3D‑datahantering

Programvara för 3D-datahantering hjälper tillverkare att strukturera och hantera mätdata från hela kvalitetssäkringsprocessen. Hexagons 3D-lösningar för datahantering ger kontrollerad åtkomst till mätplaner, inriktningssystem, toleranser, mätresultat och analyssessioner.

Hantering av 3D-data med Hexagons programvara Q-DAS eMMA

Produktförfrågan

  • Product

    eMMA provides controlled access to measurement plans, alignment systems, tolerances and measurement results