Tuotanto

Varmista suunnitelmien mukaisuus koko tuotantoketjun läpi, paranna tuottavuutta ja varmista aina korkealaatuiset osat.

Yhteystiedot

Tuotanto on valmistusprosessin vaihe, jossa suunnitelmasta tulee todellisuutta. Oli kyse sitten työstöstä, muotoilusta, valusta, muovaamisesta, liittämisestä tai 3D-tulostuksesta tai useiden prosessien yhdistelmästä, tuotantotiloissa osat saavat muotonsa. Se on valmistusprosessin vaihe, jossa tuottavuudella on todella merkitystä; tehokkuus ja kapasiteetti ovat välttämättömiä kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta; kustannuksia on hallittava ja seisokkeja vältettävä. Tuotantovaiheessa tuotelaatu hakataan kiveen – tai metalliin, puuhun tai komposiittiin käytettävästä materiaalista riippuen – ja valmistaminen oikein heti ensimmäisellä kerralla on ensiarvoisen tärkeää.

Laatutuotteiden valmistaminen edellyttää kyseistä tehtävää varten suunniteltua tuotanto-ohjelmistoa. Hexagon Manufacturing Intelligencen tuotanto-ohjelmistovalikoima pitää sisällään työstöratojen luontiin, hallintaan ja optimointiin kehitetyt paketit moniin eri teollisuus- ja materiaalisovelluksiin. Ohjelmistoratkaisumme on tarkoitettu työkaluvalmistuksen, tuotantotekniikan, metallilevyjen tuotannon, metallinvalmistuksen sekä kivi- ja puuteollisuuden vaatimuksiin. Lukuisista sovelluskohteista huolimatta kaikki tuotanto-ohjelmistoratkaisumme keskittyvät tehostamaan valmistusta ja tuomaan toiminnoille lisäarvoa.

Hexagon tukee tuotantoinsinöörejä ja asiantuntijoita laajalla valikoimalla tietokoneavusteisen suunnittelun ja tietokoneavusteisen valmistuksen (CAD CAM) ohjelmistoja, joiden avulla käyttäjät voivat tuottaa laatuosia. Laatu tuotantovaiheessa takaa, että suunnitelmien mukaisuus varmistetaan läpi tuotantoprosessin ja tuotteen käyttöiän ajan. Se auttaa hallitsemaan kustannuksia ja parantamaan tuottavuutta. Valmistajat ympäri maailman käyttävät CAD CAM -ratkaisujamme CNC-työstökoneiden ohjelmointiin ja valmistusprosessien suorittamiseen suunnitelmien mukaisesti, oli kyse sitten prototyyppien, valmiiden tuotteiden tai tuotantoerien valmistuksesta. 

Hexagonin CAD CAM -ohjelmisto ei ainoastaan anna asiakkaille varmuutta siitä, että valmistusprosesseissa tuotetaan laatua, vaan se myös toimii käyttäjien potentiaalin maksimoivana alustana. Tuotteemme on suunniteltu joustaviksi ja ne ovat integroitavissa niin, että ne tarjoavat varmasti juuri oikean ratkaisun asiakkaan tarpeisiin. 

Hexagonin tuotanto-ohjelmistojen työkalut tukevat älykästä valmistusta, tehostavat prosesseja ja varmistavat laatutuotteiden luotettavan toimituksen.

Lisätietoja

Suunnittelu ja kehitys

Yhdistä laatu tuotteen suunnitteluun ja kehitykseen ja varmista osan valmistettavuus ja tuotannon tuottavuus tuotantoketjun loppupäässä.

Valmista laatua

Katso, miten CAM-ohjelmoidut työstötekniikat optimoivat laadun ja tehokkuuden Audin Toolmaking-osastolla ja lyhensivät puristustyökalujen esikäsittelyaikoja jopa 30 prosenttia.

Metrologia

Tallenna todelliset laatutiedot mittauksia, asemointia ja tarkastusta varten ja käytä tulokset analysoimalla saadut toteutettavissa olevat tiedot valmistusprosessien parantamiseen.

Computer-Aided Manufacturing (CAD CAM Software)

Hexagon’s CAD CAM (computer-aided design and computer-aided manufacturing) software portfolio enables manufacturers to generate, manage and optimise CNC machining toolpaths for more efficient production processes.

Rethinking Quality for Dummies

Are you ready to rethink quality? This free eBook is your essential guide to using quality to take your business to the next level.