Design a inženýring

Podpora inovátorů technologiemi, které jim umožní rozvíjet napády a proměňovat představy ve skutečnost

Se společností Hexagon můžete snít o nemožném. Světovým inovátorům umožňujeme nově definovat to, co je reálné – poskytujeme technologie pro vytváření lepších produktů novými inovativními způsoby.

Jsme přesvědčeni, že pokud si něco lze představit, lze to i vyrobit, a proto vyvíjíme naše řešení tak, abychom odstranili všechny překážky. Využitím síly dat a technologií naše nástroje otevírají nové možnosti výzkumu a dodávají tvůrčímu procesu další náboj.

Vše začíná nápadem a ve světě výroby je tento nápad i designem. První náčrt konceptu na papíře, úpravy, zdokonalování vzhledu a funkčnosti – v°tomto procesu nemají myšlenky žádné hranice. Ovšem návrháři a konstruktéři produktů nesou odpovědnost za obrovské množství proměnných, které zásadně ovlivňují následné výrobní procesy. Takový návrh sic může vypadat úžasně, ale kolik bude stát jeho realizace? Jaký materiál je nejlepší k jeho výrobě? Lze ho vůbec úspěšně vyrobit podle požadovaných standardů?

Software společnosti Hexagon stojí na špičce výrobních inovací a umožňuje vyrábět věci, které byly dříve nemyslitelné, a to díky zcela novému pojetí výrobků i výroby prostřednictvím inovací v oblasti designu, materiálů, výroby a procesů. Než opustí virtuální svět, jsou návrhy optimalizovány z hlediska uživatelského komfortu, provozní efektivity, životnosti, vyrobitelnosti, nákladové efektivity a produktivity výrobního procesu.

To mění celou hru pro designéry a konstruktéry a dává vám volnost zcela přehodnotit nebo nově vymyslet produkty, osvobozené od předem daných norem. Náš simulační software uživatelům umožňuje rychle zkoumat různé scénáře a najít ten nejlepší návrh, aniž by museli vytvářet nákladné a časově náročné fyzické prototypy.

Řada CAE softwaru společnosti Hexagon zahrnuje simulace pro materiály, produkty a výkon procesu. Díky řešením pro analýzu metodou konečných prvků (FEA), výpočetní dynamiku kapalin (CFD) a dynamiku více těles (MBD) a také díky odhadům nákladů, optimalizaci konstrukce a generativnímu návrhu pomáháme konstruktérům, inženýrům a analytikům spolupracovat s kolegy v celém výrobním procesu a dosáhnout zlepšení. Našim technologiím důvěřují uživatelé z celého světa při navrhování, optimalizaci a ověřování produktů, které lidé používají každý den.

Konstrukční a inženýrské technologie společnosti Hexagon pomáhají urychlit inovace a umožňují výrobcům uvádět kvalitní výrobky na trh rychleji a levněji.

Vzhledem k tomu, že lidé a planeta jsou v takové nerovnováze, musíme naléhavě přehodnotit věci, které vyrábíme, a způsob, jakým je vyrábíme. Naše poptávka po nových a lepších produktech nikdy neustane, takže klimatickou krizi vyřešíme díky inovacím, vynálezům, nápadům a silnému partnerství lidí a technologií.

Náš svět je utvářen výrobou. Výroba začíná designem. Přemýšlejme tedy ve velkém. Pojďme nově definovat váš průmysl, pojďme revolučně změnit výrobu, pojďme znovu sladit svět výroby a přírody – pro lidi a planetu.

Navrhujte kvalitu

Přečtěte si, jak simulace aditivního výrobního procesu pomohla výzkumníkům projektu LightHinge+ navrhnout inovativní lehké automobilové závěsy.

Výroba

Zajistěte zachování zamýšleného návrhu v průběhu celého výrobního cyklu. Zvýšíte produktivitu a nepřetržitě budete vyrábět vysoce kvalitní součásti.

Metrologie

Pořizujte kvalitní a reálné údaje pro měření, polohování a kontrolu a využívejte informace získané analýzou výsledků k vylepšení výrobních procesů.

Computer-Aided Manufacturing (CAD CAM/CAE) software

Portfolio CAM (computer-aided design)  a CAE (computer-aided engineering) softwaru společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence podporuje návrh a výrobu produktů a zahrnuje specializované balíky pro generování, správu a optimalizaci drah nástrojů CNC obráběcích strojů pro celou řadu průmyslových aplikací a zpracování materiálů.