Tietokoneavusteinen suunnitteluohjelmisto (CAE-ohjelmisto)

Hexagon Manufacturing Intelligencen tietokoneavusteisten suunnitteluohjelmistoratkaisujen (CAE) avulla suunnittelijat, insinöörit ja analyytikot voivat simuloida tuotteen ja prosessin suorituskykyä FEA-analyysin (Finite Element Analysis), virtauslaskennan (CFD) ja monikappaledynamiikkamallin (MBD) avulla. Ne myös tarjoavat työkalut kustannusten arviointiin ja suunnittelun optimointiin.

Tietoja Tuotteesta