Palvelutarjontamme

Älykkäillä muutoksilla laadukasta valmistusta tuotteen elinkaaren läpi

Tietyillä teollisuudenaloilla on omat erityishaasteensa ja -tavoitteensa, mutta tuottavuus on keskeinen tekijä kaikilla aloilla tuotantoteollisuuden menestyksen kannalta. Nykypäivänä tuottavuuden jatkuva kehittäminen on välttämätöntä kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta.

Me Hexagon Manufacturing Intelligencellä teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja parannamme tuottavuutta yhdistämällä laadun tuotteen koko elinkaareen.

Teknologioidemme avulla valmistajat voivat hallita laatua prosessiensa kaikissa tärkeissä vaiheissa. Omaa luokkaansa olevalla valikoimallamme digitaalisia valmistusteknologioita, kuten CAE-ratkaisut suunnitteluun ja kehitykseen, CAD CAM -ratkaisut ja niitä täydentävät ohjelmistot tuotantosovelluksiin, metrologian laitteistot ja ohjelmistoratkaisut ja tiedonhallinta- ja -analysointityökalut, mahdollistamme teknologioiden käyttäjille koko prosessin läpi syvän ja toimenpiteet mahdollistavan näkemyksen tuotelaatuun varmistaen, että laatu lisää tuottavuutta.

Yhdessä ohjelmistoratkaisumme luovat digital thread -standardin mukaisen punaisen langan läpi valmistusprosessin. Näin koko tehdas saa kokonaisvaltaisen kuvan laadusta ja voi yhteistyöllä saavuttaa nopeasti ja luotettavasti halutun tuloksen. Metrologiaa hyödyntävät laitteistoratkaisumme tuovat todellisia fyysisiä ominaisuuksia digital threadiin toimintojen tarkkuutta parantamaan. Digital thread sitoo yhteen valmistuksen verkottuneen ekosysteemin ja yhdessä alan asiantuntemuksen ja älykkäiden ratkaisujen kanssa mahdollistaa tuotelaadun kehittämisen jatkuvan oppimisen kautta. Asettamalla laadun prosessin keskipisteeseen kehitämme valmistuksen Autonomous Connected Ecosystem -ekosysteemejä, joita yleisesti kutsutaan älykkäiksi tehtaiksi.