ETALON TRAC-CAL | TRAC-CHECK programvarulösningar

Innovativ mätprogramvara som säkerställer att verktygsmaskiner uppfyller internationella precisionsstandarder.

En datorskärm som visar mätprogramvara som används i verktygsmaskiner. Borttonad bakgrundsbild som visar ett laserkalibreringsverktyg.

Är du redo att komma igång?

Prata med en expert och upptäck vad Hexagon kan göra för din organisation.
ETALON TRAC-CAL | TRAC-CHECK patenterad programvara gör det lättare att avsevärt minska tiden som läggs på att säkerställa att verktygsmaskiner uppfyller viktiga internationella standarder för precision. 

ETALON-systemet använder multilatration, en spatial mätteknik som används av satellitnavigeringssystem för att öka mäthastigheterna och säkerställa högsta möjliga precision vid kalibrering, kompensation och verifiering av verktygsmaskiner. Hastigheten och precisionen hos multilateration innebär att tillverkare kan minska mättiderna med upp till 80 % jämfört med konventionella laserinterferometrar, vilket gör att resultat säkerställs på en till två timmar istället för en till två dagar. 

ETALON TRAC-CAL | TRAC-CHECK använder en enda självspårningsinterferometer med laser, antingen en enhet från ETALON eller Leica Absolute Tracker AT930/960. Detta leder till mer exakta och spårbara mätningar, samtidigt som underhålls- och omkalibreringskostnaderna minskar.

Med ETALON-systemet kan användare placera komponenter på ett ungefär utan att det krävs tidskrävande finjustering. TRAC-CAL stöder mätning av maskiner på mellan 0,3 och 30 m eller större, beroende på vilken hårdvara som används. Dessutom krävs inget speciellt maskingränssnitt för att fastställa den volymetriska avvikelsen och en korrigeringstabell kan matas ut inom några sekunder. Systemet är även utformat för kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) med hjälp av ETALON LASERTRACER.

TRAC-CAL fastställer:

Avvikelserna för de linjära axlarna hos en maskin ("6 DOF"), samt vinkelavvikelserna mellan axlarna
 • Positioneringsfel
 • Rakhetsfel i båda riktningarna
 • Pitch, girning, rullningsfel (alla axlar)
 • Kvadratiska fel
 • Avvikelser som beror på speciella maskinkonstruktioner, t.ex. en elastisk pelarböjare
De spatiala avvikelserna för roterande axlar kan även fastställas med samma programvara och utan ytterligare maskinvara.
 • Funktioner och fördelar
  Oöverträffad noggrannhet
  Till skillnad från konventionell mätutrustning använder ETALONTRAC-CAL | TRAC-CHECK mät- och utvärderingsmetoder med multilatration för att utföra flera längdskillnadsmätningar med en noggrannhet i submikrometerområdet.

  Snabb och effektiv
  ETALON TRAC-CAL | TRAC-CHECK använder mycket exakta mätningar för att beräkna och analysera maskinens avvikelser inom bråkdelar av en mikrometer.

  Kostnadseffektiv 
  Mätprogramvarans hastighet och noggrannhet gör att stilleståndstider hos verktygsmaskiner minskas avsevärt

  ETALON TRAC-CAL: Verktygsmaskinskalibrering
  I kombination med ETALON LASERTRACER, ETALON X-AX LASERBAR eller Leica Absolute Tracker AT930/960 fastställer ETALON TRAC-CAL-programvaran alla systematiska geometriska avvikelser för mätmaskiner och verktygsmaskiner. Detta omfattar bland annat positionsavvikelser, rakhetsavvikelser, rotationsavvikelser (pitchning, girning, rullning) och axlarnas rätvinklighet i förhållande till varandra. ETALON LASERTRACER gör det också möjligt att kalibrera koordinatmätmaskiner.

  ETALON TRAC-CHECK: Testning av koordinatmätmaskiner och produktionsmaskiner som överensstämmer med standarder
  Den patenterade metoden för automatisk inriktning av mätstrålen gör att mättiden drastiskt förkortas. Detta gör det möjligt att på mindre än 30 minuter avgöra om en mät- eller produktionsmaskin uppfyller kraven eller om en underhållsåtgärd måste utföras, allt i enlighet med ISO-krav. 

  Stöder ett urval av hårdvara
  ETALON TRAC-CAL | TRAC-CHECK-programvaran fungerar med ETALON LASERTRACER för alla maskiner, 
  ETALON X-AX LASERBAR, som är perfekt för små och medelstora maskiner och Leica Absolute Tracker AT930/960: för stora verktygsmaskiner
 • Nedladdningar
  Broschyr om Etalon X-AX laserstång
  Ladda ner
  Broschyr om Etalon Lasertracer NG
  Ladda ner

HxGN LIVE Global

Lär dig hur våra tekniker digitalt kan omvandla anläggningar, tillgångar och arbetsflöden för att öka produktiviteten.