บริการเช่าอุปกรณ์การวัด

ลดเวลาหยุดทำงานและมั่นใจในผลผลิตด้วยบริการเช่าอุปกรณ์การวัดแบบระยะสั้นและระยะยาวสำหรับผลิตภัณฑ์การวัดจาก Hexagon

Rental

การเช่าอุปกรณ์การวัดเป็นทางออกที่ดีสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความท้าทายในการวัดอันมากมาย เมื่อผู้ผลิตไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอ การเช่าเครื่องมือวัด 3 มิติ หรืออุปกรณ์การวัดอื่นๆเป็นวิธีที่ดีสำหรับการ

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอันฉับพลันในการผลิต รักษาความความคล่องตัวในการผลิต และหลีกเลี่ยงปัญหากระบวนการคอขวดในขั้นตอนการผลิต
ปรับกระบวนการทำงานให้เข้ากับความต้องการในการวัดที่มีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น การวัดรูปทรงที่ไม่มาตรฐาน และ ชิ้นงานที่มีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนต่ำ
รักษาผลิตผลและลดเวลาหยุดทำงานเมื่อเครื่องมือวัด 3 มิติของคุณกำลังถูกซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ อยู่ในขั้นตอนการสอบเทียบ
ทดสอบการทำงานของเทคโนโลยีการวัดและความเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานของลูกค้า รวมถึง คำนวนผลตอบแทนการลงทุน   
บริการเช่าอุปกรณ์การวัดของ Hexagon Manufacturing Intelligence มุ่งเน้นในการมอบความหยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการวัดให้กับองค์กร เพื่อทำให้องค์กรสามารถรักษาคุณภาพในการผลิต รวมถึง ตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นโดยทันที 
ผู้ผลิตสามารถเช่าอุปกรณ์การวัดจากหลากหลายผลิตภัณฑ์ของ Hexagon Manufacturing Intelligence ประกอบไปด้วย เครื่องมือวัด 3 มิติ เครื่องมือวัด 3 มิติแบบพกพา หัววัด 3 มิติแบบเลเซอร์สแกนเนอร์ เครื่องวัด 3 มิติแบบใช้แสงและการถ่ายภาพ และ ซอฟต์แวร์การวัด โดยผู้ผลิตสามารถเช่าอุปกรณ์การวัดแบบระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง สามารถติดตั้งไว้ที่สถานที่การผลิตของลูกค้า หรือ สามารถเข้ามาใช้ที่ศูนย์การทำงานของ Hexagon เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถสร้างแพคเกจการเช่าอุปกรณ์การวัดของตัวเอง โดยการเช่าอุปกรณ์การวัดจะอยู่ในสัญญาการบริการที่ลูกค้ากำหนดรายละเอียดด้วยตัวเอง เพื่อที่อุปกรณ์เหล่านี้สามารถถูกนำมาใช้งานในช่วงเวลาที่เครื่องมือวัดของลูกค้ากำลังได้รับการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม เครื่องมือวัด 3 มิติแบบพกพาของ Hexagon เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและได้รับความนิยมสำหรับโปรเจคการวัดระยะสั้น อย่างเช่น การวัดชิ้นงานที่มีรูปร่างไม่มาตรฐาน ในขณะเดียวกัน หากคุณต้องการความสามารถในการสแกนหรือแขนวัดขนาดยาวเพื่อวัดชิ้นงานขนาดใหญ่ รวมถึง แขนวัดขนาดสั้นเพื่อวัดชิ้นงานที่มีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนต่ำ ผลิตภัณฑ์การวัดของ Hexagon Manufacturing Intelligence สามารถตอบสนองความต้องการในการวัดหลากหลายรูปแบบ เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว 

บริการนี้มีเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น ใช้แบบสอบถามนี้เพื่อดูบริการของเราในพื้นที่ของคุณ และตัวแทนจาก Hexagon Manufacturing Intelligence จะติดต่อคุณกลับโดยทันที