Metrologia

Tallenna todelliset laatutiedot mittauksia, asemointia ja tarkastusta varten ja käytä tulokset analysoimalla saadut, toteutettavissa olevat tiedot valmistusprosessien parantamiseen.

Valmistusprosessissa metrologia on pitkään yhdistetty laadunvarmistukseen – osan mittojen määritysten mukaisuuden tarkastukseen tuotannon jälkeen. Tulokset kertoivat, että osa oli joko valmis eteenpäin toimitettavaksi tai, että se ei vastannut vaatimuksia ja oli parhaassa tapauksessa työstettävä uudelleen tai pahimmassa tapauksessa hävitettävä kokonaan. Metrologia oli välttämätön paha, laatu tuottavuuden este.

Silti laatutiedot tarjoavat valmistajille paljon enemmän mahdollisuuksia kuin pelkän osien tarkastuksen. Laadunvarmistuksesta vastaavan osaston tehtävänä ei ole etsiä vikoja. Kun laatutiedot analysoidaan täysimittaisesti, laadunvarmistusosasto pystyy vaikuttamaan päätöksentekoon valmistuksen aikaisemmassa ja myöhemmässä vaiheessa. Sen avulla muut valmistusprosessiin osallistuvat voivat varmistaa, että laatu säilyy tuotteen koko elinkaaren ajan. Se voi olla laadun suunnittelun, laadun tuotannon ja laatutulosten alkuunpanija.

Hexagon Manufacturing Intelligencen metrologian laitteisto kerää laatutietoa mittauksia, asemointia ja tarkastuksia varten. Se on tärkeä silta todellisen ja virtuaalisen maailman välillä, ja se tuo todellista tietoa digitaaliselle alalle. Teknologiamme auttaa valmistajia alkuunpanemaan mekanismeja, joiden avulla näitä tietoja voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin – käyttäen tietoja suunnittelu- ja kehitysprosessien tukena ja antaen palautetta tuotantoprosessissa. Mittausavustettu tuotantoteknologiamme on luokkansa parasta. Jatkamme innovointia kohti reaaliaikaisempia palautesilmukkasovelluksia.

Hexagonilla on pitkä historia metrologiassa, mistä se on syystäkin ylpeä. Tarkkuus varmistetaan laadunvarmistuksesta tuotantotiloihin. Tutkimus- ja kehitystiimimme on omistautunut kehittämään käsityökalujen, koordinaattimittauskoneiden (KMK:t), siirrettävien nivelvarsimittalaitteiden, laserseuraimien ja optisten 3D-skannerien teknologiavalikoiman kattavia uusia mittauslaitteistoja sekä metrologiaohjelmistoja ja tilastollisen prosessinohjauksen (SPC) ratkaisuja. Viemme laaduntarkastuksen tekniikan trendejä eteenpäin: koskettavasta kosketuksettomaan, offlinesta integroituun ja manuaalisesta automatisoituun. Käyttämällä metrologian laitteisto- ja ohjelmistoratkaisujamme valmistustietoteknologioiden rinnalla tuotteen laajemmassa elinkaaressa luomme uusia määritelmiä metrologialle ja laadunvarmistusosastolle ja kehitämme prosesseja, joissa laatu lisää tuottavuutta.

Metrologian laitteistot

Metrologiaohjelmistot

Tilastollisen prosessinohjauksen (SPC) ohjelmistot

Suunnittelu ja kehitys

Yhdistä laatu tuotteen suunnitteluun ja kehitykseen ja varmista osan valmistettavuus ja tuotannon tuottavuus tuotantoketjun loppupäässä.

Tuotanto

Varmista suunnitelmienmukaisuus koko tuotantoketjun läpi, paranna tuottavuutta ja varmista aina korkealaatuiset osat.

Mittaa laatua

Lue, kuinka Triumph Gear hallitsee arviolta 500 erityyppisen ilmailuteollisuuden osan laatua tiukoilla 25 mikronin toleransseilla.

Metrologian laitteistot

Käsityökaluista automatisoituihin ratkaisuihin, koordinaattimittauskoneista siirrettäviin nivelvarsimittalaitteisiin, laserseuraimiin ja optisiin skannereihin – Hexagon...

Metrologiaohjelmistot

Hexagon Manufacturing Intelligence on metrologiateollisuuden suurin ohjelmistokehittäjä. Se tarjoaa laajan valikoiman yrityksen sisällä kehitettyjä, yksilöllisesti...

Tilastollisen prosessinohjauksen (SPC) ohjelmistot

Kaikenkokoisten ja eri toimialoja edustavien valmistajien tarpeisiin sopivat, täydelliset datanhallinnan ja tilastollisten arviointimenetelmien välineet tarjoavat Hexagon...

Rethink Quality at HxGN LIVE: The Manufacturing Intelligence Track Keynote

Watch Norbert Hanke challenge HxGN LIVE 2018 attendees to ‘Rethink Quality’ in the Manufacturing Intelligence track keynote presentation.