Výhody multisenzorového systému

Flexibilita aplikace a efektivita měřicího cyklu.

Infografika technologie OPTIV Dual

Multisenzorové souřadnicové měřicí stroje spojují možnosti technologií dotykových a bezkontaktních senzorů v jednom stroji.

Multisenzorový systém měří geometrické charakteristiky nejsložitějších součástí komplexněji, než je to možné u jiného měřicího systému s jedním senzorem. Pokud je potřeba měřit mnoho různých dílů, mohou výrobci těžit z dostupnosti senzorů připravených pro různé velikosti prvků, rozměrové tolerance, povrchové úpravy a požadavky na přesnost.

Nejvhodnější senzor pro danou měřicí úlohu je automaticky nasazen v automatické měřicí rutině nastavené pro konkrétní měřený díl, což vede k vysoce efektivním měřicím cyklům a následně ke zvýšení produktivity výroby. To jsou základní výhody multisenzorových metrologických systémů.


Flexibilita aplikace a efektivita měřicího cyklu

Zvládněte více za kratší dobu a s nižšími náklady:
  • Snižte investice a provozní náklady díky integraci funkcí více specializovaných měřicích systémů do jednoho stroje.
  • Měřený díl upněte pouze jednou a během automatického měřicího cyklu získáte všechna měření bez nutnosti zásahu operátora.
  • Použitím nejvhodnější snímací technologie pro měřenou vlastnost dílu zvýšíte přesnost.
  • Díky metrologickému softwaru PC-DMIS, který úzce integruje všechny senzory a konsoliduje data do jediného protokolu o měření, dosáhnete zjednodušení provozu.

Multisenzorová technologie OPTIV

OPTIV Dual zahrnuje tři druhy technologií speciálně určených pro multisenzorové operace, které umožňují zvýšit produktivitu práce rozšířením flexibility použití, zkrácením...