Ortopedisten Implanttien Laadunvarmistus

Metrologiset Ratkaisut Varmistavat Tehokkaat Tarkastusprosessit Ja Virheettömien Implanttien Valmistuksen.

Yhteystiedot

Lääketieteen alalla kehitys on nopeampaa kuin lähestulkoon millään muulla alalla. Uudet materiaalit, valmistusmenetelmät ja optimoitu suunnittelu edistävät innovointia lonkan, polven ja selkärangan ortopedisten implanttien saralla. Näille tuotteille ominaista ovat korkea geometrinen tarkkuus ja pintalaatu, pitkä käyttöikä ja bioyhteensopivuus. Tuoteominaisuuksien ansiosta potilaat paranevat nopeasti ja hyvin, ja he voivat luottaa tuotteiden pitkäaikaiseen toimivuuteen.

Joustavuutensa ansiosta Hexagon Manufacturing Intelligencen monianturiset ja optiset koordinaattimittauskoneet sopivat ihanteellisesti niin monimutkaisiin geometrisiin mittauksiin, täydelliseen valvontaan kuin saumattomaan dokumentointiin – implanttiosien laadunvarmistuksen kannalta välttämättömiin tehtäviin.

Tehokkaammat ja luotettavammat tarkastukset

Implanttien täydellinen tarkastus edellyttää lyhyitä mittausjaksoja. Tuotantoprosessien validointia varten laadunvarmistus on dokumentoitava saumattomasti. Hexagon Manufacturing Intelligencen monianturiset ja optiset mittausjärjestelmät täyttävät nämä optimoinnin edellytykset.

  • Suuri määrä mittauspisteitä tallennetaan samanaikaisesti konenäköanturin näkökentässä täysin ilman kosketusta. Näin mittaaminen sujuu merkittävästi nopeammin perinteisiin mittaustapoihin verrattuna.
  • Yksittäiseen koneeseen yhdistettyjen lukuisten eri anturien ansiosta joka ainoan implantin kaikki ominaisuudet voidaan tallentaa. Tämä mahdollistaa nopeamman, kattavamman ja luotettavamman laadun arvioinnin.
  • Kaksi itsenäistä anturiakselia (Optiv Dual-Z) takaa tarkastusominaisuuksien käytön törmäyksittä. Näin vältytään useilta kiinnityksiltä ja asetusaika lyhenee.
  • Reitin optimoinnilla ja FlyMode-tekniikalla lasketut ja tasatut reitit parantavat mittausten tehoa.
  • Dynaaminen konekonsepti tarjoaa suuren tilavuustarkkuuden, suuret akselinopeudet ja suuret mittausnopeudet skannaustilassa. Tämä lisää osan mittauksen tehoa ja alentaa tarkastuskustannuksia.
  • Q-DAS-tilasto-ohjelmistopakettia käytettäessä mittaustiedot arvioidaan ja dokumentoidaan tilastollisesti. Myös tietoturva on varmistettu, sillä ohjelmisto on yhdenmukainen FDA- ja EU-standardien kanssa. Käyttäjä hyötyy suorituskykyindikaattorien nopeasta käytettävyydestä (sovellettavien standardien mukaisesti määritettynä) tuotantoprosessin arviointiin ja valvontaan.

Lonkkaproteesien mittaus yhdellä kiinnityksellä

Nupin ja varsiosan sekä kupin ja sisäosan välinen tarkka istuvuus on erityisen tärkeää implantin toimivuuden ja turvallisuuden kannalta.

Varsiosan kartiomainen muoto tarkastetaan optimaalisesti vain yhdessä mittausprosessissa. Toiminnan kannalta tärkeitä ominaisuuksia ovat viistekulma ja halkaisija, kartiopinnan linjan suoruus sekä varren kartion ja nupin välinen kosketuspituus. Lisäksi minkä tahansa kartion poikkileikkauksen pyöreys voidaan tarkastaa koskettaen.

Kupin ja sisäosan muodon määrittämistä varten tallennetaan yksilölliset 2D-linjaprofiilit koskettaen, ja niiden pyöreys arvioidaan. Linjaprofiilin toleranssi tarkistetaan vertaamalla skannattua ääriviivaa CAD-malliin. Nupin muototarkkuus määritetään koskettavilla skannausmenetelmillä tarkistamalla pyöreyden poikkeamat ihanteellisesta geometrisesta muodosta.

Polven tekonivelten ja välilevyproteesien kosketukseton skannaus

Polven tekonivelten ja välilevyproteesien kinematiikka on monimutkainen. Nivelpintojen toisiaan täydellisesti vastaavat geometriat maksimoivat liikkuvuuden. Mittaustehtävässä käytetään kromaattisen valkoisen valon anturia (CWS), jolla mitataan eri toiminnalliset pinnat koskettamatta. Anturin mittausperiaate mahdollistaa käytön myös erittäin kiiltävillä ja peilikiillotetuilla pinnoilla. Yhdistäminen PC-DMIS-ohjelmistoon mahdollistaa ohjelmoidun skannausreitin toistuvan suorittamisen. Tuloksena oleva suuren resoluution pistepilvi toimii perustana implantin pinnan geometrian tavoite- ja todellisten arvojen nopeassa vertailussa CAD-tiedoilla. Tehtäessä vain syöttötehtäviä, kuten silmukan ohjelmointia, offline-tilassa, mittauskoneen tuottavuutta voi lisätä entisestään.