Design och ingenjörskonst

Stärker innovatörer med teknik för att förverkliga idéer

Gör det omöjliga möjligt med Hexagon. Vi ger innovatörer i hela världen möjlighet att omdefiniera vad som är verkligt genom att ge dig tekniken att skapa bättre produkter på nya innovativa sätt.

Vi är övertygade: om det går att tänka sig något, kan det också bli verklighet. Därför utvecklar vi våra lösningar för att undanröja alla hinder för möjligheter. Genom att utnyttja kraften i data och teknik öppnar våra verktyg upp nya vägar för utforskning och ger extra lyft åt den kreativa processen.

Allt börjar med en idé och i tillverkningsvärlden är en idé en design. När den första konceptskissen hamnar på pappret och försök görs att förfina uttrycket och funktionaliteten – det är då man verkligen tänker utanför ramarna. Men produktdesigners och ingenjörer ansvarar för ett enormt antal variabler som får stora konsekvenser i tillverkningsprocesser nedströms. Designen kan se fantastisk ut, men hur mycket kommer det kosta att tillverka? Vilket material är lämpligast att använda? Kommer det ens att vara möjligt att tillverka produkten enligt gällande krav och standarder?

Hexagons programvara ligger i framkant när det gäller produktionsinnovation och gör det möjligt att producera saker som tidigare inte varit möjliga genom att helt tänka om när det gäller både produkter och produktion genom design, material, tillverkning och processinnovation. Innan designen lämnar den virtuella världen optimeras den för användarupplevelse, driftseffektivitet, livslängd, tillverkningsbarhet, kostnadseffektivitet och produktivitet i tillverkningsprocessen.

Detta förändrar allt för designers och ingenjörer och ger dig friheten att helt tänka om eller uppfinna produkter befriade från förutfattade normer. Vår simuleringsprogramvara låter användare snabbt utforska många olika scenarier för att hitta den bästa designen utan att behöva tillverka dyra och tidskrävande fysiska prototyper.

Hexagons utbud av datorstödd ingenjörsprogramvara (CAE) omfattar simulering för material, produkter och processprestanda. Med lösningar för finit elementanalys (FEA), beräkningsströmningsdynamik (CFD) och flerkroppsdynamik (MBD), samt kostnadskalkyl och designoptimering hjälper vi designers, ingenjörer och analytiker att dela på ansvaret för produktkvalitet och att samarbeta med kolleger genom hela tillverkningsprocessen för att göra förbättringar. Runt om i världen förlitar sig användare på vår teknik när de designar, optimerar och validerar produkter som människor använder varje dag.

Hexagons utbud av design- och ingenjörsteknik hjälper till att öka innovationstakten och ger tillverkare möjlighet att få ut kvalitetsprodukter på marknaden snabbare och till en lägre kostnad.

Vi är i obalans med naturen – vi måste snabbt tänka om när det gäller vad vi tillverkar och hur vi tillverkar. Efterfrågan på nya och bättre produkter kommer aldrig att upphöra. Vi ser därför att innovation, uppfinningar, idéer och ett starkt partnerskap mellan människor och teknik löser klimatkrisen.

Vår värld formas av skapande. Det börjar med design. Därför måste vi tänka stort. Vi vil hjälpa dig omdefiniera din bransch och revolutionera tillverkningen genom att anpassa den tillverkade och naturliga världen – för människor och miljö.

Designa kvalitet

Få reda på hur simulering av en additiv tillverkningsprocess hjälpte forskare vid projektet LightHinge+ att designa ett innovativt och lättviktigt...

Produktion

Se till att konstruktionssyftet bibehålls genom hela produktionscykeln för att förbättra produktivitet och hela tiden leverera komponenter av hög...

Metrologi

Fånga reella kvalitetsdata för mätning, positionering och inspektion, och använd beslutsgrundande information hämtad genom analys av resultaten...

Datorstödd ingenjörsprogramvara (CAD)

Hexagon Manufacturing Intelligences datorstödda ingenjörsprogramvarulösningar (CAE) gör det möjligt för designer, ingenjörer och analytiker att simulera produkt- och...