Hyrsystem

Undvik driftavbrott och säkerställ produktivitet vid inspektion med både kort- och långsiktiga hyralternativ för Hexagons olika mätlösningar.

Kontakta oss

Rental systems

Att hyra mätutrustning är en idealisk lösning för att kunna bibehålla produktionseffektivitet när man ställs inför inspektionsutmaningar. När tillverkare inte har de nödvändiga resurserna kan de hyra koordinatmätmaskiner (CMM) eller portabla mätsystem, vilket kan vara ett snabbt och effektivt sätt att:

  • Klara av en plötslig ökning i produktionen, bibehålla smidighet i tillverkning och undvika mättekniska flaskhalsar
  • Anpassa sig till kortsiktiga förändringar inspektionsbehov, såsom icke-standardiserade geometrier eller detaljer med snävare toleranser
  • Bibehåll produktionsvolym och undvik driftavbrott när andra mätsystem håller på att repareras, kontrolleras eller kalibreras 
  • Testa om en särskild mätteknik skulle vara idealisk för en kunds nya applikation och utför verklighetsbaserad avkastningsanalys

Hexagon Manufacturing Intelligence hyrservice för mätsystem handlar om att erbjuda den flexibilitet och smidighet vid inspektion som organisationer behöver ha för att bibehålla kvalitet medan de tillgodoser förändrade produktionskrav samtidigt som det inträffar.

Tillverkare kan hyra system från Hexagons hela utbud av mätprodukter, inklusive CMMportabla mätarmarlasertrackersystem3D-laserscannersystemScanners med vitt ljus (WLS), och mätprogramvara. Mätmaskiner kan hyras både kort- och långsiktigt; de kan installeras på din egen anläggning eller användas vid ett av Hexagons center. 
 
Portabla system för uthyrning kan paketeras så att de blir en del av ett dedikerat serviceavtal, vilket säkerställer att mätlösningar alltid finns till hands vid rutinmässigt underhåll eller reparationer. Hexagons portabla mätarmar är också ett populärt och kostnadseffektivt alternativ för kortsiktiga mätprojekt, såsom plötsliga icke-standardiserade mätbehov. Vårt utbud av mätarmar är perfekt anpassade för att snabbt kunna implementeras i din kvalitetsprocess, vare sig du genast behöver kapacitet för scanning, längre armar för att inspektera större delar, eller kortare armar för att tillgodose snävare toleranser. 

Den här tjänsten finns bara på vissa marknader. Använd förfrågningsblanketten för att få reda på vad som erbjuds i ditt område så kommer en lokal representant för Hexagon Manufacturing Intelligence att kontakta dig.