IoT-teknik I kombination med hög precision

Zeno Tech - Japan

Kontakta oss

Zeno Tech ligger som en liten juvel i en lugn och trevligt ort i Okayama i sydöstra Japan. Företaget grundades i juni 1974 som en avdelning för formverktyg inom Xeno Tool Co., Ltd., men separerades och blev en självständig firma 1991. Företaget är numera specialiserat på gjutformar för pulvermetallurgi och kallsmide samt precisionsverktyg. Det interna, integrerade produktionssystemet, inklusive olika former av maskinbearbetnings-, värmebehandlingsoch slutbehandlingsprocesser, gör det möjligt för företaget att tillverka gjutformar med hög precision. Företagets krävande kunder återfinns huvudsakligen i fordons-, konsumentelektronikeller jordbruksindustrin.

Företaget erbjuder inte bara sina tjänster på den japanska marknaden utan också för japanska och lokala tillverkningsföretag i Kina, Sydostasien och Indien. Tjänsterna omfattar inte bara gjutforms- och pressteknik; företaget hjälper även kunderna att lösa olika former av problem i smidesprocesserna på plats i fabrikerna.

Zeno hjälper sina kunder att ta fram prototyper av nya produkter med hjälp av två mekaniska pressmaskiner för kallsmide som finns tillgängliga på deras fabrik. De erbjuder även stöd för olika typer av produktutveckling genom att ställa utrustning till förfogande, t.ex. en hydraulisk enhet, inkapslade gjutformssatser och en värmeugn.

Zenos arbetsstationer genomsyras av konceptet Industri 4.0 och är alltid uppkopplade för att ge tillgång till realtidsinformation om bland annat det aktuella orderläget och arbetsprocessen. På så sätt är det möjligt att snabbt kunna svara på kundens önskemål. Och eftersom Zenos gjutformar bygger på vad man i Japan kallar ”monozukuri” erbjuder företaget alltid produkter av absolut högsta kvalitet. IoT-teknik (Internet of Things) finns tillgänglig inom hela företagsgruppen för att se till att den höga japanska kvaliteten även uppnås i fabrikerna utomlands. För att kunna leverera gjutformar av högsta kvalitet använder sig Zeno även av olika typer av mätinstrument med hög precision i sin kvalitetssäkringsprocess.

I takt med att delarna och kundernas krav blir allt mer komplexa måste även kvalitetssäkringsprocessen bli mer flexibel. ”Vår traditionella mätutrustning klarade inte av att mäta dold geometri. Vi hade dock hört talas om att en av våra leverantörer erbjöd en skanningslösning. Det var den vi hade i åtanke som en första lösning” berättar herr Kawata som är kvalitetsansvarig.

Kawata besökte den stora Hexagon Manufacturing Intelligence-montern på JIMTOF-mässan 2016. Efter en diskussion med en försäljare från Hexagon fick Zeno snabbt en bra känsla för företagets tekniska lösningar och kompetens.

”Försäljaren från Hexagon förstod snabbt våra behov och kontaktade oss strax därefter med en offert på en AICON PrimeScan. Er konkurrent lyckades inte att förklara tekniken i sin produkt på samma skickliga sätt. De uppvisade inte heller samma engagemang och det tog lång tid innan vi fick en offert. Vi förväntar oss mer av våra leverantörer.”

Zeno valde två AICON PrimeScan 3D-skanningsenheter som var anpassade till företagets behov: en med ett 50-millimeters synfält för små delar och en med en 125-millimeters synfält för större delar. Båda används i ett fast arrangemang inklusive ett stativ för skannern och ett svängbord för detaljen.

Den kraftfulla ljusstyrkan och den höga projektionskvaliteten som uppnås med hjälp av ”fringe projection”-tekniken i AICON PrimeScan gör det möjligt att utföra en komplett kvalitetsinspektion och se till att alla delar kontrolleras innan de skickas till kunderna. Enheternas sensorteknik med hög upplösning erbjuder en exceptionell detaljnivå och ser till att inga reklamationer uppstår. Om fel upptäcks kan de omedelbart åtgärdas i de tredimensionella modellerna.

Zenos kunder har visat stort intresse för de nya kvalitetsrapporterna som är baserade på fotogrammetriteknik och har även varit nyfikna på själva tekniken. ”Användningen av ny och modern teknik ger oss en ledande ställning, vilket vi lägger stort värde vid. Vi kommer snart att uppdatera all vår dokumentation med de nya skannrarna.”

Zeno använder sig även av mjukvaran AICON OptoCat och dess anpassade algoritmer för att snabbt generera punktmoln med hög precision som används i mätprocesserna. De uppskattar hur lätt det är att använda programvaran och hur snabbt det gick att lära sig funktionerna. ”Alla kan använda den. Den är mycket intuitiv och lätt att använda” avslutar Kawata.
Vi var mycket nöjda första gången vi var i kontakt med Hexagon och vi är lika nöjda idag. Ordet ”Monozukuri” har bildats av ”mono” (föremål) och ”zukuri” (skapandeprocess) och betyder bokstavligen ”processen att tillverka eller skapa föremål”. Detta uttrycker dock inte den verkliga betydelsen av ”monozukuri” som handlar om ett sinnestillstånd, dvs. en anda där inte bara produkter av utmärkt kvalitet tillverkas utan där även förmågan att kontinuerligt förbättra produktionssystemet och produktionsprocesserna ingår.

Professor Takahiro Fujimoto (forskningscentret för produktionsstyrning vid Tokyos universitet) har definierat ”monozukuri” som ”överföringen av konstruktionsdata till ett material” eller ”konsten, vetenskapen och förmågan att skapa saker.”

PrimeScan

Strukturerat ljusscanner på ingångsnivå för mycket noggrann 3D-digitalisering av industriella komponenter med många olika konfigurationsalternativ.