Tehokasta ruuvikompressorin osien tarkastusta

Paras Tehokkuus Monimutkaisten Roottorikokoonpanojen Kohdalla

Yhteystiedot

GLOBAL S coordinate measuring machine (CMM)

Markkinoiden yleisimmin käytettyihin ilmakompressorimalleihin kuuluvilla ruuvikompressoreilla on korkea kysyntä. Nämä tiukkojen toleranssien osat vaativat tarkastusratkaisun, joka on sekä erittäin tarkka että takaa mahdollisimman nopeat skannaukset varmistaen näin parhaan mahdollisen tehokkuuden.

Positiivisen syrjäytyspumpun periaatteella toimivat ruuvikompressorit on suunniteltu käymään vuorokauden ympäri. Ne työntävät kahden synkronoidun roottorin avulla jatkuvaa tasaista ilmavirtaa kompressorin läpi aikaansaaden paineen erittäin tehokkaasti, mutta silti alhaisella melutasolla.

Ruuvikompressorit ovat välttämätön tehonlähde muun muassa ilmailuteollisuuden, autoteollisuuden ja energiantuotannon alalla. Tuotantoalalla paineilmaa käytetään usein hitsaus- ja leikkauslaitteissa, kappaleiden irrottamisessa muoteista, hiekkapuhalluksessa ja metallin työstössä, työstökoneissa, paineilmakäyttöisissä työkaluissa ja monissa muissa toiminnoissa. Koska niin monet päivittäiset toiminnot ovat tämän tekniikan varassa, ruuvikompressorien valmistajien on ensiarvoisen tärkeää varmistaa tuotteidensa laatu ja siten niiden luotettavuus ja pitkä käyttöikä.

Ruuvikompressorin tehokkuus on kiinni äärimmäisen tarkoista välyksistä toisaalta itse roottorien välillä, toisaalta roottorien ja kompressorin rungon välillä. Lohkojen välisten välysten tulee olla mahdollisimman pieniä, jotta saavutetaan mahdollisimman suuri puristus ja teho samalla varmistaen, etteivät roottorit pääse koskettamaan toisiaan. Epätarkkaan mitattu poistoliitäntä voi aiheuttaa puutteellisen puristuksen tai liiallisen puristuksen, jolloin ylimääräistä energiaa kuluu kaasun vuotaessa roottorien kytkennästä. 

Paras mahdollinen skannausteho

GLOBAL S -koordinaattimittauskonealustan ansiosta käyttäjät voivat valita tuottavuutta edistävän tekijän tarkastustavoitteiden mukaan. Throughput-ominaisuuspaketti on sisältämiensä työkalujen ja tekniikan ansiosta ihanteellinen ratkaisu tehokkuutta kaipaaville ruuvikompressorien valmistajille.

Järjestelmän Compass-tekniikka nopeuttaa ja tarkentaa skannausta entisestään. Joustavat liitokset käyttöjärjestelmän ja rungon välillä sekä laiteohjelmiston algoritmit vähentävät merkittävästi tärinän vaikutuksia huippunopean skannauksen aikana. Myös Fly2 Mode -tila lisää tehoa laskemalla ja luomalla automaattisesti tehokkaimmat reitit mittauspisteiden välillä lyhentäen ohjelman suoritusaikoja.

Saatavissa olevat anturit optimoivat GLOBAL S:n ruuvikompressorin eri osien mittausta varten. Indeksoivalla HH-AS8-T2.5-mittakärjellä varustettu HP-S-X1-skannausanturi tuo erinomaista monipuolisuutta ruuvikompressorin eri pintojen mittaukseen. Anturin akselit eivät ole kiinteitä, joten se liikkuu kohtisuorassa mitattavan kohteen pintaan nähden. Monipuolisuuden ja tarkkuuden lisäksi kone parantaa tehokkuutta jatkuvalla skannauksella.

Ajansäästöä oikealla ohjelmistolla

Throughput-ominaisuuspaketti sisältää PC-DMIS-metrologiaohjelmiston, joka sopii täydellisesti tarkkuutta ja tehokkuutta vaativiin ruuvikompressorien tarkastuksiin. Ohjelmiston QuickScan-toiminto voi lyhentää mittausrutiinin luontia jopa 90 %, ja INSPECT-sovellus voi parantaa tehokkuutta mahdollistaen monimutkaisten tarkastusten tekemisen PC-DMIS-ohjelmistoa käynnistämättä. PC-DMIS-ohjelmiston koneen tilahälytykset vapauttavat arvokkaita resursseja massatuotantoympäristöissä, ja käyttäjät voivat koordinaattimittauskoneen tarkkailun sijaan keskittyä muihin tehtäviin. GLOBAL S:ään on saatavissa myös koneen tilan osoittavat merkkivalot. GLOBAL S -koordinaattimittauskoneen Throughput-ominaisuuspaketin edistykselliset ratkaisut voivat merkittävästi lyhentää mittausjaksoja tehostaen tuottavuutta ja mahdollistaen tarkastuksen jatkokehittämisen esimerkiksi lavausta ja automaatiota lisäämällä.