PolyWorks voor gestructureerd-lichtscanners

Zeer gedetailleerd meten en inspecteren in één pakket.

PolyWorks voor gestructureerd-lichtscanners

PolyWorks voor gestructureerd-lichtscanners

Neem contact op

PolyWorks® is ontwikkeld door InnovMetric Software Inc, Canada, en is een externe oplossing voor hoogwaardige puntenwolkinspectie en reverse engineering-toepassingen.

PolyWorks biedt een complete oplossing voor uw productieproces, of u nu wilt gieten, frezen, persen of stansen. Het PolyWorks softwarepakket is beschikbaar als compleet pakket of – wat betreft de twee hoofdapplicaties – als een puntenwolkinspectie- of reverse engineering-pakket.


SLS plug-in voor PW

De SLS-PW-plugin stelt elke gestructureerd-lichtscanner van Hexagon in staat om volledig bestuurd te worden vanuit de PolyWorks softwareomgeving. Dankzij de hogere efficiëntie van een workflow met één enkel platform kunnen inspectietijden worden verkort omdat het niet langer nodig is meetdata te in- en exporteren tussen verschillende programma's en omdat de benodigde training wordt geminimaliseerd.

Deze plugin is gebaseerd op Hexagons gestructureerd-lichtscan-SDK die de mogelijkheid biedt om extra plugins te creëren voor andere grote metrologische softwareplatforms.

PolyWorks-plugin voor gestructureerd-lichtscanners van Hexagon
 • Kenmerken En Voordelen

  PolyWorks/InspectorTM (voor puntenwolkinspectie) maakt het mogelijk om:

  • Gebruik te maken van puntenwolken met een hoge dichtheid van gedigitaliseerde prototype-onderdelen en -eenheden om snel vervormingen te identificeren en problemen te corrigeren in een vroeg stadium van het productieproces
  • Uw productieproces goed te keuren door de eerste geproduceerde onderdelen volledig te inspecteren
  • De productiecyclus te monitoren door automatisch de slijtage van gereedschap te meten en abrupte degradatie van de productkwaliteit snel te detecteren
  • Controleren of de uiteindelijk geproduceerde en geassembleerde producten aan de eisen voldoen door geautomatiseerde steekproefsgewijze inspecties

  PolyWorks/ModelerTM (voor reverse engineering) maakt het mogelijk om:

  • Produceerbare A-klasse polygonale modellen te genereren
   • Uitgelijnde puntenwolken om te zetten in zeer nauwkeurige polygonale modellen met PolyWorks' unieke adaptieve meshing-technologie op basis van toleranties
   • Perfecte polygonale kenmerken te reconstrueren aan de hand van imperfect gedigitaliseerde geometrieën
   • Alle gangbare CAD-handelingen direct toe te passen op polygonale modellen en deze modellen voor te bereiden op een breed scala aan productietoepassingen zoals frezen, snelle prototyping, reverse engineering, inspectie, CFD en FEA, digitale beoordeling, enzovoorts
  • Gladde en logische NURBS-oppervlakken te creëren die eenvoudig te bewerken zijn in CAD-software

   • Automatische kenmerktracking-tools te gebruiken om snel curvenetwerken te creëren. Curves kunnen ook interactief worden afgeleid met slechts één muisklik
   • Beperk het automatische oppervlakproces tot voorgedefinieerde curven om meer logische curvenetwerken te creëren.
   • De stijfheid van de gemonteerde NURBS-oppervlakken te bepalen, waarbij metalen plaatmateriaal wordt nagebootst voor het verkrijgen van supergladde oppervlakken zonder rimpelingen
   • Uw CAD-werkzaamheden later in de workflow te optimaliseren door het aantal controlepunten en patches te minimaliseren, de gladheid van de patches te vergroten en eenvoudig perfecte kenmerkcurves te creëren

StereoScan neo

De geavanceerde gestructureerd-lichtscanner heeft Smart Phase Projection-technologie die de beste scanresultaten mogelijk maakt voor donkere en glanzende oppervlakken.

SmartScan

Meet zelfs complexe oppervlakgeometrieën en kwetsbare of vervormbare onderdelen snel en met hoge nauwkeurigheid met deze compacte optische 3D-scanner.

PrimeScan

Gestructureerd-lichtscanner op instapniveau voor hoognauwkeurige 3D-digitalisering van industriële componenten met een scala aan configuratieopties.