Mätteknik

Vi vill göra det möjligt för mät-, positionerings- och inspektionsdata för att ha en smart tillverkning.

Göra rätt redan första gången med hjälp av insikterna från förra gången. Hexagons mätprogramlösningar hjälper dig att överbrygga klyftan mellan design och drift. Det gör vi med användbara realtidsinsikter som revolutionerar beslutsfattandet uppströms och nedströms.

Mätteknikens roll inom tillverkningsprocessen har länge förknippats med kvalitetssäkring – en efterproduktionskontroll där måtten av en tillverkad del jämförs med specifikationerna. Resultaten visade antingen att delen var klar att levereras, eller att den inte höll måttet och, i bästa fall, behövde omarbetas, eller att den, i värsta fall, var tvungen att skrotas helt och hållet. Mätteknik var ett nödvändigt ont – kvalitet blev ett hinder för produktivitet.

Men kvalitetsdata ger tillverkare långt fler möjligheter än bara enkla komponentkontroller. Om de används på rätt sätt blir de en grund för framtida produktivitet. Kvalitetsavdelningens funktion bör inte att leta efter fel, det handlar istället om att arbeta med insikter för att göra tillverkningsprocesserna smartare. Genom att analysera kvalitetsdata till sin fulla potential kan kvalitetsteamet bädda in viktiga insikter för att säkerställa att design, tillverkningsbarhet, produktion, kvalitet, produktivitet och prestanda kan optimeras.

Våra mättekniker ger tillverkarna tillgång till kraft och samlar in kvalitetsdata för mätning, positionering och inspektion. Det är bron mellan den verkliga och den virtuella världen och flyttar reell data in i den digitala domänen för att skapa smartare tillverkningssätt. Vår teknik hjälper tillverkare att bana väg för nya digitaliseringsstrategier för tillverkning som använder kvalitetsdata mer effektivt – information till design- och konstruktionsprocesser och ge återkoppling till produktionen. Vår mätassisterade produktionsteknik håller högsta kvalitet och vi fortsätter att vara innovativa och ta fram nyheter i riktning mot feedbacktillämpningar i realtid och maskininlärning som utnyttjar digital transformation för att göra tillverkningen smartare.

Design och ingenjörskonst

Inkorporera kvalitet inom design och ingenjörskonst för att säkerställa komponenternas producerbarhet och produktivitet nedströms i tillverkningen.

Produktion

Se till att konstruktionssyftet bibehålls genom hela produktionscykeln för att förbättra produktivitet och hela tiden leverera komponenter av hög...

Mät kvalitet

Läs om hur Triumph Gear hanterar kvaliteten av omkring 500 olika slags flygkomponenter med toleranser så små som 25 mikrometer.

Mätsystem

Från handmätdon till automatiserade lösningar, från koordinatmätmaskiner (CMM) till portabla mätarmar, lasertrackers och optiska scanners erbjuder Hexagon Manufacturing...

Mätprogramvara

Hexagon Manufacturing Intelligence är den största programvaruutvecklaren inom industriell mätteknik och erbjuder ett brett sortiment av internt utvecklade och...

Programvara för statistisk processtyrning (SPC)

Genom att erbjuda en komplett uppsättning metoder för datahantering och statistisk utvärdering som passar för tillverkare av alla storlekar och slag, stöder Hexagon...