Metrologie

Poskytování měřicích, polohovacích a kontrolních dat výrobcům pro řízení chytré výroby

Využijte poznatky z minula a zvládněte to hned napoprvé. Metrologická řešení společnosti Hexagon vám pomohou překlenout mezeru mezi konstrukčním záměrem a skutečným provozem díky informacím využitelným v reálném čase, které přinášejí převratné změny v rozhodování o předcházejících i následných krocích.

Role metrologie ve výrobním procesu je již dlouho spojována se zajišťováním kvality – kontrola rozměrů vyrobených produktů na základě specifikací. Výsledky ukázaly, že vyráběný díl je buď v pořádku, nebo neodpovídá normě a v lepším případě vyžaduje přepracování, v horším případě sešrotování. Metrologie byla nutným zlem – kvalita se téměř stala překážkou produktivity.

Avšak údaje o kvalitě poskytují výrobcům mnohem větší možnosti než pouhou kontrolu součástí. A pokud jsou správně využity, jsou vlastně základem budoucí produktivity. Funkce oddělení kontroly kvality umožňuje realizovat výrobní procesy chytřeji – nemělo by jít o pouhé hledání vad. Analýzou dat o kvalitě s využitím jejich plného potenciálu může tým kvality získat důležité informace, které zajistí optimalizaci návrhu, vyrobitelnosti, výroby, kvality, produktivity a výkonu.

Naše metrologické technologie dávají výrobcům výjimečnou příležitost získat kvalitní data pro měření, polohování a kontrolu. Jsou klíčovou spojnicí mezi reálným a virtuálním světem a přenášejí data z reálného světa do digitální oblasti, aby umožnily zavedení chytřejších výrobních postupů. Naše technologie pomáhají výrobcům zavádět nové strategie digitalizace výroby, které efektivněji využívají data o kvalitě – poskytují informace o konstrukčních a inženýrských procesech a poskytují zpětnou vazbu k výrobě. Naše výrobní technologie s podporou měření je nejlepší ve své třídě. Pokračujeme v inovacích směrem k větší zpětné vazbě v reálném čase a aplikacím strojového učení, které využívají digitální transformaci k chytřejší výrobě.

Design a konstruování

Začleňte kvalitu do designu a konstruování produktů a zajistěte, aby vyrobené součásti napomáhaly vysoké produktivity 

Výroba

Zajistěte zachování zamýšleného návrhu v průběhu celého výrobního cyklu. Zvýšíte...

Měřte kvalitu

Přečtěte si, jak společnosti Triumph Gear řídí kvalitu u přibližně 500 různých typů leteckých součástí s tolerancemi až 25 µm.

Hardware pro metrologii

Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence poskytuje průmyslové měřicí systémy pro všechny oblasti, kde je zapotřebí měření rozměrů, od komunálních měřidel po...

Metrologický software

Společnost Hexagon ManufacturingIntelligence je největším softwarovým vývojářem v metrologickém průmyslu a nabízí širokou škálu vlastními silami vyvinutých, individuálně...

Software pro statistické řízení procesů (SPC)

Softwarová řešení Hexagon Manufacturing Intelligence pro statistické řízení procesů (SPC) nabízí kompletní sadu nástrojů pro správu dat a statistické vyhodnocení a...