Pronájem systémů

Prostřednictvím krátkodobého nebo dlouhodobého pronájmu měřicích systémů zabráníte prostojům ve výrobě a zajistíte produktivitu kontrol.

Rental systems

Pronájem měřicího vybavení je ideálním řešením pro zachování efektivity výroby ve světle četných nároků na kontroly kvality. Pokud výrobci nemají požadované zdroje k dispozici, pronájem souřadnicových měřicích strojů (SMS) nebo přenosných měřicích systémů může představovat rychlý a účinný způsob, jak:

  • Splnit náhlé nárazové nárůsty ve výrobě, zachovat pružnost výroby a zabránit úzkým místům při měření.
  • Přizpůsobit se krátkodobým změnám v požadavcích na kontrolu, například nestandardním geometriím nebo dílům s přísnými tolerancemi.
  • Zachovat výrobní výkon a zabránit prostojům v případě, že se na ostatních měřicích systémech  provádí servis nebo kalibrace. 
  • Otestovat, zda bude konkrétní měřicí technologie ideální pro novou aplikaci zákazníka a provádět reálnou analýzu návratnosti investice.

Služba pronájmu měřicího systému slouží k zajištění flexibility kontroly, jakou výrobci potřebují, aby udržely kvalitu a současně dokázaly reagovat na aktuální změny pracovního zatížení.

Lze si mohou pronajmout systémy z celé řady měřicích produktů Hexagon včetně SMSpřenosných měřicích ramenlaser trackerů3D laserových skenerůskenerů s bílým světlem (WLS) a metrologického softwaru. Pronájem měřicích strojů může být krátkodobý nebo dlouhodobý a stroje mohou být nainstalovány u vás, nebo používány v centru společnosti Hexagon. 

Pronájem mobilních systémů je možné zahrnout do specializované servisní smlouvy tak, aby byl měřicí systém k dispozici během rutinní údržby či opravy. Přenosná měřicí ramena Absolute Arm jsou rovněž populární a cenově dostupnou možností pro krátkodobé projekty měření a jsou dokonale připravena pro rychlou implementaci do procesu kontroly kvality. 

Tato služba je dostupná pouze v některých zemích.