วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สร้างการเปลี่ยนแปลงอันชาญฉลาดในอุตสาหกรรมการผลิต

เราให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็วและความมั่นใจ แต่ละอุตสาหกรรมย่อมมีความท้าทายและแรงจูงใจที่แตกต่างกันออกไป ในอุตสาหกรรมการผลิต ผลผลิตเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญที่สุด ผู้ผลิตจึงต้องหาความสมดุลที่พอดีระหว่างความเร็ว ประสิทธิภาพการทำงาน ต้นทุน และคุณภาพของผลิตภันฑ์ บางครั้งอาจมีการแลกเปลี่ยนของปัจจัยบางอย่าง อย่างเช่น สำหรับผลิตภันฑ์ที่หรูหราและต้องการคุณภาพที่สูงและละเอียดอ่อน คุณอาจต้องทำงานช้าลงและเพิ่มต้นทุนให้สูงขึ้น แต่สำหรับผลิตภันฑ์ที่วางขายในตลาดกว้าง คุณสามารถเพิ่มความเร็วและลดต้นทุนในการผลิต ในกรณีนี้ กระบวนการทำงานที่รวดเร็วมีความสำคัญมากกว่าคุณภาพของผลิตภันฑ์

Hexagon Manufacturing Intelligence เชื่อว่ากุญแจสู่ความสำเร็จของลูกค้ามาจากการทำงานที่รวดเร็วโดยไม่สูญเสียความมั่นใจในคุณภาพของกระบวนการผลิตและผลิตภันฑ์ นี่คือสิ่งที่เราให้คำมั่นสัญญากับลูกค้า

เราใช้วิธี sensing, thinking, และ acting

เป้าหมายของ Hexagon Manufacturing Intelligence คือการรวบรวมเทคโนโลยีและความคิดเพื่อสร้างโลกการผลิตที่ครบวงจรและตอบโจทย์ของผู้ผลิตทั่วโลก ตามหลักการวิทยาศาสตร์และกระบวนการการรับรู้ สมองของมนุษย์ตอบสนองต่อปัญหาด้วยสามขั้นตอน ได้แก่ sensing, thinking, และ acting และนี่คือสามขั้นตอนที่เราใช้ในการอธิบายความเชี่ยวชาญและบริการของเราเช่นเดียวกัน 
Sensing บ่งบอกถึงมรดกด้านมาตรวิทยา นั้นก็คือ การใช้เซนเซอร์เพื่อรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการเข้าใจกระบวนการผลิต
Thinking คือความสามารถในการวิเคราะห์ นั้นก็คือ การรวบรวมข้อมูลการวัดและเปลี่ยนเป็นข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และสามารถดำเนินการได้ในเชิงปฏิบัติ 
Acting คือการลงมือทำ นั้นก็คือ การนำความรู้และการวิเคราะห์ข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการทำงานในชีวิตจริง
ในขณะที่เรายังให้การบริการกับลูกค้าที่ต้องการใช้ข้อมูลการวัดเพียงเพื่อตรวจสอบคุณภาพ เราเห็นถึงความสำคัญของลูกค้าที่ต้องการมากกว่านั้นเช่นกัน นั้นก็คือ กลุ่มลูกค้าที่การบริการที่ตอบสนองทั้งสามจุดที่เรากล่าวถึง (sensing, thinking, และ acting) เพราะฉะนั้น Hexagon Manufacturing Intelligence นำเสนอคำตอบในการผลิตที่ครบวงจรและการบริการที่รวดเร็วทันใจ เราได้วางข้อมูลไว้ ณ กลางหัวใจของบริการของเรา

Quality drives productivity 

ในอดีต มาตรวิทยาถูกมองว่าเป็นปัญหามากกว่าคำตอบสำหรับผู้ผลิต การรักษามาตรฐานในคุณภาพของผลผลิตถือเป็นอุปสรรคที่สร้างปัญหากับผู้ผลิตในอดีต แต่ในปัจจุบัน เราเชื่อว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อเหล่านี้ ขั้นตอน sensing, thinking, และ acting เป็นเพียงการเริ่มต้นในการเชื่อมต่อขั้นตอนต่างๆในวรจรการผลิต 

ด้วยการใช้ประโยชน์จากการทำงานแบบอัตโนมัติ การใช้อินเตอร์เน็ต และหลักการของอุตสาหกรรม 4.0 เราเชื่อว่าสามขั้นตอนของ sensing, thinking, และ acting สามารถเป็นวัฏจักรการผลิตที่ครบวงจรและสามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติ นี่คือการใช้ทฤษดีด้านมาตรวิทยาและนำมันมาปรับปรุงการทำงานในชีวิตจริง ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของ Hexagon Manufacturing Intelligence คุณภาพไม่ใช่อุปสรรคของผลผลิต แต่คุณภาพเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนผลผลิต