PC-DMIS IP

PC-DMIS IP (Ölçüm Planlaması) – Kağıtsız ölçümü gerçeğe dönüştürür

Ürün Sorgulama

PC-DMIS IP tasarım ve ölçümü ilişkilendirir. Inspection Planner iki parçadan oluşur, bir CAD barındırma veya ayrı modül olan IP Planner, ve PC-DMIS barındırma modülü olan IP measure. Bunları bir arada kullanarak müşteriler kendi CAD modelleri içine tasarım amaçlarını işleyebilir ve PC-DMIS ölçüm yazılım paketlerinin (CMM, Vision, NC, vs.) otomatik olarak bunları ölçüm programlarına dönüştürmesini sağlayabilir. PC-DMIS Inspection Planner CAD ve ölçüm arasındaki uçurumu kaldırmaktadır.

PC-DMIS IP kağıtsız ölçümü gerçeğe dönüştürür. CAD sisteminden ölçüm aracına tasarım amacını alma süreci zahmetli, yavaş ve hataya açıktır. Tasarım mühendisleri parça çizimlerini elle işaretlerdi. Ardından bu işaretlerin muayeneciler tarafından doğru yorumlanıp ölçüm yazılımına doğru parametreleri girmelerine güvenirlerdi. PC-DMIS Inspection Planner buna bir son verdi. Artık tasarımcılar çizimlerini elektronik olarak işaretliyor ve bu işaretler CAD modellerinin bir parçası haline geliyor. Gerçekten de kağıtsız bir süreç ve kullanıcılar bunun faydalarının keyfini sürüyor.

PC-DMIS IP otomatik olarak ölçüm programlarını inşa eder. PC-DMIS iç modülü olan IP Measure, CAD ile oluşturulmuş Ölçüm Planlarını yorumlar. Bunu yaparken hangi özellikleri ölçmesi gerektiğini ve bunları nasıl ölçeceğini belirler. Bu işler tamamlandığı zaman, özellikler arasındaki ilişkileri oluşturur, uygun toleransları uygular ve rapor şablonunu oluşturur. Son olarak, parçaları ölçerken probu konumlandırmak için gerekli hareketleri oluşturur. Bir zamanlar günler süren işler artık dakikalarla tamamlanabiliyor.

PC-DMIS IP ölçüm sıralamalarını optimize eder. Ölçüm yazılım satıcıları uzun zamandır probe yolu optimizasyonu fikrini kovalamışlardır. Uzun ve zorlu düzenleme oturumlarından geçmek zorunda kalmadan bir problama sıralamasından verimsizlikleri yok edebilme olasılığı her zaman çekici gelmiştir. IP Planner’ın çıkışı ile bu bir gereklilik halini almıştır. Tasarımcıların Ölçüm Planı geliştirirken bir parçanın ölçülmesi için en verimli yol konusunda kafa yormaları hiç uygun değildi. Bu nedenle Wilcox Associates bir Prob Yolu Optimizatörü (Probe Path Optimizer) geliştirdi. IP Measure bir planı programa dönüştürdüğünde, kullanıcı tek bir fare tıklaması ile verimsizliklerini kaldırabilir.

PC-DMIS IP sürüm kontrol problemlerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Bu yazılımı bir Direct CAD Interface (DCI) ile birlikte kullanmak, yıllar boyunca ölçüm operasyonlarında sorun çıkartan sürüm kontrol problemlerinin hepsi olmasa da büyük çoğunluğunu ortadan kaldırabilmektedir. Bir DCI olduğunda, ölçüm yazılımı bir CAD modeli ve ilişkili Ölçüm Planı değiştiğinde bunu "bilir." Bu olduğunda IP Measure operatörü bilgilendirir ve ya mevcut ölçüm programını kullanma ya da yeni bir tane oluşturma seçeneklerini sunar. Artık üreticiler bir ürünü belli bir tasarıma göre inşa edip bir başkasına göre ölçmek konusunda endişelenmek zorunda değiller. PC-DMIS Inspection Planner tasarım ve ölçüm arasındaki çevrimi akıcı bir şekilde kapatmaktadır.
  • İndir
    PC-DMIS brochure
    İndir