Od Jednej Maszyny Do Drgiej

Köppel AG - Szwajcaria

"Najtrudniejszy pierwszy krok". Powiedzenie to szczególnie sprawdza się, gdy zaczynamy korzystać z automatycznej technologii pomiarowej. To, czego naprawdę potrzebujemy to doświadczony partner i łatwy w użyciu system pomiarowy. Dzięki firmie Hexagon Manufacturing Intelligence i maszynie pomiarowej TIGO SF, wytwórca kontraktowy - Köppel AG z miejscowości Berneck w Szwajcarii -ma oba atuty w ręku.

Dla firmy, która zawsze przeprowadzała pomiary ręcznie za pomocą wysokościomierzy suwmiarkowych i mikromierzy, krok w kierunku zautomatyzowanej technologii pomiarowej to naprawdę krok milowy. Jeśli jednak, podobnie jak w przypadku firm produkujących na zlecenie, takich jak Köppel AG, posiadasz jasno sformułowany profil zawodowy, proces związany z zakupem jest znacznie prostszy. “Priorytetem dla nas był łatwy w użyciu sprzęt i oprogramowanie oraz możliwość wykorzystania maszyny w produkcji. I dlatego nasze podejście zmieniło się: nie szukaliśmy maszyny produkcyjnej, ale maszyny pomiarowej" - wspomina  Dyrektor Zarządzający -Marcel Köppel. Wymagania Köppel AG dotyczyły możliwości kontynuowania produkcji podczas procesu pomiarowego i wprowadzenia niezbędnych poprawek zaraz po otrzymaniu wyników pomiarów. Dodatkowo fabryka produkująca towary na zamówienie w żadnym przypadku nie była zainteresowana "produktami niemarkowymi".

Test porównawczy

Podczas procesu nabycia, firma Köppel AG szczegółowo przeanalizowała ofertę trzech wiodących dostawców maszyn pomiarowych. Każdy z nich musiał sprostać odpowiednim wymaganiom, również związanym z prostym działaniem urządzenia typu "naciśnij przycisk, przeprowadź pomiary i uzyskaj wyniki" oraz z próbkowaniem do kontroli. Ostatecznie to firma Hexagon Manufacturing Intelligence zaoferowała najbardziej przekonujący całościowy pakiet w postaci urządzenia TIGO SF: “To rozwiązanie pomiarowe zostało stworzone z myślą o pracy na hali produkcyjnej. Zapewnia wszechstronność oraz szybkie działanie, oferuje znakomity stosunek jakości do ceny i prostą obsługę - co wyraźnie przemawia na korzyść TIGO SF. Firma Hexagon Manufacturing Intelligence zorganizowała również wizytę w siedzibie jednego ze swoich klientów, gdzie technicy pomiarowi podzielili się z nami swoim doświadczeniem - to jeszcze bardziej przekonało nas do podjęcia decyzji" - mówi Köppel.

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa TIGO SF 3D jest precyzyjna, ma kompaktowy rozmiar i została opracowana z myślą o zastosowaniu w produkcji. Jej zalety szczególnie widoczne są podczas pomiaru szerokiej gamy małych i średniej wielkości części we wszystkich rodzajach sektorów przemysłowych, w których produkcja wymaga największej dokładności. Z zakresem pomiarowym wynoszącym 500 x 580 x 500 mm (X/Y/Z) jest najbardziej precyzyjną w swojej kategorii współrzędnościową maszyną pomiarową przeznaczoną na hale produkcyjne. "Jednak przede wszystkim TIGO SF oznacza nowy sposób stosowania maszyn pomiarowych w produkcji: W samym centrum
znajduje się koncepcja obsługi programu PC-DMIS CAD oraz opcja Interfejsu Operatora. Graficzny interfejs użytkownika składa się z łatwych do zrozumienia graficznych elementów i komend, stanowiąc idealną bazę dla intuicyjnych procesów pomiarowych. W przypadku trudniejszych zastosowań dostępne jest również wypróbowane oprogramowanie pomiarowe PC-DMIS" - tłumaczy Sandro Sorgon, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży w firmie Hexagon Manufacturing Intelligence Szwajcaria. Proste


Działanie

TIGO SF dostarczono firmie Köppel AG we wrześniu 2014 roku. Od tego momentu maszyna udowadniała swoją wartość w zakładach produkcyjnych podczas codziennego użytkowania - częściowo także dzięki opcjonalnemu magazynkowi sond, który oferuje elastyczność podczas kontroli frezów diamentowych (DDB). Również
oprogramowanie PC-DMIS CAD okazało się przydatne, dzięki łatwemu użytkowaniu. Opcja Interfejsu Operatora pozwala 10 pracownikom, którzy obsługują maszyny produkcyjne przez dłuższy czas, na bezproblemowy pomiar frezów diamentowych. Dwaj technicy pomiarowi zakładów tworzą programy pomiarowe.

