Co děláme

Formování chytré změny ve výrobě prostřednictvím zajišťování kvality v průběhu celého životního cyklu produktu

What we do
Každý průmyslový obor je řízen svými vlastními výzvami a motivacemi. Ústředním faktorem úspěšné výroby je však vždy produktivita. Aby bylo možné uspět proti konkurenci, je nezbytně nutné produktivitu neustále zvyšovat.

Ve společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence pomáháme zákazníkům zvyšovat produktivitu tak, že kvalitu začleňujeme do celého životního cyklu produktu. 

Naše technologie umožňují výrobcům získat kontrolu nad kvalitou ve všech klíčových fázích jejich procesu. Prostřednictvím jedinečného portfolia digitálních výrobních technologií zahrnujících CAE řešení pro design a konstruování, CAD CAM a doplňkový software pro výrobní aplikace, hardwarová a softwarová řešení pro metrologii a správu dat a analytické nástroje, poskytujeme hluboký vhled do kvality produktů a zajišťujeme, aby kvalita byla hnacím motorem produktivity.

Naše softwarová řešení společně tvoří digitální vlákno vinoucí se celým výrobním procesem a umožňují rychle spolupracovat na dosažení požadovaného výsledku. Naše hardwarová řešení do tohoto digitálního vlákna pomocí metrologie přináší fyzikální atributy reálného světa a vylepšují tak přesnost operací. Toto digitální vlákno vytváří propojený ekosystém pro výrobu a s přídavkem odborných znalostí oboru a příslušných informací umožňuje zvyšování kvality produktů. Vytvořili jsme z kvality podstatu celého procesu a vyvíjíme tak autonomní propojené ekosystémy pro výrobu, častěji označované jako chytré továrny.

Podívejte se, co děláme ve vašem výrobním oboru

 

Metrologie

Pořizujte kvalitní a reálné údaje pro měření, polohování a kontrolu a využívejte informace získané analýzou výsledků k vylepšení výrobních procesů.

Design a konstruování

Začleňte kvalitu do designu a konstruování produktů a zajistěte, aby vyrobené součásti napomáhaly vysoké produktivity 

Výroba

Zajistěte zachování zamýšleného návrhu v průběhu celého výrobního cyklu. Zvýšíte produktivitu a nepřetržitě budete vyrábět vysoce kvalitní součásti.