GLOBAL Scan+

Univerzální měření rozměrů a tvarových prvků s vysoce výkonným dotykovým skenováním

Efektivní měření geometrických rozměrů a tvarových prvků na funkčních součástech pomocí dotykového skenování

Chcete rozšířit spektrum svých aplikací?

Použití pokročilého dotykového skenování pro komplexní analýzu GD&T funkčních dílů

Chtěli byste se dozvědět více?

GLOBAL Scan+ přidává dotekové skenování do řady možných aplikací. Pomocí dotykového skenování je během krátké doby zachycen velký počet bodů povrchu, což umožňuje vysoce přesné měření tvaru a profilu u funkčních dílů.

GLOBAL Scan+ kombinuje možnosti dotykového skenování s flexibilitou automatické snímací hlavy. Skenovací sondu lze umístit do různých prostorových úhlů, což usnadňuje přístup ke složitějším obrobkům. Přiložený stojan pro výměnu doteků urychluje proces kontroly tím, že umožňuje rychlou změnu konfigurace doteků v rámci měřicího programu bez omezení dostupného objemu měření.


Obvyklé využití

 

Překonávání překážek

Univerzální měření rozměrů a tvarových prvků

 • Posouzení funkční způsobilosti
 • Montážní díly s úzkými tvarovými tolerancemi: Přímost, rovinnost, zaoblení, válcovitost, profil linie/povrchu
 • Efektivní měření nejsložitějších geometrií dílů s vysokou přesností na lince

Výhody systému GLOBAL Scan+

 • Měření prvků s tolerancemi v nízkém mikronovém rozsahu
 • Vysoká rychlost skenování a kapacita měření
 • Vysoká hustota měřicích bodů pro přesné vyhodnocení chyb tvaru
 • Vytvoření trajektorie skenování založené na CAD, 3D simulované kontroly kolizí a optimalizace dráhy sondy, porovnání dílu s CAD v reálném čase a analýza GD&T

Dopňky přizpůsobené individuálním potřebám aplikace

Výrobci mohou dále přizpůsobit možnosti každého základního modelu stroje GLOBAL Scan+ tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám jejich aplikace. Při počáteční konfiguraci souřadnicového měřicího stroje lze zvolit řadu doplňků a většinu z nich lze nastavit později jako upgrade stroje v provozu. 

 

QUINDOS je specializovaný modulární software, který nastavuje standard pro měření složitých geometrií. Zvládá nejnáročnější metrologické projekty a představuje ideální řešení pro běžné, volné tvary a speciální geometrie, včetně ozubených kol, nástrojů pro řezání ozubených kol, lopatek, šroubových kompresorů a dalších složitých aplikací. 

QUINDOS lze volně nakonfigurovat pro všechny potřeby měření a rozšířit pomocí libovolné kombinace více než 50 možností pro kontrolu speciálních dílů. 

 

Model GLOBAL Scan+ lze vybavit dalšími snímacími hlavami a snímači, aby byl vhodný pro větší oblast použití: 

HP-S-X3
Kompaktní a robustní pevná doteková snímací hlava pro vysoce přesné skenovací aplikace 

HP-S-X5-HD
Pevná doteková snímací hlava pro skenování s nejpřísnějšími tolerancemi s vysokou přesností a opakovatelností. Lze jej také použít k přenášení snímače drsnosti PROFILER R.

PROFILER R
Snímač povrchu a drsnosti pro vyhodnocení povrchu při stejném nastavení měření 

HP-THDe
Univerzální doteková sonda pro vynikající výkon a funkčnost měření jednotlivých bodů 

 

Doplněk XT (rozšířená teplota) umožňuje používat model GLOBAL Scan+ v méně řízených teplotních prostředích, což umožňuje přesná a spolehlivá měření v blízkosti výrobní linky bez nutnosti nákladné klimatizované místnosti. 

 

Accuracy+ snižuje chyby volumetrického měření na další úroveň přesnosti a zvyšuje opakovatelnost při řešení přísnějších tolerancí dílu. Potřeba těchto schopností je v mnoha odvětvích rostoucím trendem. 

Průchodnost je současně klíčová z hlediska prevence zpoždění a včasného dodání dílů. Vysoká průchodnost měření je obzvláště důležitá pro kontrolu blízko linky a 100% kontrolu dílů. 

Throughput+ zvyšuje produktivitu měření stroje GLOBAL Scan+ výrazným zvýšením maximální rychlosti měření, aniž by došlo ke snížení přesnosti nebo preciznosti. 

 

Model GLOBAL Scan+ lze vybavit různými dalšími doplňky, aby bylo možné využít stroj na maximum pro každou aplikaci. 

Otočné stoly 
Otočné stoly pro model GLOBAL Scan+ zlepšují přístup k obrobkům z jakéhokoli úhlu, takže i velmi složité díly lze měřit rychle a s menším počtem výměn sond, což zvyšuje výkonnost. 

Bezdrátové monitorování okolního prostředí v reálném čase PULSE 
Systém pomáhá zajistit integritu naměřených dat tím, že upozorňuje uživatele na změny teploty, vlhkosti, vibrací, tlaku vzduchu a svítivosti, které by mohly ovlivnit výsledky měření.  

