Začátky SMS s kloubovým ramenem

Počátky ramena ROMER můžeme vystopovat až do začátku 70. let minulého století, kdy bylo vyvinuto původní měřicí rameno Vector 1 pro měření trubek Homerem Eatonem, spoluzakladatelem společnosti ROMER, ze společnosti Eaton Leonard.

#Arm50

Počátky ramena ROMER můžeme vystopovat až do začátku 70. let minulého století, kdy bylo vyvinuto původní měřicí rameno Vector 1 pro měření trubek Homerem Eatonem, spoluzakladatelem společnosti ROMER, ze společnosti Eaton Leonard. Všechna měřicí ramena vyrobená od té doby vděčí původnímu ramenu Vector 1 za mnohé. Měřicí rameno Vector 1 pro měření trubek vzniklo na základě bohaté představivosti Eatona, který byl trubkami vždy fascinován a vrátil se do doby svých studií na střední škole, kdy ve své garáži ohýbal trubky výfuku pro svá vytuněná auta. Původní patent byl zaregistrován 18. dubna 1974, nakonec mu bylo přiděleno patentové číslo 3,944,798, a Homer Eaton se díky němu může právoplatně nechat titulovat jako otec kloubového měřicího ramena.

Původní rameno Vector 1 se montovalo na pracovní stůl a využívalo kompaktní počítač velikosti chladničky pro primitivní software, který rovněž vyvinul Eaton. Zařízení zachycovalo geometrii ohybu ohnuté trubky, například výfukové trubky, pomocí řady elektrických kontaktů uvnitř hlavy ve tvaru V.

Teprve o dost později bylo rameno znovu objeveno jako zařízení pro zachycení geometrie téměř jakéhokoli objektu – nejen trubek – a díky pokroku v počítačových technologiích se zařízení stala napřed „přemístitelnými“, a potom, s nástupem přenosných počítačů, vskutku „přenosnými“.

V roce 1986 spolu Homer Eaton a Romain Granger založili společnost ROMER SARL (v současnosti závody Hexagon Metrology, ve kterých se vyrábí ramena ROMER v Oceanside, v Kalifornii v USA, a v Montoire ve Francii). Jejích cílem bylo uvést na trh měřicích zařízení přenosné kloubové rameno. Načasování bylo díky nástupu osobních počítačů téměř dokonalé a rychle rostoucí požadavky na trojrozměrné měření v leteckém a automobilovém průmyslu vytvořily poptávku po takovém produktu. Tak vznikl ROMER system 6.

Homer Eaton, dnes penzista, byl celý život vynálezcem a podnikatelem. Po celou svou kariéru byl zapojený do výzkumu a vývoje hardwaru, elektroniky a softwaru pro měření a kontrolu. Jeho přínos metrologii, zaznamenaný pomocí více než dvou desítek patentů na jeho jméno, bude patrný ještě řadu let.

Na svou životní pouť zavzpomínal Eaton v rozhovoru s Billem Fetterem, ředitelem marketingu a komunikace ve společnosti Hexagon Metrology. Ryzí průkopník technologií se podělil o své objevy a pokrok v oblasti kloubových ramen po více než tři desítky let:

FETTER: Jaký problém jste se pokoušel vyřešit, když jste pojal myšlenku vytvořit rameno Vector 1?

EATON: Pokoušel jsem se změřit geometrickou dráhu tvaru ohnuté trubky, spíše než vyřešit obtížnou záležitost měření délek a úhlů prvků komponent.

FETTER: Jaké úrovně přesnosti jste chtěl tehdy dosáhnout?

EATON: Chtěl jsem dosáhnout přesnosti 1/32"...0,8 mm.

FETTER: Představoval jste si produkt jako řešení pro hlavní měřicí aplikace?

EATON: Ne, tehdy ne.

FETTER: Nastaly v historii produktu nějaké naprosto zlomové okamžiky, na které si zvláště vzpomínáte? A pokud ano, za jakých okolností?

EATON: Ano, nastaly. Prvním bylo současné změření bodu a vektoru, což byl zrod modelu Vector 1, kloubového ramena pro měření tvarů ohnutých trubek. Druhým okamžikem byla rotace Infinite, kdy jsme digitalizovali nezpracované signály čítače a přenesli jsme digitální data sběracími kroužky. A posledním byl GridLok, koncept ramena uvnitř prakticky nekonečné obálky měření, umožňující výběrový test bez hromadění chyb. Krása spočívala v tom, že jsme toho dosáhli téměř bez hardwaru; jednalo se pouze o matematickou záležitost s využitím trojúhelníků.

FETTER: V jakém okamžiku jste učinil rozhodnutí přejít od kontroly trubek k jiným komponentám?

EATON: V roce 1974 mě George Goodreau, ředitel výrobního závodu společnosti Westinghouse, inspiroval, abychom vyrobili jednotky pro měření lopatek parní turbíny v dílně. Pro tento účel jsme vyrobili řadu otáčivých ramen.

FETTER: Kdy jste si uvědomil, že tato technologie může přinést skutečně přenosné zařízení?

EATON: Koncem osmdesátých let mě Romain Granger přesvědčil, že můžeme vyrobit dokonce ještě lehčí jednotku a „zabalit“ ji do kompaktnějšího tvaru, když přidáme ještě jednu osu. Bylo to přibližně v době, kdy Toshiba představila přenosný počítač.

FETTER: Jaké byly hlavní počáteční překážky přenosnosti?
 
EATON: Byly zde tři různé kameny úrazu:

1. Potřebovali jsme přenosný počítač. Minipočítač ramena Vector 1 vážil 18 kilo.

2. Museli jsme se odpoutat od světa SMS, tedy světa žuly, stěn a arogance.

3. Potřebovali jsme pro rameno pevnou základnu.

FETTER: Co považujete za nejzajímavější aplikaci s ramenem, jakou jste kdy viděl?

EATON: Měření klavíru Steinway a proniknutí metrologie do světa umění.

FETTER: Co raději vynalézáte: Hardware nebo software?

EATON: Hardware. Je to hmatatelnější, náročnější a kreativnější.

FETTER: Stohy vašich poznámkových bloků plných nápadů jsou ve společnosti ROMER už legendární. Kolik věcí z nich se podle vás skutečně proměnilo v produkty nebo vylepšení produktů?

EATON: Moje nápady z poznámkových bloků se proměnily v hardware, elektroniku, software... no, za tu dlouhou dobu jistě přes 50 produktů.

FETTER: Odkud čerpáte inspiraci?

EATON: Ze stresu... to je Matka inovace!

FETTER: Jaké byly v historii ramen nejnáročnější konstrukční výzvy?

EATON: Největší problémy byly se zkroucením kabelů v kloubech ramena a s eliminací mechanického spojení mezi čítačem a osou ramena.

FETTER: Když se zamyslíte nad celou historií těchto produktů, na jakou vlastnost nebo produkt jste nejvíce pyšný?

EATON: Rozhodně na kalibraci ramena. Vytvoření matematických algoritmů a metod pro kalibraci ramena byl základ našeho úspěchu.

 

Vector 1 Vintage Arm Clip

This vintage video clip, edited from a 1970's era Eaton Leonard corporate promotional film, shows the original Vector 1 arm in action.

Would you like to know more?

Contact us to find out more or book a demo