Metrologia

Oferowane przez nas dane dotyczące pomiarów, pozycji i kontroli pozwalają producentom na wdrożenie koncepcji inteligentnej produkcji

Już za pierwszym razem można uzyskać poprawne wyniki dzięki analizie ostatnich czynności. Rozwiązania pomiarowe Hexagon pomagają wypełnić lukę między założeniami projektowymi a stanem rzeczywistym za pomocą wartościowych, pozyskiwanych w czasie rzeczywistym informacji, które rewolucjonizują procesy decyzyjne fazy poprzedzającej i następczej produkcji (upstream/downstream).

Rola, jaką pełni metrologia w procesie produkcji, od dawna związana jest z kontrolą jakości – pomiarem wymiarowym części względem specyfikacji przeprowadzanym po zakończeniu wytwarzania. Wyniki kontroli informują, czy dana część spełnia, czy też nie spełnia normy, w najlepszym przypadku, czy wymaga poprawek, w najgorszym przypadku, czy wymaga złomowania. Metrologia postrzegana była kiedyś jako „zło konieczne” – jakość stanowiła niemal przeszkodę dla wydajności.

Jednak dane jakościowe zapewniają producentom znacznie większe możliwości niż prosta kontrola komponentów. Odpowiednio wykorzystane dane stanowią podstawę przyszłej wydajności. Rola działu kontroli jakości nie powinna ograniczać się do wyszukiwania wad i usterek. Dział ten jest przede wszystkim odpowiedzialny za dostarczanie wartościowych i przydatnych w działaniu informacji, dzięki którym proces produkcji stanie się bardziej inteligentny. Analizując pełen zakres danych jakościowych, zespół odpowiedzialny za kontrolę jakości może wprowadzać kluczowe informacje, umożliwiając optymalizację projektu, produkcji, jakości, produktywności i wydajności.

Nasze technologie pomiarowe oddają władzę w ręce producentów – umożliwiają pozyskiwanie wysokiej jakości danych dotyczących pomiarów, pozycji i kontroli. Technologie stanowią główny „pomost” między światem rzeczywistym a wirtualnym, wprowadzając rzeczywiste dane do przestrzeni cyfrowej w celu wdrożenia koncepcji inteligentnej produkcji. Nasze technologie pomagają producentom torować drogę dla nowych strategii cyfryzacji produkcji wykorzystujących dane jakościowe w sposób bardziej wydajny i skuteczny, stanowiąc źródło informacji dla procesów projektowania i inżynierii oraz dostarczając informacji zwrotnych dla produkcji. Oparta na pomiarach technologia produkcyjna Hexagon jest najlepsza w swoje klasie. Nieustannie wdrażamy innowacje związane z informacjami zwrotnymi pozyskiwanymi czasie rzeczywistym i aplikacjami uczenia maszynowego, które wykorzystują transformację cyfrową, by proces produkcji stał się inteligentniejszy.

Projektowanie i Inżynieria

Wprowadź jakość do projektowania produktu i inżynierii, aby zapewnić możliwość wytwarzania komponentu i ciągłość produkcji.

Produkcja

Upewnij się, czy założenia projektowe zostały zachowanie w cyklu produkcji, by zwiększyć wydajność i stale dostarczać elementy najwyższej jakości.

Jakość Pomiarów

Dowiedz się w jaki sposób firma Triumph Gear zarządza jakością około 500 różnorodnych komponentów lotniczych z zachowaniem ścisłych tolerancji...

Urządzenia Pomiarowe

Od ręcznych  do automatycznych rozwiązań metrologicznych, współrzędnościowych maszyn pomiarowych po przenośne ramiona pomiarowe, trackery laserowe i skanery optyczne -...

Oprogramowanie Pomiarowe

Hexagon Manufacturing Intelligence jest największym producentem oprogramowania w przemyśle metrologicznym i oferuje szeroką gamę autorskich pakietów dostosowanych do...

Oprogramowanie do Statystycznej Kontroli Procesu (SPC)

Oferując pełen zestaw narzędzi do zarządzania danymi oraz metody oceny statystycznej  , aby wyjść na przeciw potrzebom wszystkich producentów bez względu na ich pozycję i...