Informační signalizace 
Informační signalizace umožňuje obsluze sledovat stav stroje i z dálky, a tak optimalizovat řízení času a zdrojů. 

Eco Mode+ 
Tato možnost snižuje spotřebu stlačeného vzduchu při nečinnosti stroje až o 90 % a za normálních provozních podmínek stroje ušetří až 25 % nákladů na stlačený vzduch. 
Efektivní měření geometrických rozměrů a tvarových prvků na funkčních součástech pomocí dotykového skenování

 

 

Funkce a výhody

SMS GLOBAL jsou založeny na pokročilých konstrukčních principech, které inspirují jistotu a důvěru. Kombinují kvalitní komponenty a špičkové technologie pro dlouhodobou stabilitu, sníženou nejistotu měření, adaptabilitu do náročných prostředí, rychlé zachycení měřicích bodů a pokročilý uživatelský komfort. Tato metrologická řešení poskytnou výrobcům maximální hodnotu po celou dobu životního cyklu. 

Robustní konstrukce 
Pevná žulová základna s integrovaným rybinovým vedením zajišťuje dlouhodobou stabilitu systému a konzistentní přesnost v celém měřicím objemu. 

Můstek s trojúhelníkovým příčným nosníkem 
Tato konstrukce se vyznačuje zlepšeným poměrem tuhosti a hmotnosti ve srovnání s čtvercovými nebo obdélníkovými traverzami a umožňuje nejvyšší dynamiku a vysokorychlostní měření.

Předepjatá vzduchová ložiska na všech osách 
Bezkontaktní pohyb osy s nízkým třením a nízkým opotřebením zajišťuje rychlé a opakovatelné polohování při všech rychlostech a zrychleních, což vede k nízkým nejistotám měření. 

Systém řemenového pohonu s nízkými nároky na údržbu 
Ploché a klínové žebrované řemeny zajišťují hladký pohyb osy bez vibrací. 

Teplotní kompenzace 
Kompenzace tepelně způsobených odchylek měření v reálném čase prostřednictvím snímání teploty na stupnicích a na obrobku zajišťuje spolehlivé výsledky měření. 

Rozšířený teplotní rozsah (volitelné) 
Měřte své komponenty s vyšší odolností vůči vlivům prostředí. Rozšířený teplotní provozní rozsah (15–30 °C) umožňuje SMS pracovat blíže k výrobní lince bez nutnosti nákladné klimatizované místnosti. 

Monitorování okolního prostředí v reálném čase (volitelné) 
PULSE umožňuje uživateli sledovat a zaznamenávat okolní podmínky a přijímat informace o stroji v reálném čase. 

Režim Eco Mode 
Režim Eco Mode podporuje cíle v oblasti udržitelnosti a produktivity automatickým vypnutím stroje během nečinnosti, což zvyšuje energetickou účinnost a zároveň udržuje stroj připravený k provozu.

Informační signalizace (volitelné) 
Informační signalizace umožňuje obsluze sledovat stav stroje i z dálky, a tak optimalizovat řízení času a zdrojů. 

Vysoká rychlost a bezpečnost 
Kontinuální monitorování definované bezpečnostní oblasti kolem SMS umožňuje bezproblémové vysokorychlostní měření v režimu CNC. Stroj se automaticky zpomalí, když uživatel nebo objekt zasáhne chráněnou oblast. 

Nadčasovost 
Příprava na budoucnost umožňuje snadné přizpůsobení SMS budoucím měřicím úlohám bez nákladných prostojů. Při počáteční konfiguraci SMS lze flexibilně vybírat z řady možností přizpůsobení nebo je později nastavit jako upgrady. 

 

Všestrannost více snímačů 
Pomocí nejširšího sortimentu dotykových a optických snímačů s univerzálním snímacím rozhraním Hexagon se SMS stává multisenzorovým kontrolním zařízením, které se dokáže přizpůsobit i těm nejsložitějším měřicím úlohám. 

 • Měřicí rozsah
  Informace o různých velikostech měřicích strojů GLOBAL
  Typ X (šířka) Y (hloubka) Z (výška)
  5.5.5 500 mm 500 mm 500 mm
  5.7.5 500 mm 700 mm 500 mm
  7.7.5 700 mm 700 mm; 500 mm
  7.10.7 700 mm 1000 mm 700 mm
  9.12.8 900 mm 1200 mm 800 mm
  9.15.8 900 mm 1500 mm 800 mm
  9.20.8 900 mm 2000 mm 800 mm
  12.15.10 1200 mm 1500 mm 1000 mm
  12.22.10 1200 mm 2200 mm 1000 mm
  12.30.10 1200 mm 3000 mm 1000 mm
  15.22.10 1500 mm 2200 mm 1000 mm
  15.30.10 1500 mm 3000 mm 1000 mm
  15.20.14 1500 mm 2000 mm 1400 mm
  15.26.14 1500 mm 2600 mm 1400 mm
  15.33.14 1500 mm 3300 mm 1400 mm
  20.33.15 2000 mm 3300 mm 1500 mm
  20.40.15 2000 mm 4000 mm 1500 mm

 • Ke stažení

Dotaz na produkt