Kontrola rozměrů skříní elektrických pohonů

Komplexní kontrola skříní elektrických vozidel, včetně přísných tolerančních charakteristik a obtížně přístupných prvků.

Skříň pohonu elektrického vozidla

Mnoho návrhů elektrických vozidel dnes integruje komponenty elektromotoru, výkonové elektroniky a hnacího ústrojí do jedné skříňové jednotky. Tento nový druh kombinovaného elektrického pohonu nápravy, někdy označovaný jako „eAxle“, snižuje hmotnost a prostor pro axiální instalaci – ideální pro umístění sady akumulátorů bateriových elektrických vozidel (BEV) nebo druhého motoru a převodovky pro hybridní elektrická vozidla (HEV) ). Tyto návrhy přinášejí v procesu zajišťování kvality těchto skříní nové výzvy. 

Vedle kvality hřídele a ložiska se důležitým bodem, který je třeba ověřit, stává i tepelná správa systému. Skříně eDrive vyžadují vyspělou koncepci chlazení pro řízení tepla vytvářeného v cívkách a vlásenkách elektromotoru i ve výkonové elektronice. Integrovaná převodovka a diferenciál jsou klíčové komponenty pro přizpůsobení točivého momentu a vektorování točivého momentu a vyžadují vysoce kvalitní uspořádání ložisek ve skříni.  

Takové návrhy integrovaného systému vedou k vývoji menších a složitějších skříní pro elektrická vozidla, které se vyznačují specifickou velikostí, tvarem a polohou a také menší tloušťkou stěny. Výsledkem je, že rozměrové tolerance pro skříně jsou stále přísnější a některé funkce jsou během procesů kontroly kvality hůř přístupné. Inspekce skříní vyžadují měření standardních geometrií a profilových prvků, přičemž klíčové jsou těsnící plochy, příruby, vrtání, otvory pro chlazení nebo kanály pro průtok chladicí kapaliny, tloušťky stěn, uložení hřídele a uspořádání ložisek, které také poskytují podporu integrovanému pohonu včetně ozubených kol. V některých případech může být vyžadována také kontrola povrchu a měření drsnosti. 

Vzhledem k počtu a rozsahu prvků, které se nacházejí v typické skříni elektropohonu, je pro dosažení potřebné přesnosti bez kompromisů v časech cyklů nutné komplexní, ale flexibilní řešení měření. Takovou flexibilitu nabízejí vysoce přesné multisenzorové souřadnicové měřicí stroje od společnosti Hexagon. Integrováním dotekové sondy a snímače drsnosti do jednoho souřadnicového měřicího stroje lze rychle zachytit všechny důležité prvky skříně eDrive v rámci jediného programu. 

Naše řešení

Podívejte se na řešení společnosti Hexagon pro rozměrovou kontrolu skříní pohonu náprav elektrických vozidel.

Vysoce přesné souřadnicové měřicí stroje

SMS Leitz Reference HP se systémem SENMATION nabízí přesné multisenzorové měření ideální pro různé vlastnosti skříní.

Automatická výměna snímačů

S automatizovaným systémem výměny snímačů SENMATION je v měřicím cyklu každý prvek skříně kontrolován optimálním snímačem.

Vysoce výkonné souřadnicové měřicí stroje

Konfigurace SMS GLOBAL S Chrome umožňuje výrobcům maximalizovat kapacitu bez kompromisů z hlediska přesnosti.