Palvelutarjontamme

Annamme tekijöille mahdollisuuden toteuttaa mielikuvitustaan.

Hexagonin Manufacturing Intelligence -osasto tarjoaa ainutlaatuisen tehokkaan ohjelmisto- ja laitteistoratkaisujen yhdistelmän ja tukee innovaattoreita optimoimaan tuotteen elinkaaren jokaisen vaiheen aina ideasta, suunnittelusta, tekniikasta ja tuotannosta toimintaan, laadunhallintaan ja käyttöikään.

Huipputason kumppanina ratkaisemme näennäisesti mahdottomilta näyttävät haasteet ja tarjoamme neuvontaa, tukea ja tietoa tuotteen koko elinkaaren ajan. Asiantuntijatiimimme voivat opastaa tuotteiden suunnittelussa, materiaaleissa, prosesseissa, kumppaneissa ja monessa muussa.

Mahdollistamme innovoinnin olemalla itse innovaattoreita. Tarjoamme suunnittelijoille, insinööreille sekä tuotanto- ja laatujohtajille ratkaisuja, tuotteita ja kokemuksia, joita he tarvitsevat tukeakseen asiakkaidensa tarpeita kestävästi ja luodakseen mielikuvituksesta todellisuutta.

Ratkaisujemme avulla dataa voidaan hyödyntää toiminnan muuttamisessa. Hexagonin teknologian avulla valmistajat voivat hyödyntää valmistusprosessin kaikkien tärkeiden vaiheiden tietoja. Ainutlaatuisen ohjelmisto- ja laitteistoyhdistelmän tukemana vertaansa vailla oleva digitaalisten valmistusteknologioiden valikoimamme kattaa CAE-ratkaisut suunnitteluun, CAD CAM:in ja täydentävät ohjelmistot tuotantosovelluksiin, metrologian laitteisto- ja ohjelmistoratkaisut sekä tiedonhallinta- ja analyysityökalut.

Hyödyntämällä ohjelmistojen ja laitteistojen yhdistettyä potentiaalia annamme valmistajille mahdollisuudet todellisuuden muokkaamiseen. Yritysportfoliomme tarjoaa mullistavaa moniulotteista teknologiaa, jossa yhdistyvät anturi, ohjelmisto ja reaaliaikaiset dataratkaisut. Näin saadaan aikaan virtuaalisia prototyyppiympäristöjä, joissa valmistajat voivat tutkia ja kokeilla luottavaisin mielin.

Fyysisen ja digitaalisen maailman fuusio, jossa ne eivät enää ole erillään, muuttaa toimintoja. Se tarjoaa täydellisen näkyvyyden kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin, mikä mahdollistaa suunnittelun ja ongelmien ennakoimisen ennen niiden ilmenemistä. Se auttaa yrityksiä saavuttamaan muutostavoitteensa ja kilpailuetunsa sekä erilaistamaan liiketoimintaansa.

Innovaatio ja sen rooli tuotannon optimoinnissa ovat avain kestävään tulevaisuuteen, jossa kestävä teollisuuskehitys ja maapallon resurssien älykkäämpi käyttö mahdollistavat luodun ja luonnollisen maailman välisen harmonian.

Annamme valmistajille mahdollisuuksia muokata alansa kestävää tulevaisuutta yhdessä useita sidosryhmiä sisältävän arvoketjunsa kanssa. Ratkaisujemme avulla valmistajat voivat innovoida ja optimoida tehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin, mikä vapauttaa heidät luomaan parempia tuotteita uusilla innovatiivisilla tavoilla.

Kokemuksemme ansiosta kaikenkokoiset organisaatiot voivat saavuttaa kilpailuetua ja pyrkiä hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä kaikilla toimialoilla aina ilmailuteollisuudesta, autoteollisuudesta ja elektroniikasta terveydenhuollon ja biotieteiden alalle.

Tutustu palvelutarjontaamme omalla tuotantoalallasi