PC-DMIS IP

PC-DMIS IP (Inspection Planner – planowanie kontroli) – komputerowa kontrola to rzeczywistość

Formularz zapytania o produkt

PC-DMIS IP łączy projekt i kontrolę. Inspection Planner składa się z dwóch części: IP Planner, może pracować jako moduł programu CAD lub osobno oraz IP Measure – moduł dla programu PC-DMIS. Korzystając jednocześnie z obu modułów, użytkownik może na podstawie modeli CAD zaplanować kontrolę, a następnie wykorzystać dowolny z pakietów kontrolnych programu PC-DMIS (CMM, Vision, NC, etc.) do przekształcenia planu w program pomiarowy. PC-DMIS Inspection Planner likwiduje przepaść między programami CAD i procesem kontroli.

PC-DMIS IP sprawia, że komputerowa kontrola to rzeczywistość. Proces przeniesienia planu kontroli z systemu CAD do maszyny kontrolującej był kłopotliwy i powolny. Inżynierowie ręcznie oznaczali rysunki części. Następnie liczyli na osoby odpowiedzialne za kontrolę, które miały odpowiednio zinterpretować oznaczenia na rysunkach i wprowadzić właściwe parametry do oprogramowania kontrolującego. PC-DMIS Inspection Planner raz na zawsze zakończył ten żmudny proces. Teraz, projektanci oznaczają swoje rysunki elektronicznie, a oznaczenia te stają się częścią modeli CAD. Jest to całkowicie elektroniczny proces, który ma wiele zalet.

PC-DMIS IP automatycznie tworzy programy kontrolne. IP Measure, moduł PC-DMIS, interpretuje plany kontroli wykonane na modelach CAD. Podczas interpretacji, oprogramowanie określa elementy, które mają zostać pomierzone oraz sposób wykonania pomiaru. Po wykonaniu tych zadań, ustalane są związki między elementami, następnie program określa odpowiednie tolerancje i generuje raport. Ostatnim, ale niemniej ważnym elementem planowania jest określenie koniecznych ruchów sondy podczas pomiaru części. Praca, która kiedyś zajmowała dni teraz zajmuje minuty.

PC-DMIS IP optymalizuje sekwencje pomiarowe. Dostawcy oprogramowania pomiarowego przez długi czas dążyli do optymalizacji ruchów głowicy pomiarowej. Możliwość wyeliminowania nieefektywnych ruchów z sekwencji sondowania bez konieczności długotrwałej edycji sesji zawsze był atrakcyjna. Z chwilą wprowadzenia oprogramowania IP Planner, eliminowanie zbędnych ruchów stało się koniecznością. Oczekiwanie, że projektanci będą obmyślać najbardziej efektywny sposób pomiaru części podczas opracowywania planu kontroli było nierealne. Dlatego więc, firma Wilcox Associates opracowała program Probe Path Optimizer (optymalizacja ruchów sondy pomiarowej). Gdy IP Measure przekształci plan w program kontrolny, użytkownik może usunąć zbędne ruchy sondy za pomocą pojedynczego kliknięcia.

PC-DMIS IP pomaga wyeliminować problemy wynikające z różnic w wersjach projektu części. Korzystając z PC-DMIS IP oraz Direct CAD Interface (DCI) użytkownik może wyeliminować większość, jeśli nie wszystkie problemy wynikające z różnic w wersjach projektów, które przez lata nękały osoby odpowiedzialne za kontrole części. Dzięki DCI, oprogramowanie pomiarowe “wie” kiedy model CAD i skojarzony z nim plan kontroli zostały zmienione. Gdy zajdzie taka okoliczność, IP Measure poinformuje operatora i zaproponuje wykorzystanie istniejącego planu pomiarowego lub wygenerowanie nowego. Producenci nie muszą już martwić się, że część jest budowana i kontrolowana według różnych projektów. PC-DMIS Inspection Planner łączy projekt i proces kontroli.