PC-DMIS IP

PC-DMIS IP (Inspectie Planner) - Maakt papierloze inspecties een realiteit

Product Onderzoek

PC-DMIS IP koppelt ontwerp en inspecties. Inspection Planner bestaat uit twee delen, IP Planner, ofwel een CAD resident of zelfstandige module, en IP measure, een PC-DMIS residente module. Door gebruik van deze combinatie kunnen klanten ontwerpgegevens inbouwen in hun CAD modellen. Elk van de PC-DMIS inspectiesoftwarepakket (CMM, Vision, NC, etc.) converteert deze automatisch tot inspectieprogramma's. PC-DMIS Inspection Planner sluit het gat tussen CAD en inspectie.

PC-DMIS IP maakt papierloze inspectie een realiteit. Het proces om de ontwerpgegevens van het CAD systeem over te brengen naar het inspectieapparaat was vroeger omslachtig, langzaam en zeer foutgevoelig. Ontwerpers werkten de tekeningen handmatig bij. Daarna waren zij afhankelijk van de meetoperators om de annotaties te interpreteren en de juiste parameters in de inspectiesoftware in te voeren. PC-DMIS Inspection Planner sluit dit hoofdstuk af. Ontwerpers annoteren hun tekeningen nu elektronisch en de annotaties worden onderdeel van hun CAD modellen. Dit is werkelijk een papierloos proces en gebruikers genieten de voordelen.

PC-DMIS IP bouwt automatisch inspectieprogramma's. IP Measure, de PC-DMIS residente module, interpreteert de uit de CAD ontstane inspectieplannen. Hierbij wordt bepaald welke elementen moeten worden gemeten en hoe deze moeten worden gemeten. Als dit eenmaal klaar is, wordt de relatie tussen de elementen vastgesteld, de betreffende toleranties toegepast en een rapportagesjabloon gegenereerd. Tenslotte bepaalt het de benodigde bewegingen om de taster in positie te brengen om het component te meten. Klussen, die vroeger dagen kostten om te programmeren, zijn nu in luttele minuten gereed.

PC-DMIS IP optimaliseert de meetvolgorde. Leveranciers van meetsoftware hebben het idee van optimalisatie van de tasterbeweging lange tijd nagestreefd. De mogelijkheid om inefficiënties uit de tasterbeweging te verwijderen, zonder lange en pijnlijke sessies te hoeven doorlopen, is altijd aantrekkelijk geweest. Met het ontstaan van IP Planner werd dit een noodzaak. Om de ontwerpers al tijdens de ontwikkeling van inspectieplannen te laten nadenken over de meest efficiënte manier om een component te meten, was niet haalbaar. Dus ontwikkelde Wilcox Associates een Tasterbeweging Optimalisatiemodule. Als IP Measure een plan eenmaal heeft omgezet in een programma, kan de gebruiker de inefficiënties met een enkele muisklik verwijderen.

PC-DMIS IP helpt bij het elimineren van versiecontroleproblemen. Met behulp van deze software samen met een Direct CAD Interface (DCI) kunnen de meeste, zo niet alle, problemen worden geëlimineerd met versiecontrole, zoals die inspectiebewerkingen jaren hebben achtervolgd. Met een actieve DCI weet de meetsoftware wanneer een CAD model en het bijbehorende inspectieplan zijn gewijzigd. Als dat gebeurt signaleert IP Measure de operator en geeft de optie om het bestaande meetprogramma te gebruiken of een nieuwe te genereren. Fabrikanten hoeven zich niet langer zorgen te maken over het bouwen van een product volgens een ontwerp en vervolgens te meten volgens een ander. PC-DMIS Inspection Planner sluit naadloos de lus tussen ontwerp en inspectie.