Det här gör vi

Utformande av smart förändring inom tillverkning med kvalitet under produktens livscykel

Även om enskilda branscher har sina unika utmaningar och drivkrafter är produktiviteten alltid avgörande för att nå framgång inom tillverkning. Idag är det helt nödvändigt att ständigt förbättra produktiviteten för att fortsätta vara konkurrenskraftig.

På Hexagon Manufacturing Intelligence jobbar vi tillsammans med våra kunder för att förbättra produktivitet genom att inkorporera kvalitet under produktens hela livscykel.

Vår teknik ger tillverkare möjlighet att ta kontroll över kvalitet vid alla nyckelsteg i deras process. Genom en ojämförlig portfölj av digital tillverkningsteknik innehållande CAE-lösningar för design och ingenjörskonst, CAD CAM och kompletterande programvara för produktionstillämpningar, lösningar med mätsystem och -program samt datahantering och analysverktyg, stärker vi teknikanvändare genom hela processen med djupgående och beslutsgrundande kunskap om produktkvalitet, vilket säkerställer att kvalitet driver produktivitet.

Tillsammans skapar våra programvarulösningar en digital tråd genom hela tillverkningsprocessen vilket innebär att hela fabriken kan skapa sig en helhetsbild över kvalitet och jobba tillsammans i snabb takt och med stor självsäkerhet för att uppnå det önskade resultatet. Våra maskinvarulösningar använder mätteknik för att föra in reella fysiska egenskaper i den digitala tråden för att förbättra verksamhetens precision. Den digitala tråden knyter samman ett uppkopplat ekosystem för tillverkning, ihop med områdesexpertis och -kunskap, möjliggörs fortsatt inlärning för att förbättra produktkvalitet. Genom att sätta kvalitet i centrum av processen utvecklar vi autonoma uppkopplade ekosystem för tillverkning – vanligen kallade ”smart factories”.

Se vad vi gör inom ditt tillverkningsområde

Metrologi

Fånga reella kvalitetsdata för mätning, positionering och inspektion, och använd beslutsgrundande information hämtad genom analys av resultaten för att förbättra tillverkningsprocesser.

Design och ingenjörskonst

Inkorporera kvalitet inom design och ingenjörskonst för att säkerställa komponenternas producerbarhet och produktivitet nedströms i tillverkningen.

Produktion

Se till att konstruktionssyftet bibehålls genom hela produktionscykeln för att förbättra produktivitet och hela tiden leverera komponenter av hög kvalitet.