Co děláme

Tvůrcům světa dáváme možnost využít představivost a převést ji v realitu.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon nabízí jedinečnou kombinaci softwarových a hardwarových řešení a podporuje inovátory při optimalizaci všech fází životního cyklu výrobku od nápadu, návrhu, konstrukce, výroby, provozu, řízení kvality a životnosti.

Jako špičkový partner, který řeší zdánlivě nemožné výzvy, poskytujeme také poradenství, podporu, přehled a informace v průběhu celého životního cyklu produktu. Naše odborné týmy vám poradí v oblasti designu výrobků, materiálů, procesů, partnerů a mnoha dalších.

Inovace podporujeme tím, že jsme sami inovátory. Konstruktéry, inženýry, vedoucí pracovníky ve výrobě a kvalitě vybavujeme řešeními, produkty a zkušenostmi, které potřebují k tomu, aby trvale podporovali potřeby svých zákazníků a přenesli aktivitu z oblasti představ do reality.

Naše řešení umožňují využívat data k transformaci provozu na základě informací. Technologie Hexagon umožňuje výrobcům využívat a zavádět data ze všech klíčových fází výrobního procesu. Naše jedinečné portfolio digitálních výrobních technologií, podpořené jedinečnou kombinací softwaru a hardwaru, zahrnuje řešení CAE pro návrh a konstrukci, CAD CAM a doplňkový software pro výrobní aplikace, metrologická hardwarová a softwarová řešení, jakož i nástroje pro správu a analýzu dat.

Využíváme kombinovaný potenciál softwaru a hardwaru a umožňujeme výrobcům nově definovat, co je reálné. Naše podnikové portfolio nabízí multidimenzionální technologie, které mění pravidla hry, a kombinuje řešení snímačů, softwaru a dat v reálném čase s cílem vytvořit virtuální prototypové prostředí, kde mohou tvůrci bez obav zkoumat a experimentovat.

Toto spojení fyzického a digitálního světa, které již nejsou oddělené, má pro provoz transformační význam a nabízí úplný přehled o všech možných scénářích, umožňuje plánování a předvídání problémů dříve, než nastanou. Pomáhá výrobcům dosáhnout jejich transformačních cílů, získat konkurenční výhodu a nechat vyniknout svůj podnik.

Klíčem k vytvoření udržitelné budoucnosti, v níž udržitelný průmyslový rozvoj a chytřejší využívání přírodních zdrojů umožní, aby svět techniky a svět přírody existovaly v harmonii, jsou inovace a jejich úloha při optimalizaci výroby.

Podporujeme výrobce v tom, aby utvářeli udržitelnou budoucnost svých odvětví tím, že se zapojují do hodnotového řetězce s mnoha zúčastněnými stranami. Naše řešení umožňují výrobcům inovovat a optimalizovat jako nikdy předtím, a tak můžete vytvářet lepší produkty novými inovativními způsoby.

Díky našim zkušenostem ze všech průmyslových odvětví od leteckého, automobilového a elektronického průmyslu až po zdravotnictví a přírodní vědy mohou organizace všech velikostí získat konkurenční výhodu a usilovat o uhlíkovou neutralitu do roku 2050.

Podívejte se, co děláme ve vašem výrobním oboru

Metrologie

Pořizujte kvalitní a reálné údaje pro měření, polohování a kontrolu a využívejte informace získané analýzou výsledků k vylepšení výrobních procesů.

Design a konstruování

Začleňte kvalitu do designu a konstruování produktů a zajistěte, aby vyrobené součásti napomáhaly vysoké produktivity 

Výroba

Zajistěte zachování zamýšleného návrhu v průběhu celého výrobního cyklu. Zvýšíte produktivitu a nepřetržitě budete vyrábět vysoce kvalitní součásti.