Suunnittelu ja kehitys

Yhdistä laatu tuotteen suunnitteluun ja kehitykseen ja varmista osan valmistettavuus ja tuotannon tuottavuus tuotantoketjun loppupäässä.

Suunnittelu katsotaan usein tuotteen kehitysprosessin luovaksi aluksi. Kun konseptin ensimmäinen hahmotelma luodaan paperille ja täydellinen ulkonäkö ideoidaan – silloin suuret ajatukset syntyvät. Tuotesuunnittelijat ja -kehittäjät vastaavat kuitenkin lukuisista eri tekijöistä, joilla on suuri vaikutus myöhempiin valmistusprosesseihin. Suunnitelma voi näyttää hienolta, mutta kuinka paljon sen toteuttaminen maksaa? Mikä materiaali sopii parhaiten sen valmistukseen? Onko se edes mahdollista toteuttaa onnistuneesti vaadittujen standardien mukaisesti?

Oli suunnittelusta ja kehityksestä vastuussa sitten yrityksen oma osasto tai ulkoinen palvelu, tuotesuunnittelijoiden ja -kehittäjien odotetaan vastaavan kaikista näistä tekijöistä. Heidän on myös optimoitava suunnitelmat niin, että ne takaavat paremman käyttäjäkokemuksen, tehokkaamman käytön ja pidemmän käyttöiän, valmistettavuuden, kustannustehokkuuden ja valmistusprosessin tuottavuuden. 

Hexagon Manufacturing Intelligence tukee valmistusprosessin suunnittelu- ja kehitysvaihetta tarjoamalla ohjelmistoratkaisuja, joilla suunnittelijat, insinöörit ja analyytikot voivat yhdistää laadun tuotesuunnitteluun varmistaen valmistettavuuden ja tuottavuuden myöhemmissä vaiheissa. Simulointiohjelmistomme avulla käyttäjät voivat nopeasti löytää parhaan ratkaisun monia eri skenaarioita tutkimalla ilman kalliiden ja aikaa vievien fyysisten prototyyppien valmistusta.

Hexagonin tietokoneavusteisen suunnittelun (CAE) ohjelmistovalikoima pitää sisällään materiaalien, tuotteiden ja prosessin suorituskyvyn simuloinnin. FEA-analyysin (Finite Element Analysis), virtauslaskennan (CFD) ja monikappaledynamiikkamallin (MBD) sekä kustannusten arviointiin ja suunnittelun optimointiin tarkoitetuilla työkaluilla autamme suunnittelijoita, insinöörejä ja analyytikoita jakamaan vastuun tuotelaadusta ja aikaansaamaan parannuksia tekemällä yhteistyötä kollegoiden kanssa läpi valmistusprosessin. Jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettuja tuotteita suunnittelevat, optimoivat ja validoivat käyttäjät ympäri maailman luottavat teknologioihimme.

Hexagonin suunnittelu- ja kehitystyöhön tarkoitetun teknologian valikoima auttaa lisäämään innovointia ja sen avulla valmistajat voivat tuoda markkinoille laatutuotteita nopeammin ja edullisemmin.

Lisätietoja


Suunnittele laatua

Selvitä, miten valmistusprosessin simulointi auttoi LightHinge+ -projektin tutkijoita innovatiivisen ja kevyen auton korin saranan suunnittelussa.

Tuotanto

Varmista suunnitelmienmukaisuus koko tuotantoketjun läpi, paranna tuottavuutta ja varmista aina korkealaatuiset osat.

Metrologia

Tallenna todelliset laatutiedot mittauksia, asemointia ja tarkastusta varten ja käytä tulokset analysoimalla saadut toteutettavissa olevat tiedot...

Tietokoneavusteiset suunnitteluohjelmistot (CAE)

Hexagon Manufacturing Intelligencen tietokoneavusteisten suunnitteluohjelmistoratkaisujen (CAE) avulla suunnittelijat, insinöörit ja analyytikot voivat simuloida tuotteen...

Rethink Quality at HxGN LIVE: The Manufacturing Intelligence Track Keynote

Watch Norbert Hanke challenge HxGN LIVE 2018 attendees to ‘Rethink Quality’ in the Manufacturing Intelligence track keynote presentation.