CALIPRI C12 / C12 Cobot

Otomotiv Yüzey ve Boşluk Denetimi için Tam Otomatik Hat İçi Ölçüm Çözümleri

Başlamaya hazır mısınız?

Bir uzmanla konuşun ve Hexagon'un kuruluşunuz için neler yapabileceğini keşfedin.
Tam otomatik yüzey ve boşluk ölçümü sunan CALIPRI C12 / C12 Cobot hat içi ölçüm sistemleri, gerek otomobil karoseri atölyesinde gerek son montaj hattında montajlanmış kapamalar ve tamponlara sahip otomobil gövdesi montajlarının % 100 denetimini destekler.

CALIPRI C12 ve CALIPRI C12 Cobot temassız denetim çözümleri, çeşitli endüstriyel robotlar ile birlikte robot ve insan etkileşimine izin veren hafif ağırlıklı ve birlikte çalışan robotlarla da uyumludur. CALIPRI C12 sistemi hem endüstriyel robotlar hem de hatta programlanabilir akıllı kontrol ünitesi (PLC) sistemiyle entegredir böylece denetim hücresi, hat üzerindeki birden fazla modele tam olarak uyarlanabilir. CALIPRI C12 sistemleri genelde araç gövdesi (BiW) hattında veya yeniden işleme istasyonlarında kullanılırken CALIPRI C12 Cobot modeli ise genellikle son montaj hatlarına kurulur. CALIPRI C12 Cobot hücresi daha az yer kaplar ve son montajda birlikte çalışan ünitelerin yakın mesafede çalışmaları için yeni yollar sağlar. Her iki sistem için, gerçek zamanlı sonuçlar otomatik olarak görüntülenir ve yeniden işleme istasyonlarında yeniden işlemeyi ya da ayarlamayı yönlendirebilir. Ayrıca robotik montaj işlemleri için kompanzasyon verileri de sağlayabilirler. 

CALIPRI tam otomatik ölçüm sistemleri, araç gövdesi montaj hatları için hat içi yüzey ve boşluk denetimi ve boyadan sonra ya da son montajda hat içi yüzey ve boşluk denetimi dahil olmak üzere, birden fazla otomotiv üretim aşamasında kullanılır. Dur/ilerle ya da hareketli hat ölçümleri de desteklenmektedir.

Automotive flush and gap measurement

Whether it’s a compact vehicle or a luxury model, the aesthetics of a car are an increasingly decisive criteria in the customer purchase decision.

CALIPRI C12 / C12 Cobot | Profil, yüzey ve boşluk ölçümü

CALIPRI C12 / C12 Cobot | Profil, yüzey ve boşluk ölçümü