Design a konstruování

Začleňte kvalitu do designu a konstruování produktů, abyste zajistili vyrobitelnost součástí a vysokou produktivitu následné výroby.

Design je často považován za kreativní začátek procesu vývoje produktu. Načrtnutí prvotního konceptu na papír a navržení dokonalého vzhledu. Návrháři a konstruktéři produktů však nesou odpovědnost i za obrovské množství proměnných, které zásadně ovlivňují následné výrobní procesy. Můžeme mít dokonalý návrh, ale důležitou otázkou je i cena realizace nebo výběr nejvhodnějšího materiálu. 

Bez ohledu na to, zda se návrhy a konstruování provádí interně či externě, musí návrháři a konstruktéři tyto proměnné zohlednit. Musí je optimalizovat a zajistit tak lepší uživatelský komfort, větší provozní a nákladovou efektivitu, životnost či produktivitu výrobního procesu. 

Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence podporuje fázi designu a konstruování poskytováním softwarových řešení umožňující začlenit kvalitu do samotného návrhu produktů. Náš simulační software disponuje funkcemi, díky kterým mohou uživatelé rychle zkoumat různé scénáře a varianty k nalezení toho nejlepšího designu. Nemusí vytvářet žádné nákladné a časově náročné fyzické prototypů. 

Řada CAE softwaru společnosti Hexagon zahrnuje simulace pro materiály, produkty a výkon procesu. S řešeními pro analýzu metodou konečných prvků (FEA), výpočetní dynamiku kapalin (CFD) a dynamiku mnoha těles (MBD), spolu s odhadem nákladů a optimalizací návrhu, pomáháme návrhářům, konstruktérům a analytikům sdílet zodpovědnost za kvalitu produktů a spolupracovat s kolegy v celém výrobním procesu na jeho vylepšování. Našim technologiím důvěřují uživatelé z celého světa.  

Řada technologií pro navrhování a konstruování od společnosti Hexagon pomáhá urychlovat inovace a poskytuje výrobcům možnost přinášet na trh rychleji a levněji kvalitní produkty.


Další informace

Navrhujte kvalitu

Přečtěte si, jak simulace aditivního výrobního procesu pomohla výzkumníkům projektu LightHinge+ navrhnout inovativní lehké automobilové závěsy.

Výroba

Zajistěte zachování zamýšleného návrhu v průběhu celého výrobního cyklu. Zvýšíte produktivitu a nepřetržitě budete vyrábět vysoce kvalitní součásti.

Metrologie

Pořizujte kvalitní a reálné údaje pro měření, polohování a kontrolu a využívejte informace získané analýzou výsledků k vylepšení výrobních procesů.

Computer-Aided Manufacturing (CAD CAM/CAE) software

Portfolio CAM (computer-aided design)  a CAE (computer-aided engineering) softwaru společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence podporuje návrh a výrobu produktů a zahrnuje specializované balíky pro generování, správu a optimalizaci drah nástrojů CNC obráběcích strojů pro celou řadu průmyslových aplikací a zpracování materiálů.