PolyWorks dla skanerów wykorzystujących technologię światła strukturalnego

Bardzo szczegółowy pomiar i kontrola w jednym pakiecie.

PolyWorks dla skanerów wykorzystujących technologię światła strukturalnego

PolyWorks dla skanerów wykorzystujących technologię światła strukturalnego

Kontakt

Oprogramowanie PolyWorks® zostało opracowane przez kanadyjską firmę InnovMetric Software Inc i służy do szczegółowej kontroli chmury punktów oraz inżynierii odwrotnej.

Nie ma znaczenia, czy zajmujesz się odlewnictwem, frezowaniem, formowaniem czy też tłoczeniem — oprogramowanie PolyWorks zawsze stanowi pełne i idealne rozwiązanie dla Twojego procesu. Oprogramowanie PolyWorks dostępne jest jako całościowy pakiet lub jako dwa osobne programy – pakiet do kontroli chmur punktów oraz pakiet do inżynierii odwrotnej.


Wtyczka SLS dla PW

Dzięki wtyczce SLS-PW możliwa jest pełna kontrola wszystkich skanerów wykorzystujących światło strukturalne firmy Hexagon w środowisku oprogramowania PolyWorks. Zwiększona wydajność pracy pojedynczej platformy skraca czas kontroli pomiarowej dzięki wyeliminowaniu potrzeby eksportu i importu danych pomiarowych między osobnymi programami, jak również potrzeb szkoleniowych.

Wtyczka opiera się na pakiecie SDK dla skanerów wykorzystujących technologię światła strukturalnego firmy Hexagon i umożliwia opracowanie kolejnych wtyczek dla innych wiodących platform oprogramowania pomiarowego.

Wtyczka PolyWorks dla skanerów wykorzystujących technologię światła strukturalnego firmy Hexagon
 • Zalety I Cechy

  PolyWorks/InspectorTM (do kontroli chmury punktów) umożliwia:

  • Wykorzystanie wysokiej gęstości chmury punktów zdigitalizowanych prototypów części oraz zespołów, aby w szybki sposób wykryć deformacje i rozwiązać problemy we wcześniejszej fazie procesu produkcji
  • Sprawdzenie procesu produkcji poprzez pełną kontrolę pierwszych zmontowanych produktów
  • Monitorowanie cyklu produkcji poprzez automatyczny pomiar zużycia narzędzi i szybkie wykrycie nagłego obniżenia jakości produktu
  • Weryfikację zgodności końcowych wyprodukowanych i zmontowanych produktów w formie prostej kontroli z zastosowaniem automatycznych technik

  PolyWorks/ModelerTM (dla inżynierii odwrotnej) umożliwia:

  • Wygenerowanie możliwych do produkcji modeli wielokątnych klasy A
   • Przekształcenie wyrównanych chmur punktów na bardzo dokładne modele wielokątne z wykorzystaniem wyjątkowej, opartej na tolerancjach, adaptacyjnej technologii generowania siatki
   • Rekonstrukcję doskonale wielobocznych obiektów z niedoskonale zdigitalizowanych modeli
   • Zastosowanie wszystkich standardowych czynności CAD bezpośrednio do modeli wielokątnych i przygotowanie tych modeli do realizacji wielu zadań produkcyjnych, np. frezowanie, szybkie prototypowanie, inżynieria odwrotna, kontrola pomiarowa, metoda elementów skończonych (FEA) oraz metoda obliczeniowa mechaniki płynów (CFD), cyfrowa ocena i wiele innych
  • Tworzenia gładkich i logicznych powierzchni NURBS łatwo edytowalnych w oprogramowaniu CAD

   • Zastosowanie narzędzi do automatycznego namierzania cech umożliwiających szybkie tworzenie sieci krzywych Krzywe można również wydzielić w sposób interaktywny - wystarczy kliknąć myszką
   • Ograniczenie automatycznego procesu obróbki powierzchni do predefiniowanych krzywych, aby utworzyć bardziej logiczne sieci krzywych
   • Badanie sztywności wpasowanych powierzchni NURBS, symulacja arkuszy materiałów metalowych, aby otrzymać super płaskie powierzchnie bez pofalowania
   • Optymalizację pracy podczas realizacji kolejnych zadań CAD dzięki maksymalnemu zmniejszeniu liczby punktów kontrolnych i płatów (łat), zwiększając gładkość płatów i tworząc idealne krzywe cechy

StereoScan neo

Zaawansowany skaner wykorzystujący technologię światła strukturalnego pozwala na osiągnięcie najlepszych wyników pomiarowych podczas pomiaru ciemnych i błyszczących...

SmartScan

Ten kompaktowy optyczny skaner 3D szybko i z dużą dokładnością mierzy nawet złożone geometrie powierzchni oraz delikatne bądź deformowalne części.

PrimeScan

Skaner podstawowej klasy, wykorzystujący technologię światła strukturalnego dla dokładnej digitalizacji 3D detali przemysłowych z różnymi opcjami konfiguracji.