CALIPRI C12 / C12 Cobot

Helt automatiserade inline-mätlösningar för inspektion av gap and flush i fordonsindustrin

Är du redo att komma igång?

Prata med en expert och upptäck vad Hexagon kan göra för din organisation.
Inline-mätsystemen CALIPRI C12 / C12 Cobot erbjuder helautomatiserad gap and flush-mätning och stöder 100-procentig inspektion av bilkarossmontering med monterade förslutningar och stänkskärmar antingen i verkstaden eller vid slutmonteringsbandet.

De kontaktfria inspektionslösningarna CALIPRI C12 och CALIPRI C12 Cobot är kompatibla med flertalet industriella robotar samt med lättvikts- och samarbetsrobotar som möjliggör interaktion mellan robot och människa. CALIPRI C12-systemet är integrerat med både de industriella robotarna och PLC-systemet vilket gör inspektionscellen helt anpassningsbar till flera modeller i produktionslinjen. CALIPRI C12-system används vanligen vid råkarosslinjen (BiW) eller vid omarbetningsstationer, medan modellen CALIPRI C12 Cobot vanligen installeras vid slutmonteringsbanden. CALIPRI C12 Cobot har ett mindre fotavtryck och erbjuder nya sätt för slutmonteringspersonal att arbeta i närheten. För båda systemen visas resultaten automatiskt i realtid och kan tjäna som vägledning under omarbetning och justering vid omarbetningsstationer. De kan också ge kompensationsdata för robotiserade monteringsarbeten. 

De helautomatiserade CALIPRI-mätsystemen används i flera produktionsfaser inom fordonsindustrin, inklusive inline-inspektion av gap and flush vid montering av råkaross, och inline-inspektion av gap and flush efter målning eller vid slutmontering. Det finns även stöd för stop/go- eller löpande band-mätning.

Automotive flush and gap measurement

Whether it’s a compact vehicle or a luxury model, the aesthetics of a car are an increasingly decisive criteria in the customer purchase decision.

CALIPRI C12 / C12 Cobot | Mätning av profil, jämnhöjd och gap

CALIPRI C12 / C12 Cobot | Mätning av profil, jämnhöjd och gap