Marcel Köppel pokazuje nam jak przebiega proces pomiarowy: "Użytkownik może zabezpieczyć mierzoną część za pomocą magnetycznego mocowania wykonanego w zakładach i wybrać ją na ekranie dotykowym z listy zdjęć bądź poprzez wybór numeru części. Następnie naciska przycisk i rozpoczyna się automatyczny pomiar odpowiednich części. Wyświetlacz informuje, czy wyniki pomiarowe są właściwe lub błędne". Informacje przedstawiane są za pomocą koloru: czerwonego lub zielonego. W przypadku "czerwonych" wyników, rysunek ilustruje, że element znajduje się poza tolerancją. Jednak zdarza się to bardzo rzadko, ponieważ oprogramowanie tworzy również mapy rozwoju wartości pomiarowych.

Jeśli wartość zmierza w kierunku czerwonego obszaru, operator maszyny produkcyjnej może przeprowadzić korektę, dzięki której kolejne części znajdą się w obszarzezielonym. Funkcja ta znacznie zmniejsza liczbę odpadów produkcyjnych.

Szereg Korzyści

Maszyna pomiarowa firmy Hexagon Manufacturing Intelligence zapewnia zakładom produkcyjnym również inne znaczące korzyści związane z mniejszymi kosztami - nie są już wymagane usługi lokalnego serwisu: “Oznacza to, że nasza inwestycja w TIGO SF zwróciła się już w okresie dziewięciu miesięcy! Nie należy również zapominać o czasie, który trzeba przeznaczyć na transport części do serwisu oraz o przestoju maszyny podczas serwisowania" - wyjaśnia Marcel Köppel. "Należy również wziąć pod uwagę, że pracujemy w systemie trzyzmianowym - od godziny 22:00 w niedzielę do godziny 17:00 w sobotę. Oczywiste jest, że serwis nie jest w tym okresie dostępny przez cały czas..." - dodaje Köppel.

Maszyna pomiarowa oznacza również oszczędność czasu, ponieważ pracownicy mogą wrócić na swoje stanowiska pracy, podczas gdy pomiary realizowane są automatycznie. Oznacza to, że w tym czasie mogą pracować wydajnie. Również funkcja skanowania ogromnie skraca czas przeznaczany na pomiar. "TIGO SF zapewnia nam korzyści
związane z pozyskiwaniem nowych klientów, ponieważ firmy coraz częściej domagają się raportów i dokumentacji z pomiarów" - tłumaczy Sandro Sorgon. "Dzięki temu nie tylko zwiększa się zaufanie klientów do produktów Köppel AG, ale również zbędna staje się kontrola wejściowa towaru. To stanowi obopólną korzyść dla dwóch stron!" - konkluduje Sorgon.

Pozytywne Wnioski

W przypadku frezów diamentowych pomiar części rozpoczyna się po uruchomieniu maszyny produkcyjnej, a następnie po każdej 1/10 wyprodukowanych części. Jednak w przyszłości zakłady produkcyjne przewidują zastosowanie maszyny Hexagon Manufacturing Intelligence do pomiaru poszczególnych części, a w szczególności możliwość
długoterminowego przechowywania raportów pomiarowych i programów oraz wykorzystywania ich w dowolnym momencie.
Ponieważ przestrzeń pomiarowa TIGO SF jest "otwarta", a załadunek części możliwy z trzech stron, można także przeprowadzić pomiar większych elementów w sekcjach.
Jednak obecnie głównym celem Köppel AG jest zdobycie większego doświadczenia i wprawy w obsłudze maszyny pomiarowej, aby móc wykorzystać jej potencjał w lepszy i
bardziej uniwersalny sposób.

Szybkie wsparcie oraz programy pomiarowe stworzone wspólnie ze specjalistami Hexagon Manufacturing Intelligence podczas szkolenia to kluczowe czynniki, które miały ogromne znaczenie dla zakładów podczas wysokiej oceny serwisu. Programy powstałe dla maszyny TIGO SF w Berneck w 100% są gotowe do zastosowania podczas pomiarów. To doprowadziło do pozytywnych wniosków: "Nasz główny cel związany z automatyzacją pomiarów większości frezów diamentowych, a co za tym idzie ze zwiększeniem wydajności pomiarowej został osiągnięty. Oznacza to, że mogliśmy znacznie zmniejszyć liczbę błędów w porównaniu z przednimi pomiarami przeprowadzanymi ręcznie" - mówi Marcel Köppel.

“Dzięki zwiększeniu wydajności, zmniejszeniu wadliwych egzemplarzy i szybkiemu zwrotowi inwestycji, urządzenie TIGO SF jest wyjątkowo przydatne dla naszych pracowników, klientów oraz firmy. Maszyna pomiarowa Hexagon Manufacturing Intelligence w pełni spełnia nasze oczekiwania" - dodaje Marcel Köppel.