Design och ingenjörskonst

Inkorporera kvalitet inom design och ingenjörskonst för att säkerställa komponenternas producerbarhet och produktivitet nedströms i tillverkningen.

Design anses ofta vara den kreativa starten av produktutvecklingsprocessen. När den första konceptskissen hamnar på pappret och försök görs att förfina uttrycket – det är just i denna stund som det tänks utanför ramarna. Men produktdesigner och ingenjörer ansvarar för ett enormt antal variabler som får stora konsekvenser i tillverkningsprocesser nedströms. Designen kan se fantastisk ut, men hur mycket kommer det att kosta att tillverka? Vilket material är lämpligast att använda? Kommer det ens att vara möjligt att tillverka produkten enligt de krav och standarder som gäller?

Oavsett om design och ingenjörskonst sker på en internavdelning eller utgör en extern tjänst för tillverkare förväntas produktdesigner och ingenjörer att beakta alla dessa variabler. De måste också optimera design för förbättrad användarupplevelse, större användareffektivitet och längre livslängd, bättre producerbarhet, kostnadseffektivitet och produktivitet i tillverkningsprocessen. 

Hexagon Manufacturing Intelligence stöder design- och ingenjörsfasen av tillverkningsprocessen genom att erbjuda programvarulösningar som gör det möjligt för designer, ingenjörer och analytiker att inkorporera kvalitet i produktdesign, vilket säkerställer producerbarhet och produktivitet nedströms. Vår simuleringsprogramvara låter användare snabbt utforska många olika scenarier för att hitta den bästa designen, utan att behöva tillverka dyra och tidskrävande fysiska prototyper.

Hexagons utbud av datorstödd ingenjörsprogramvara (CAE) omfattar simulering för material, produkter och processprestanda. Med lösningar för finit elementanalys (FEA), beräkningsströmningsdynamik (CFD) och flerkroppsdynamik (MBD), samt kostnadskalkyl och designoptimering, hjälper vi designer, ingenjörer och analytiker att dela på ansvaret för produktkvalitet och att samarbeta med kolleger genom hela tillverkningsprocessen för att göra förbättringar. Runt om i världen förlitar sig användare på vår teknik när de designar, optimerar och validerar de produkter som människor använder varje dag.

Hexagons utbud av design- och ingenjörsteknik hjälper till att öka innovationstakten och ger tillverkare möjlighet att få ut kvalitetsprodukter på marknaden snabbare och till lägre kostnad.

Få mer information

Designa kvalitet

Få reda på hur simulering av en additiv tillverkningsprocess hjälpte forskare vid projektet LightHinge+ att designa ett innovativt och lättviktigt...

Produktion

Se till att konstruktionssyftet bibehålls genom hela produktionscykeln för att förbättra produktivitet och hela tiden leverera komponenter av hög...

Metrologi

Fånga reella kvalitetsdata för mätning, positionering och inspektion, och använd beslutsgrundande information hämtad genom analys av resultaten...

Datorstödd ingenjörsprogramvara (CAD)

Hexagon Manufacturing Intelligences datorstödda ingenjörsprogramvarulösningar (CAE) gör det möjligt för designer, ingenjörer och analytiker att simulera produkt- och...