Metrologie

Pořizujte kvalitní a reálné údaje pro měření, polohování a kontrolu a využívejte informace získané analýzou výsledků k vylepšení výrobních procesů.

Role metrologie byla ve výrobním procesu dlouho spojována se zajišťováním kvality. Na základě výsledků byl pak daný díl v pořádku, nebo nevyhovoval standardu a bylo třeba jej předělat nebo zcela vyřadit. S trochou nadsázky lze říct, že metrologie byla nutným zlem a kvalita překážkou produktivity.

Údaje o kvalitě však výrobcům poskytují mnohem více příležitostí než je obyčejná kontrola součástí. Tato analýza může výrazně ovlivnit rozhodování před výrobním procesem i po něm. Ostatním zainteresovaným stranám ve výrobním procesu může pomoci začlenit kvalitu do celého životního cyklu produktu a může být architektem kvalitního návrhu, kvalitní výroby a kvalitních výstupů.

Hardware pro metrologii od společnosti Hexagon Manufacturing Inteligence pořizuje údaje o kvalitě pro měření, polohování a kontrolu. Jedná se o klíčovou spojnici mezi skutečným a virtuálním světem a přináší data z reálného světa do digitální sféry. Naše technologie výrobcům pomáhají vyvíjet mechanizmy pro efektivnější využívání těchto dat. Jsou nejlepší ve své třídě a my se neustále zaměřujeme na inovace aplikací s cykly zpětné vazby v reálném čase.

Společnost Hexagon je hrdá na svůj odkaz v oblasti metrologie a na zajišťování přesnosti jak v oddělení kvality, tak přímo ve výrobě. Vyvíjíme nový měřicí hardware napříč portfoliem technologií, které zahrnuje ruční nářadí, souřadnicové měřicí přístroje (CMM), přenosná měřicí ramena, laserové trackery a 3D optické skenery, spolu se softwarem pro metrologii a řešeními statistického řízení procesů (SPC). Jsme hnací silou trendů na poli technologií řízení kvality: kontaktních i bezkontaktních, offline i integrovaných, ručních i automatizovaných. Vytváříme nové definice oddělení metrologie a řízení kvality a vyvíjíme procesy, kde je kvalita hnacím motorem produktivity.

Hardware pro metrologii

Software pro metrologii

Software pro statistické řízení procesů (SPC)

Design a konstruování

Začleňte kvalitu do designu a konstruování produktů a zajistěte, aby vyrobené součásti napomáhaly vysoké produktivity 

Výroba

Zajistěte zachování zamýšleného návrhu v průběhu celého výrobního cyklu. Zvýšíte...

Měřte kvalitu

Přečtěte si, jak společnosti Triumph Gear řídí kvalitu u přibližně 500 různých typů leteckých součástí s tolerancemi až 25 µm.

Hardware pro metrologii

Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence poskytuje průmyslové měřicí systémy pro všechny oblasti, kde je zapotřebí měření rozměrů, od komunálních měřidel po...

Metrologický software

Společnost Hexagon ManufacturingIntelligence je největším softwarovým vývojářem v metrologickém průmyslu a nabízí širokou škálu vlastními silami vyvinutých, individuálně...

Software pro statistické řízení procesů (SPC)

Softwarová řešení Hexagon Manufacturing Intelligence pro statistické řízení procesů (SPC) nabízí kompletní sadu nástrojů pro správu dat a statistické vyhodnocení a...

Rethink Quality at HxGN LIVE: The Manufacturing Intelligence Track Keynote

Watch Norbert Hanke challenge HxGN LIVE 2018 attendees to ‘Rethink Quality’ in the Manufacturing Intelligence track keynote presentation.