PolyWorks pro skenery se strukturovaným světlem

Vysoce detailní měření a kontrola v jednom balíčku

PolyWorks pro skenery se strukturovaným světlem

PolyWorks pro skenery se strukturovaným světlem

Kontaktujte nás

PolyWorks® je řešení vyvinuté společností InnovMetric a je určené pro špičkovou kontrolu mračen bodů a aplikace reverzního inženýrství.

Ať odléváte, frézujete, vyrábíte formy nebo lisujete, můžete se spolehnout, že vám poskytne kompletní řešení pro váš výrobní proces. Softwarová sada je k dispozici jako kompletní balíček, nebo jako balíček pro inspekci mračen bodů nebo reverzní inženýrství.


Plugin SLS pro PW

Plugin SLS pro PW umožňuje úplně ovládat jakýkoliv skener se strukturovaným světlem od společnosti Hexagon z prostředí softwaru PolyWorks. Pracovní postup na jediné platformě zvyšuje efektivitu, která vede ke zkrácení dob kontrol. Odpadá potřeba exportovat a importovat data měření v různých programech a také se snižuje potřeba zaškolení.

Tento plugin je založen na sadě SDK pro skenování se strukturovaným světlem od společnosti Hexagon, která nabízí možnost vývoje dalších pluginů pro jiné významné metrologické softwarové platformy.

PolyWorks plugin for Hexagon structured light scanners
 • Vlastnosti A Výhody

  PolyWorks/InspectorTM (pro inspekci mračen bodů) vám umožňuje:

  • Pomocí hustých mračen bodů digitalizovaných prototypových dílů a sestav rychle identifikovat deformace a opravit problémy v dřívější fázi výrobního procesu
  • Schválit svůj výrobní proces kompletní kontrolou poprvé sestavených produktů
  • Monitorovat výrobní cyklus automatickým měřením opotřebení nástrojů a rychlou detekcí náhlého zhoršení kvality produktu
  • Ověřit shodu konečných vyrobených a sestavených produktů kontrolou vzorků pomocí automatizovaných technik

  PolyWorks/ModelerTM (pro reverzní inženýrství) vám umožňuje:

  • Generovat vyrobitelné polygonální modely třídy A
   • Transformovat vyrovnaná mračna bodů do vysoce přesných polygonálních modelů pomocí jedinečné adaptivní technologie pro tvorbu sítě na základě tolerancí
   • Rekonstruovat bezchybné polygonální prvky z nedokonale digitalizované geometrie
   • Aplikovat všechny typické CAD operace přímo na polygonální modely a připravovat tyto modely na širokou škálu výrobních aplikací, jako je frézování, rychlá výroba prototypů, reverzní inženýrství, kontrola, CFD a FEA, digitální přezkoumání atd.
  • Vytvářet hladké a logické povrchy NURBS, které lze snadno upravovat v CAD softwaru

   • Pomocí nástrojů pro automatické sledování prvků rychle vytvořit sítě křivek. Křivky lze také interaktivně extrahovat jediným kliknutím myši
   • Omezit proces automatické tvorby ploch na předdefinované křivky pro vytvoření logičtější sítě křivek
   • Ovládat tuhost usazených povrchů NURBS, imitací plechového materiálu získáte superhladké povrchy bez zvlnění
   • Optimalizovat další úsilí v následné CAD aplikaci minimalizací počtu kontrolních bodů a záplat, zvýšením plynulosti záplat a snadným vytvořením dokonalých křivek prvků

StereoScan neo

Pokročilý skener se strukturovaným světlem s technologií Smart Phase Projection, která umožňuje nejlepší výsledky skenování tmavých a lesklých povrchů

SmartScan

S tímto kompaktním optickým 3D skenerem nasnímáte rychle a s vysokou přesností i geometrie složitých povrchů a křehké nebo deformovatelné díly.

PrimeScan

Skener se strukturovaným světlem základní úrovně pro vysoce přesnou 3D digitalizaci průmyslových komponent s mnoha možnostmi konfigurace.