Dynamika kapalin

3B Fluid Power - Itálie

3B-Fluid-Power-Hero
Automatizovaný systém kontroly v dílenském prostředí od společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence udržuje výrobní buňku dodavatele dílů pro hydraulické systémy v plném výkonu.

Společnost 3B FLUID POWER SRL, založená v roce 2002, zahájila svou činnost jako firma provádějící smluvní kontroly, zabývající se zejména aerodynamickými komponentami. Postupně se začala rozvíjet i v dalších oblastech a v současnosti působí také v sektoru zemědělství, leteckém a automobilovém průmyslu. V italském městě Novellara vyrábí řídicí jednotky hydraulických systémů z litiny a hliníku a některé plastové díly, například olejové filtry.

V prvních letech po svém založení společnost 3B FLUID POWER usilovala o to, aby vyhověla potřebám svých zákazníků jak dodacími podmínkami, tak kvalitou.

S postupným rozvojem společnosti se hlavní prioritou staly investice do nových technologií. Cílem byla optimalizace výroby a připravenost na zvyšující se požadavky zákazníků v podobě větších objemů produktů. 

Hlavní podmínkou pro výběr nového souřadnicového měřicího stroje (SMS) bylo dosažení vysokého standardu kvality produktů za současné úspory času i nákladů. Stroj, integrovaný přímo do výrobního procesu, měl pomoci zkrácení dob kontroly a dosáhnutí vyšší přesnosti. 

Právě tyto předpoklady a zároveň potřeba zvýšit frekvenci pořizování vzorků měření v rámci obráběcího cyklu za účelem dosažení optimální kvality vedlo společnost 3B FLUID POWER k nákupu nového stroje.

Společnost 3B FLUID POWER zvolila Hexagon Manufacturing Intelligence jako svého konzultanta, který pomůže najít nejlepší řešení pro výrobní závod. Po vyhodnocení potřeb výrobní linky se obě strany shodly na výběru SMS TIGO SF.

„Zvolili jsme stroj SMS TIGO SF, protože je po všech stránkách vhodný pro provoz v dílenském prostředí a splňoval všechny naše požadavky,“ říká Andrea Barani, generální ředitel společnosti 3B FLUID POWER.

Nejenže je TIGO SF plně chráněný SMS speciálně navržený do výroby, ale také se dodává připravený pro integraci přímo do výrobní linky. Tento potenciál měření na lince byl pro 3B FLUID POWER rozhodujícím faktorem, protože znamená provádění přesnějšího měření než v minulosti, a také posun směrem k automatizovanějším procesům.

Společnost 3B FLUID POWER nejčastěji vyrábí komponenty, jako jsou skříně pro malé převodovky a vybavení pro hydraulické kapaliny. Tolerance dílů se tak obvykle pohybují v řádu 10 setin milimetru. Nezbytné je tudíž vybavení pro přesné obrábění a přesná kontrola rozměrů. 

Stroj TIGO SF byl nainstalován do výrobní buňky s pomocí techniků společnosti Hexagon. Aplikační inženýři pak společnosti 3B FLUID POWER poskytli rozsáhlou pomoc, naprogramovali všechny díly, které budou v buňce obráběny, a optimalizovali měřicí cykly. Stroj byl tak během krátkého časového období plně připraven k činnosti. Buňka představuje automatizovanou součást výrobního cyklu, ve kterém se vyrábí motory pro mikropřevodovky. Ty začínají svůj životní cyklus jako hliníkové odlitky podávané do obráběcího centra robotem. Po obrobení díl převezme robot, odstraní otřepy a omyje ho. Poté ho vloží do nového stroje TIGO SF, kde se ověří kritické rozměry.

Předtím, než byla nainstalována automatizovaná buňka, byla měření prováděna v samostatné místnosti oddělení kontroly kvality. Integrací nového SMS do této plně automatizované výrobní buňky, společnost 3B FLUID POWER mohla udržet vyšší míru vzorků při kontrole dílů, a dosáhla výrazného zvýšení produktivity. Tyto faktory přispěly k trojnásobnému zvýšení obratu společnosti během pouhých několika let.