Suunnittelu ja tuotekehitys

Innovaattoreiden tukeminen teknologian avulla ideointia ja mielikuvituksen toteuttamista varten

Hexagonin avulla voit unelmoi mahdottomasta. Annamme maailman innovaattoreille mahdollisuuksia muuttaa todellisuutta tarjoamalla teknologiaa parempien tuotteiden luomiseen uusilla innovatiivisilla tavoilla.

Uskomme, että kaikki kuvitelmat ovat mahdollisia, joten kehitämme ratkaisuja mahdollisuuksien tiellä olevien esteiden poistamiseen. Hyödyntämällä datan ja teknologian voimaa työkalumme luovat uusia mahdollisuuksia tutkimiseen ja edistävät luovaa prosessia.

Kaikki alkaa ideasta, ja valmistuksen maailmassa idea on suunnittelua. Kun konseptin ensimmäinen hahmotelma luodaan paperille ja täydellinen ulkonäkö ja toiminnallisuus ideoidaan. Silloin suuret ajatukset syntyvät. Tuotesuunnittelijat ja -kehittäjät vastaavat kuitenkin lukuisista eri tekijöistä, joilla on suuri vaikutus myöhempiin valmistusprosesseihin. Suunnitelma voi näyttää hienolta, mutta kuinka paljon sen toteuttaminen maksaa? Mikä materiaali sopii parhaiten sen valmistukseen? Onko se edes mahdollista toteuttaa onnistuneesti vaadittujen standardien mukaisesti?

Hexagonin ohjelmisto edustaa tuotantoinnovaatioiden huippua. Sen avulla on mahdollista tuottaa aikaisemmin mahdottomilta vaikuttavia asioita uudistamalla täysin niin tuotteet kuin tuotantokin suunnittelun, materiaalien, valmistuksen ja prosessi-innovaatioiden avulla. Ennen virtuaalisesta maailmasta poistumista suunnitelmat optimoidaan käyttökokemuksen, käyttötehokkuuden, pitkäikäisyyden, valmistuksen, kustannustehokkuuden ja valmistusprosessin tuottavuuden osalta.

Tämä muuttaa suunnittelijoiden ja insinöörien koko työskentelyprosessia ja antaa vapauden tehdä muutoksia tai uudistaa tuotteita tavallisista normeista poiketen. Simulointiohjelmistomme avulla käyttäjät voivat nopeasti löytää parhaan ratkaisun monia eri skenaarioita tutkimalla ilman kalliiden ja aikaa vievien fyysisten prototyyppien valmistusta.

Hexagonin tietokoneavusteisen suunnittelun (CAE) ohjelmistovalikoima pitää sisällään materiaalien, tuotteiden ja prosessin suorituskyvyn simuloinnin. FEA-analyysin (Finite Element Analysis), virtauslaskennan (CFD) ja monikappaledynamiikkamallin (MBD) sekä kustannusten arviointiin, suunnittelun optimointiin ja generatiiviseen suunnitteluun tarkoitetuilla työkaluilla autamme suunnittelijoita, insinöörejä ja analyytikoita aikaansaamaan parannuksia tekemällä yhteistyötä kollegoiden kanssa läpi valmistusprosessin. Jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettuja tuotteita suunnittelevat, optimoivat ja validoivat käyttäjät ympäri maailman luottavat teknologioihimme.

Hexagonin suunnittelu- ja kehitystyöhön tarkoitettu teknologia auttaa lisäämään innovointia, ja sen avulla valmistajat voivat tuoda markkinoille laatutuotteita nopeammin ja edullisemmin.

Koska ihmiset ja planeettamme ovat niin epätasapainossa, meidän on nopeasti muutettava käsityksiämme valmistamistamme tuotteista ja niiden tuotantotavoista. Uusien, parempien tuotteiden kysyntä ei lopu koskaan, joten innovaatiot, keksinnöt, ideat ja ihmisten ja teknologian vahva kumppanuus ovat avainasemassa ilmastokriisin ratkaisemisessa.

Maailmamme muuttuu teoilla. Tekeminen alkaa suunnittelusta. On aika ajatella isosti. Aloitetaan toimialasi uudistaminen, valmistuksen mullistaminen, luonnonmukaisuuden varmistaminen niin ihmisten kuin ympäristönkin hyväksi.

Suunnittele laatua

Selvitä, miten valmistusprosessin simulointi auttoi LightHinge+ -projektin tutkijoita innovatiivisen ja kevyen auton korin saranan suunnittelussa.

Tuotanto

Varmista suunnitelmienmukaisuus koko tuotantoketjun läpi, paranna tuottavuutta ja varmista aina korkealaatuiset osat.

Metrologia

Tallenna todelliset laatutiedot mittauksia, asemointia ja tarkastusta varten ja käytä tulokset analysoimalla saadut toteutettavissa olevat tiedot...

Tietokoneavusteiset suunnitteluohjelmistot (CAE)

Hexagon Manufacturing Intelligencen tietokoneavusteisten suunnitteluohjelmistoratkaisujen (CAE) avulla suunnittelijat, insinöörit ja analyytikot voivat simuloida tuotteen...