PolyWorks för strukturerat ljusscannrar

Mycket detaljerad mätning och inspektion i ett enda paket.

PolyWorks för strukturerat ljusscannrar

PolyWorks för strukturerat ljusscannrar

Kontakta oss

PolyWorks® har utvecklats av InnovMetric Software Inc i Kanada och är en tredjepartslösning för avancerad inspektion av punktmoln och tillämpningar av reverse engineering.

Oavsett om du gjuter, fräser, formar eller märker kan du lita på att PolyWorks erbjuder en komplett lösning för din process. PolyWorks-programsviten finns som ett fullständigt paket eller – med avseende på de två huvudtillämpningarna – som ett paket för inspektion av punktmoln eller reverse engineering.


SLS-plugin för PW

SLS-PW-pluginprogrammet gör det möjligt att styra en strukturerad ljusscanner från Hexagon fullständigt i PolyWorks-programvarumiljön. Den ökade effektiviteten av ett arbetsflöde på en enda plattform minskar inspektionstiderna genom att eliminera behovet av att exportera och importera mätdata mellan separata program och genom att minimera utbildningsbehovet.

Plugin-programmet baseras på Hexagons SDK för strukturerad ljusscanning, som erbjuder möjligheten att utveckla ytterligare plugin-program för övriga större plattformar för mätprogramvara.

PolyWorks-plugin för Hexagons strukturerade ljusscannrar
 • Funktioner Och Fördelar

  Med PolyWorks/InspectorTM (för punktmolnsinspektion) kan du:

  • Använda punktmoln med hög densitet av digitaliserade prototypdelar och utrustning för att snabbt identifiera deformationer och åtgärda problem i de tidigare skedena av tillverkningsprocessen
  • Godkänn din tillverkningsprocess genom att fullständigt inspektera produkterna som monterats först
  • Övervaka produktionscykeln genom att automatiskt mäta slitaget på verktyg och upptäcka eventuell snabb försämring av produktkvaliteten
  • Verifiera överensstämmelsen för slutgiltigt tillverkade eller monterade produkter via en exempelkontrollinspektion med automatiserade tekniker

  Med PolyWorks/ModelerTM (för baklängeskonstruktion) kan du:

  • Generera tillverkningsbara månghörniga klass A-modeller
   • Transformera justerade punktmoln till mycket precisa månghörniga modeller med PolyWorks unika toleransbaserade anpassningsbara meshteknik
   • Rekonstruera perfekta månghörninga funktioner från bristfällig digitaliserad geometri
   • Tillämpa alla typiska CAD-åtgärder direkt till månghörninga modeller och förbered modellerna för en stor mängd tillverkningstillämpningar som malning, snabb prototypframställning, baklängeskonstruktion, CFD och FEA, digital granskning och så vidare
  • Skapa smidiga och logiska NURBS-ytor som enkelt går att redigera i CAD-programvara

   • Använd verktyg för automatisk funktionsspårning för att snabbt skapa linjenätverk. Linjer kan även extraheras interaktivt med ett musklick
   • Begränsa den automatiska ytprocessen till fördefinierade linjer för att skapa mer logiska linjenätverk
   • Kontrollera styvheten i de inpassade NURBS-ytorna, och imitera ett ark med metallmaterial för att få superjämna ytor utan vågmärken
   • Optimera dina efterföljande insatser i nedströms CAD-applikation genom att minimera antalet kontrollpunkter och korrigeringar, vilket gör korrigeringarna jämnare, och skapa enkelt perfekta linjer

StereoScan neo

Den avancerade strukturerat ljusscannern har Smart Phase Projection-teknik som ger bästa möjliga scanningsresultat på mörka och glansiga ytor

SmartScan

Du kan till och med fånga komplexa ytgeometrier och ömtåliga eller känsliga delar snabbt med en hög grad av noggrannhet med den här kompakta optiska 3D-scannern.

PrimeScan

Strukturerat ljusscanner på ingångsnivå för mycket noggrann 3D-digitalisering av industriella komponenter med många olika konfigurationsalternativ.