PC-DMIS IP

PC-DMIS IP (Inspection Planner) – bezpapírová kontrola se stává skutečností

Dotaz Na Produkt

Software PC-DMIS IP propojuje procesy konstrukce a kontroly. Software Inspection Planner sestává ze dvou modulů: IP Planner (v systému CAD nebo samostatný modul) a IP Measure, což je rezidentní modul softwaru PC-DMIS. Jejich společným využitím zákazníci zakomponují projektový záměr do svých modelů CAD a libovolným kontrolním softwarovým balíčkem PC-DMIS (CMM, Vision, NC atd.) je automaticky překonvertují na kontrolní programy. Software PC-DMIS Inspection Planner překonává propast mezi systémem CAD a kontrolními procesy.

V softwaru PC-DMIS IP se bezpapírová kontrola stává realitou. Proces přenesení konstrukčního záměru ze systému CAD do měřicích zařízení býval v minulosti těžkopádný, pomalý a náchylný k chybám. Konstruktéři museli zanášet poznámky do výkresové dokumentace k dílům ručně. Pak bylo potřeba spolehnout se na kontrolory, jejich interpretaci poznámek a zadání správných parametrů do kontrolního softwaru. Software PC-DMIS Inspection Planner učinil takové praxi konec. Konstruktéři nyní opatří výkresy poznámkami elektronicky a tyto poznámky se pak stávají součástí modelů CAD. Tento proces je skutečně bezpapírový a uživatelé mohou využívat všechny jeho výhody.

Software PC-DMIS IP automaticky vytvoří kontrolní programy. IP Measure (rezidentní modul softwaru PC-DMIS) zajišťuje interpretaci kontrolních plánů vytvořených systémem CAD. Tím se určí, jaké prvky mají být měřeny a také způsob, jímž má být měření provedeno. Po skončení těchto úloh bude stanoven vztah mezi prvky, budou aplikovány příslušné tolerance a vygeneruje se šablona výkazu. V neposlední řadě dojde i k vytvoření pohybů potřených k polohování sondy v průběhu měření dílu. Úlohy, jejichž naprogramování dříve zabralo několik dnů, jsou nyní otázkou několika minut.

Software PC-DMIS IP optimalizuje měřicí sekvence. Dodavatelé měřicího softwaru se dlouhodobě zabývají myšlenkou optimalizace dráhy sondy. Představa možnosti odstranění neefektivit ze snímacích sekvencí, aniž by bylo nutné podstupovat dlouhé a nepříjemné úpravy, byla vždy velmi přitažlivá. S příchodem modulu IP Planner se to stalo nutností. Nebylo možné požadovat od konstruktérů, aby se při vývoji kontrolního plánu zabývali co nejefektivnějším způsobem měření dílu. Z tohoto důvodu společnost Wilcox Associates vyvinula optimalizátor dráhy sondy. Po převedení plánu modulem IP Measure do programu mohou uživatelé provést odstranění jeho neefektivnosti jednoduchým klepnutím myší.

Software PC-DMIS IP napomáhá odstraňovat problémy se správou verzí. Použití tohoto softwaru spolu s rozhraním DCI (Direct CAD Interface) dokáže eliminovat veškeré nebo většinu problémů správy verzí, jež dříve v oblasti kontrolních operací dlouho působily potíže. S rozhraním DCI měřicí software „rozpozná“, kdy došlo ke změně v modelu CAD a přidruženého kontrolního plánu. Jestliže k tomu dojde, modul IP Measure upozorní obsluhu a nabídne možnost použít stávající měřicí program nebo vygenerování nového. Výrobci se již nemusí znepokojovat vytvářením výrobků podle jedné konstrukce a jejich proměřováním podle jiné. Software PC-DMIS Inspection Planner bezproblémově uzavírá smyčku mezi konstrukčními a kontrolními procesy.