Ursprunget till koordinatmätmaskiner med ledad arm

ROMER-armen har sitt ursprung i tidigt 1970-tal och Vektor 1, den första mätarmen för rör som utvecklades av Homer Eaton en av grundarna till ROMER från företaget Eaton Leonard.

Kontakta oss

#Arm50

ROMER-armen har sitt ursprung i tidigt 1970-tal och Vektor 1, den första mätarmen för rör som utvecklades av Homer Eaton en av grundarna till ROMER från företaget Eaton Leonard. Alla mätarmar som tillverkats sedan dess har Vektor 1 att tacka för sin existens. Rörmätarmen Vektor 1 var frukten av Homers imponerande kreativitet. Han hade länge varit fascinerad av rör och redan under gymnasiet böjde han avgasrör till trimmade bilar i sitt garage. Det ursprungliga patentet registrerades 18 april 1974 och godkändes med patentnummer 3 944 798. Därmed gjorde Homer Eaton sig förtjänt av att kallas den ledade mätarmens fader.

Den ursprungliga Vektor 1 var monterad på en bänk och använde en kompakt dator som var stor som ett kylskåp med en mycket primitiv programvara, som också var utvecklad av Eaton. Enheten kunde registrera det böjda rörets geometri, som avgasrör, med en uppsättning elektriska kontakter inuti ett V-format huvud.

Det var inte förrän senare som armen konstruerades om för att fånga geometrin för alla slags objekt, inte bara rör. Framgångar inom datatekniken gjorde enheterna ”släpbara” och när den bärbara datorn lanserades blev de verkligen ”portabla”.

1986 blev Homer Eaton och Romain Granger partners och grundade ROMER SARL (som idag är Hexagon vars anläggningar i Oceanside, Kalifornien i USA och Montoire i Frankrike tillverkar ROMER-armar). De hade som mål att lansera en portabel ledad arm på mätmarknaden. Det var nästan helt perfekt timing eftersom det skedde samtidigt med lanseringen av persondatorer och ett ökat behov av 3D-mätning inom den växande flyg- och fordonsindustrin. ROMER system 6 föddes.

Homer Eaton är pensionerad nu men han har ett långt yrkesliv som innovatör och entreprenör bakom sig. Han var involverad i forskning kring och utvecklingen av programvara, elektronik och programvara för mätning och kontroll under hela sin karriär. Han har satt sitt namn på över två dussin patent och hans bidrag till metrologibranschen har verkligen satt sina spår.

I en nyligen utförd intervju av Bill Fetter som är Director of Marketing and Communications på Hexagon berättar Homer Eaton minnen från sin långa karriär. Den gamla teknikpionjären berättar om sina uppfinningar och framgångarna för den ledade armen under mer än tre årtionden:

FETTER: Vilket problem försökte du lösa när du konstruerade Vektor 1?

EATON: Jag försökte mäta den böjda tubformens geometriska väg, snarare än att följa den krävande traditionen med mätning av komponentens längder och vinklar.

FETTER: Vilken nivå av noggrannhet strävade du efter på den tiden?

EATON: Jag försökte uppnå en noggrannhet på 0,8 mm.

FETTER: Visste du att produkten skulle bli en universallösning i mättekniska applikationer?

EATON: Nej, det kunde jag inte ana då.

FETTER: Har du varit med om några aha-ögonblick under produktens historia? Kan du berätta mer om vad som hände?

EATON: Ja, det har jag. Det första aha-ögonblicket var då vi kunde mäta en punkt och en vektor samtidigt. Det var ursprunget till Vektor 1. Den ledade mätarmen för böjda rörformer. Det andra var den steglösa rotationen när vi digitaliserade råa avkodarsignaler och överförde digitala data genom släpringar. Jag minns även armens GridLok-koncept inuti en nästan obegränsad mätgrupp, som gjorde det möjligt att hoppa utan ackumulerande fel. Det bästa var att det utfördes nästan helt utan maskinvara, det är bara en matematisk funktion med trianglar.

FETTER: När bestämde du dig för att övergå från att inspektera rör till andra komponenter?

EATON: 1974 när George Goodreau, som var driftchef på Westinghouse, bad mig att bygga enheter för mätning av blad i ångturbiner på verkstadsgolvet. Vi byggde ett antal roterande armar i detta syfte.

FETTER: När förstod du att den här tekniken kunde bli en helt portabel enhet?

EATON: I slutet av 1980-talet, övertalade Romain Granger mig om att vi kunde bygga en ännu lättare enhet och vika ihop den till en ännu kompaktare form genom att lägga till ännu en axel. Det var ungefär samtidigt som Toshiba introducerade den portabla datorn.

FETTER: Vilka svårigheter stötte ni på i början, med avseende på bärbarheten? homer_eaton.jpg

EATON: Vi hade tre huvudproblem.
1. Få tillgång till en portabel dator. Minidatorn Vektor 1 vägde nästan 20 kilo.
2. Vi passade inte in i koordinatmätmaskinernas värld med granit, väggar och högmod.
3. Vi behövde en stel stödbas för armen.

FETTER: Vilken är den mest spännande applikationen av armen som du har sett?

EATON: Mätning av pianon från Steinway och mätteknikens intåg i konstens värld.

FETTER: Vilket vill du helst uppfinna: Maskinvara eller programvara?

EATON: Maskinvara. Det är mer handfast, utmanande och kreativt.

FETTER: Dina många anteckningsböcker fulla av idéer är legendariska på ROMER. Hur många av idéerna i dessa anteckningsböcker tror du har blivit förverkligade i form av produkter eller produktförbättringar?

EATON: Idéerna har omvandlats till maskinvara, elektronik, programvara ... det har blivit långt över 50 produkter med åren.

FETTER: Var hämtar du din inspiration från?

EATON: Stress ... det är uppfinningarnas moder!

FETTER: Vilka var de svåraste utmaningarna under mätarmarnas utveckling?

EATON: De största utmaningarna var vridningen av ledningarna i armens leder och eliminering av den fasta kopplingen mellan avkodaren och armens axel.

FETTER: När du tänker tillbaka på alla produkter, vilken funktion eller produkt är du mest stolt över?

EATON: Det är definitivt armkalibreringen. Att skapa de matematiska algoritmerna och artefakterna för att kalibrera armen var grunden för vår framgång.

Vector 1 Vintage Arm Clip

This vintage video clip, edited from a 1970's era Eaton Leonard corporate promotional film, shows the original Vector 1 arm in action.

Would you like to know more?

Contact us to find out more or book a demo