Hexagon Manufacturing Intelligence erityisillä putkiantureilla varustetusta ROMER Absolute Arm -nivelvarsimittalaitteesta ja TubeShaper-ohjelmistosta koostuvan putkien tarkastusjärjestelmän ansiosta HansaFlex kykeni suorittamaan putkien tuotantojaksojen tarkastukset, mutta myös laajentamaan palveluitaan putkien takaisinmallinnukseen ja paikan päällä tehtäviin mittauksiin.

”ROMER Absolute Arm ja TubeShaper-ohjelmisto olivat lukuisten edistyksellisten ominaisuuksiensa ansiosta lopulta helppo valinta: siirreltävyys, plug-andplay-laitteisto,
automaattinen ja toistettava anturin tunnistus, helppokäyttöiset putkianturit ja suora-CNCputkentaivuttimen liittymä täyttävät kaikki tarpeemme”, Klomps toteaa.


Muilta Hexagonin asiakkailta saatu palaute vaikutti myös Hansa-Flexin päätökseen parhaiten sopivan putkien tarkastusratkaisun valinnassa. 

”Otimme yhteyttä muihin ROMER Absolute Arm -nivelvarsimittalaitetta ja TubeShaper-ohjelmistoa käyttäviin asiakkaisiin”, sanoo Klomps. ”Hexagonin asiakkailta saatu
palaute oli ainoastaan positiivista, mikä oli meille ratkaiseva tekijä.”

”Asiakkaiden yksilölliset vaatimukset tekevät mittausratkaisun mukautettavuudesta äärimmäisen tärkeää”, sanoo Klomps. Eräs asiakas tarvitsi hiljattain putken, joka sopi täsmälleen kahden laipan väliin. Kummassakin päässä oli noudatettava kriittisiä toleransseja. Putkien tarkastusjärjestelmän avulla Hansa-Flex kykeni helposti digitoimaan laippojen tiedot ja luomaan uuden, mittasuhteita koskevia rajoitteita vastaavan, putkigeometrian.

Aiemmin tämän tyyppinen tehtävä tuotti merkittävän määrän romua, koska putken tuotanto vaati jopa 20 toistoa ja säätöä, ennen kuin lopputulos oli hyväksyttävä. Tarpeettoman
tuotantojätteen määrän vähentämisestä on seurannut suuria kustannussäästöjä niin materiaalin kuin työvoiman osalta.

ROMER Absolute Arm -nivelvarsimittalaitteen ja TubeShaper-ohjelmiston mahdollisuuksia ei ole läheskään vielä hyödynnetty kokonaan. Klompilla ja hänen tiimillään Deventerissä on jo jatkosuunnitelmia, joilla tekniikkaa päästään hyödyntämään vieläkin pidemmälle. ”Tarkoituksenamme on integroida TubeShaperin ja TubeInspection-with-ROMER-Absolute-Arm taivutuskoneen välinen liittymä. Näin säästämme entisestään aikaa ja vähennämme virheellisesti taivutuskoneeseen syötetyistä taivutustiedoista johtuvien inhimillisten virheiden määrää”.