Mättjänst och kontrollavtal

Hexagon erbjuder mätrådgivning och kontrollavtalstjänster för att optimera kvalitetsprocesser inom en rad olika branscher och typer av verktyg, fixturer och komponentgrupper.

Kontakta oss

Ibland kan det vara helt avgörande att ta in en tredje part för att bibehålla produktivitet i dina kvalitetsprocesser. Hexagon Manufacturing Intelligence kan snabbt och kostnadseffektivt tillhandahålla den utrustning och expertis som du behöver, oavsett om du står inför ökade produktionskrav, saknar resurser eller behöver hjälp med mer komplexa mätarbeten.

Vårt erfarna team erbjuder dimensionell inspektion, kvalitetsrådgivning och verifieringstjänster från tredje part för alla typer av branscher och för alla typer av verktyg, fixturer och komponentgrupper. 

Om du är i behov av stöd för att förbättra din verksamhet och driva produktivitet kan Hexagons kunniga tekniker hjälpa dig att identifiera förbättringsmöjligheter genom en rad olika rådgivningstjänster: 

  • Optimering av cykeltider. För att hjälpa dig att driva din konkurrenskraft i dagens moderna, snabba produktionskedjor, erbjuder våra experter rådgivning och utvärdering i fråga om mätprocesser för att minska dina inspektionstider och kostnader. 
  • Optimering av precision. Vårt serviceteam kan öka tilltron till dina resultat och kvalitetsprocesser genom att hjälpa dig hitta den idealiska lösningen som ger dig de mest exakta och reproducerbara resultaten för dina specifika mätarbeten.   
  • Optimering vid fixturering av nya delar. En rad olika faktorer – alltifrån vikt till materialets känslighet – kan göra det svårt att hitta det idealiska fixtureringssystemet. Vår rådgivningstjänst kommer att hjälpa dig att hitta rätt lösning. 

Om du har några inspektionsproblem kan du vara säker på att våra tekniska experter finns till hands för att erbjuda responsiv support på distans via telefon.  

Med vår avancerade portabla mätutrustning kan vi genomföra snabba kontroller med hög noggrannhet på din anläggning eller på något av våra lösningscenter. Beroende på dina behov kan vi erbjuda ett stort urval av koordinatmätmaskiner (CMMs), portabla mätarmarmultisensor- och optiska CMMlasertrackersystem, och scannersystem med vitt ljus.

De inspektionstjänster från tredje part som vi erbjuder följer rådande industristandarder och riktlinjer för att säkerställa kvalitet och garantera att dina delar mäts med precision, uppbackat av våra kvalitetssystem och fullt spårbara data.

Våra tjänster optimerar inspektion, minimerar påverkan på din verksamhet och minskar de totala inspektionskostnaderna oavsett om det handlar om mätningar, kontroll av passform, datainsamling för statistisk processtyrning (SPC), övervakning av deformation/förskjutning eller inspektion under processens gång.

Vi hittar lösningar som passar alla applikationer och önskemål.

I händelse av frånvaro eller ett underbemannat team kan du vända dig till våra tekniker som täcker upp och erbjuder omfattande erfarenhet vad gäller applikationer och inspektionskrav inom alltifrån flyg- via fordons- till elektronikindustrin. Likaså kan vi erbjuda komplett support om så behövs när inköp av mätutrustning inte är kostnadseffektivt för din organisation.

Hexagon Manufacturing Intelligence erbjuder:

  • Erfarenhet. Vårt team av kvalitetstekniker och projektledare har åratal av mångsidig erfarenhet och får regelbunden utbildning i det senaste inom inspektionsutrustning och programvara.
  • Teknik. Vi har den mest moderna, välbeprövade tekniken för noggrann, portabel och snabb koordinatinspektion, inklusive lasertrackers med hög precision, portabla mätarmar och 3D-laserscanners.
  • Kvalitet. Hexagon Manufacturing Intelligence är ett ISO 9001: 2000-registrerat företag med spårbar utrustning i enlighet med nationella och internationella certifieringsmyndigheter.
  • Besparingar. Spara tid och pengar genom att minska eftersläpning vid inspektion och genom att få ut produkter på marknaden med processoptimering, expertrådgivning och den senaste mättekniken.