สิ่งที่เราทำ

เราสนับสนุนให้ผู้ผลิตทั่วโลกใช้จินตนาการและทำให้เกิดขึ้นจริง

แผนก Manufacturing Intelligence ของ Hexagon นําเสนอการผสมผสานโซลูชันซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังไม่เหมือนใคร โดยสนับสนุนผู้คิดค้นนวัตกรรมในการปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับเหมาะสม ตั้งแต่การสร้างแนวความคิด การออกแบบ วิศวกรรม การผลิต การดำเนินการ การจัดการคุณภาพ และอายุการใช้งาน

ในฐานะพันธมิตรที่ล้ำสมัยด้านการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ เรายังให้คำแนะนํา การสนับสนุน ข้อมูลเชิงลึก และข้อมูลข่าวกรองตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราให้คำแนะนําเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ วัสดุ กระบวนการ พันธมิตร และอีกมากมาย

เราส่งเสริมนวัตกรรมโดยการเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมเอง เราจัดเตรียมโซลูชัน ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์ให้กับนักออกแบบ วิศวกร และผู้นําด้านการผลิตและคุณภาพเพื่อสนับสนุนความต้องการของลูกค้าอย่างยั่งยืน ทำให้จินตนาการเป็นจริงได้อย่างรวดเร็ว

โซลูชันของเรานําข้อมูลมาใช้เพื่อเปลี่ยนการทำงานด้วยข้อมูลเชิงลึก เทคโนโลยีของ Hexagon ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถควบคุมและปรับใช้ข้อมูลจากทุกขั้นตอนสำคัญของกระบวนการผลิต ด้วยการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการผลิตดิจิทัลที่ไม่มีใครเทียบได้ของเราครอบคลุมถึงโซลูชัน CAE สำหรับการออกแบบและวิศวกรรม CAD CAM และซอฟต์แวร์เสริมสำหรับการใช้งานในการผลิต ฮาร์ดแวร์มาตรวิทยา และโซลูชันซอฟต์แวร์ รวมถึงเครื่องมือการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์

เราช่วยให้ผู้ผลิตกำหนดนิยามใหม่ของสิ่งที่เป็นจริง ด้วยการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ร่วมกัน กลุ่มผลิตภัณฑ์จากองค์กรของเรานําเสนอเทคโนโลยีหลายมิติที่พลิกโฉมวงการ ไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ ซอฟต์แวร์ และโซลูชันข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ผสานรวมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมต้นแบบเสมือนจริงที่ผู้ผลิตสามารถสํารวจและทดลองได้อย่างมั่นใจ

การผสานรวมของโลกจริงและโลกดิจิทัล ซึ่งจะไม่แยกออกจากกันอีกต่อไป เป็นการเปลี่ยนแปลงการทำงาน ช่วยให้มีมุมมองที่ชัดเจนและครบถ้วนสำหรับทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้ อีกทั้งยังช่วยในการวางแผนและคาดการณ์ปัญหาได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น ช่วยให้ผู้ผลิตบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ

นวัตกรรมและบทบาทของนวัตกรรมที่ช่วยปลดล็อกการปรับให้เหมาะสมทั่วทั้งกระบวนการผลิตนั้นเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน โดยที่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นนั้นช่วยให้โลกที่มนุษย์สร้างขึ้นและธรรมชาติดำรงอยู่อย่างกลมกลืน

เราสนับสนุนให้ผู้ผลิตกำหนดอนาคตที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมของตนเอง โดยการมีส่วนร่วมกับห่วงโซ่คุณค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย โซลูชันของเราช่วยให้ผู้ผลิตสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ

ประสบการณ์ของเราช่วยให้องค์กรทุกขนาดมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และมุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 ในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่อวกาศ ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ดูว่าเราทำอะไรบ้างในส่วนงานด้านการผลิตของคุณ