การสร้าง Part Program และคำปรึกษาในการใช้งาน

บริการสร้าง Part Program นอกสถานที่และในสถานที่ และคำปรึกษาในการใช้งานสำหรับผู้ผลิต

Part Programming and Application Consultancy

การรับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการรักษาผลิตภาพการผลิต คุณอาจมีปัญหาด้านขาดแคลนนักเขียนโปรแกรม หรือ คุณอาจต้องการสร้างโปรแกรมเพียงอันเดียวสำหรับชิ้นงานหลายๆชิ้น ด้วยบริการจาก Hexagon Manufacturing Intelligence คุณสามารถรับการสนับสนุนด้านการสร้างโปรแกรมหรือในการทำงานทั่วไป สำหรับการเปิดตัวโปรเจคหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีความซับซ้อนเกินไปสำหรับความสามารถและทรัพยากรของคุณ 

Hexagon Manufacturing Intelligence พร้อมที่จะทำงานกับคุณในทุกรูปแบบ เพื่อระบุความต้องการของคุณและสร้างโปรแกรมตามความต้องการของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เครื่องมือและกระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด

ไม่ว่าจะเป็นโปรเจคระยะสั้นหรือระยะยาว Hexagon Manufacturing Intelligence สามารถมอบบริการให้คำปรึกษากับผู้ผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การบินและอวกาศ ยานยนต์ พลังงาน และอุตสาหกรรมการแพทย์ เราสามารถสร้างโปรแกรมแบบออฟไลน์ที่ศูนย์การทำงานของ Hexagon โดยไม่จำเป็นต้องใช้ชิ้นงานของคุณ หรือ เราสามารถสร้างโปรแกรมที่ศูนย์การทำงานของคุณเช่นเดียวกัน โดยเราจะใช้งานเครื่องมือของคุณ เพื่อสร้างการทำงานที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณที่สุด 

Hexagon มีทีมนักเขียนโปรแกรมและวิศวกรแอพพลิเคชั่นทั่วโลก รวมถึง เครือข่ายผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์สูง เพราะฉะนั้น เราสามารถมอบความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ให้กับคุณ และให้คำปรึกษาที่ดีสำหรับโปรเจคมาตรวิทยาของคุณ

ความสามารถของเราประกอบไปด้วย

  • Custom operator interfaces (รวมถึงหน้าจอสัมพัส)
  • ชิ้นส่วนที่มีรูปทรงซับซ้อนและพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
  • Interface with automation and customised logic routines
  • ซอฟต์แวร์ PC-DMIS 
  • Barcode reader device integration
  • Customised reports.