Det här gör vi

Vi ger tillverkare i hela världen möjlighet att förverkliga sina idéer.

Hexagon Manufacturing Intelligence erbjuder en unik och kraftfull kombination av programvaru- och hårdvarulösningar som hjälper innovatörer att optimera varje steg i produktens livscykel – från idé, design, konstruktion, produktion, drift, kvalitetshantering och livslängd.

Vi är en innovativ partner som löser till synes omöjliga utmaningar och vi erbjuder även rådgivning, support, insikt och kunskap under produktens hela livscykel. Våra expertteam kan vägleda dig i produktdesign, material, processer, partners och mycket mer.

Vi stärker innovation genom att själva vara innovatörer. Vi utrustar designers, ingenjörer, produktions- och kvalitetsledare med de lösningar, produkter och erfarenheter de behöver för att på ett hållbart sätt leva upp till sina kunders behov och göra idéer till verklighet.

Våra lösningar sätter data i arbete för att förvandla din verksamhet med viktiga insikter. Hexagons teknik gör det möjligt för tillverkare att utnyttja och distribuera data från alla viktiga steg i tillverkningsprocessen. Vår oöverträffade portfölj av digital tillverkningsteknik bygger på den unika kombinationen av både programvara och maskinvara och innehåller CAE-lösningar för design och konstruktion, CAD CAM och kompletterande programvara för produktionstillämpningar, lösningar med mätsystem och -program samt kvalitetshanteringssystem och analysverktyg.

Genom att utnyttja den kombinerade potentialen hos programvara och maskinvara ger vi tillverkare möjlighet att omdefiniera vad som är verkligt. Vår företagsportfölj erbjuder banbrytande flerdimensionell teknik med sensor-, programvaru- och realtidsdatalösningar som kombineras för att skapa virtuella prototypmiljöer där tillverkare tryggt kan utforska och experimentera.

Sammanslagningen av den fysiska världen och den digitala världen blir omvälvande för ditt företag och erbjuder en fullständig överblick över alla tänkbara scenarier. Det i sin tur möjliggör planering och förutsägelse av problem innan de uppstår. Det hjälper tillverkare att uppnå sina omvandlingsmål, få en konkurrensfördel och lyfta fram sin verksamhet.

Innovation och dess roll i att låsa upp tillverkningsövergripande optimering är nyckeln till att skapa en hållbar framtid där hållbar industriell utveckling och smartare användning av jordens resurser gör att digitala och naturliga världar kan existera i harmoni.

Vi gör det möjligt för tillverkare att forma en hållbar framtid för sina branscher genom att samarbeta med intressenter i hela värdekedjan. Våra lösningar gör det möjligt för tillverkare att förnya och optimera som aldrig förr så att du kan skapa bättre produkter på nya och innovativa sätt.

Inom alla branscher, från flyg-, fordons- och elektronikindustrin till hälso- och sjukvårdssektorn och life science, gör vår erfarenhet det möjligt för företag i alla storlekar att få en konkurrensfördel och sträva efter koldioxidneutralitet senast 2050.

Se vad vi gör inom ditt tillverkningsområde

Metrologi

Fånga reella kvalitetsdata för mätning, positionering och inspektion, och använd beslutsgrundande information hämtad genom analys av resultaten för att förbättra tillverkningsprocesser.

Design och ingenjörskonst

Inkorporera kvalitet inom design och ingenjörskonst för att säkerställa komponenternas producerbarhet och produktivitet nedströms i tillverkningen.

Produktion

Se till att konstruktionssyftet bibehålls genom hela produktionscykeln för att förbättra produktivitet och hela tiden leverera komponenter av hög kvalitet.